Jak na věc


levitronix ecmo

HODNOCENÍ BIOSIGNÁLŮ A KVALITY PŘÍSTROJŮ PRO PODPORU SRDCE

    22 5.3. Indikace Přístroj je zcela bezpečný, protože se zde nenachází bodový zdroj tření. Povrch čerpadla je snadno omyvatelný, což je výhodné pro snadnou údržbu. Čerpadlo a motor od sebe nelze navzájem oddělit. Výhodou tohoto přístroje je malá možnost vzniku krevního traumata, krevního trombu a menší možnost vzniku hemolýzy. Přístroj má nízké požadavky na antikoagulaci, má vysokou přesnost a nezpůsobuje žádnou kontaminaci při neinvazivním měření. Největší výhodou tohoto přístroje je jeho jednoduchost zavedení [7] Kontraindikace Pokud se snižují síly řídicího magnetu, zvyšuje se tření v okolí ložiska. Tření, nízký krevní tlak a vysoké turbulence kolem ložiska zvyšují možnost krevního traumata a tvorbu trombu. Zvětšené smykové síly v okolí ložiska také mohou zvyšovat potenciál vzniku krevního traumata a hemolýzy. Při selhání ložiska může dojít k zastavení krevní pumpy. Pokud dojde k náhlé změně zatížení systému, může dojít k odpojení systému. Jestliže je systém odpojen, zastaví se krev


KRÁTKODOBÁ MECHANICKÁ PODPORA SRDEČNÍ LEVITRONIX CENTRIMAG -PRVNÍ ZKUŠENOSTI V CKTCH BRNO

    10 2. Srdeční selhání Srdeční selhání je stav, při kterém srdce není schopno přečerpat dostatečné množství krve, aby byly prokrveny všechny tkáně, ale přičemž tlak v komorách může být normální nebo zvýšený. Příčiny mohou být různé, ale nejčastější je selhání myokardiální. Dále selhání rozdělujeme podle toho, zda selhává levá nebo pravá část srdce. Hovoříme tedy o levostranném a pravostranném selhání. Může taky dojít k selhání obou komor, pak tento stav nazýváme selhání oboustranné. Srdeční slabost vzniká při srdečním infarktu. Příznaky mohou být klidová dušnost, kongestivní choroba srdeční 1 nebo kombinace obou příznaků Příčiny Příčin srdečního selhání může být celá řada, proto jsou uvedeny jen ty nejzákladnější Myokardiální selhání Nejčastějším selháním může být selhání myokardiální při difuzním onemocnění myokardu. Příkladem může být pokročilá ischemická choroba srdeční, kardiomyopatie, porušená systolická funkce myokardu nebo těžký zánět srdečního svalu. Srdeční selhání se může taky


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00