Jak na věc


lesy mírného pásu

Prezentace na téma: "Savci – lesy mírného pásu"— Transkript prezentace:

    Tento typ lesů se hojně vyskytuje v západní, střední i východní Evropě, na východě Asie i USA, v jižní části Chile, v jihoamerické části La Plata, v Jihoafrické republice i v Austrálii a na Novém Zélandu. Jak již bylo řečeno, u nás tvoří až 80 procent lesních porostů.
    17 Liška Šelma. Vyhrabává noru. Chytá hraboše, myši, ptáky, odváží se na slepice.
    37 Mikuska.borec. Mikuska.borec [online] [cit ]. Dostupné z: Albatrostravel. Albatrostravel [online] [cit ]. Dostupné z: Dfklub. Dfklub [online] [cit ]. Dostupné z: Naturfoto. Naturfoto [online] [cit ]. Dostupné z: E-planeta. E-planeta [online] [cit ]. Dostupné z: Komenskeho66. Komenskeho66 [online] [cit ]. Dostupné z: Colorado-redy.blog. Colorado-redy.blog [online] [cit ]. Dostupné z: Energytalisman. Energytalisman [online] [cit ]. Dostupné z: Martincinherbar.ic. Martincinherbar.ic [online] [cit ]. Dostupné z: Futures.blog. Futures.blog [online] [cit ]. Dostupné z: Fld.czu. Fld.czu [online] [cit ]. Dostupné z: Nd01.jxs. Nd01.jxs [online] [cit ]. Dostupné z:
    33 Rys Největší kočkovitá šelma v Evropě. Ohrožený a chráněný. Na konci uší černé chomáčky chlupů.


Vaše zkušenosti s využitím ve výuce

    Les je pro člověka v mnohém prospěšný a jen těžko si lze představit jeho neexistenci. Člověk se na rozložení a skladbě lesů výrazně podílí a, bohužel, je nutné říci, že zdaleka ne vždy jsou tyto zásahy ku prospěchu. Přirozené lesy, například pralesy, jsou již velmi vzácné, zejména v našich oblastech. Velkým problémem jsou pak monokultury, kdy například na Šumavě dochází k likvidaci ekosystémů kůrovcem.
    Nalezneme zde kočkovité šelmy, jako je například tygr sibiřský či levhart skvrnitý. Ten se jako jedna z mála kočkovitých šelem zdržuje v korunách stromů, kam vynáší i kořist. Levhart může vážit až 100 kg a dorůstat délky až 2 m. Hojně zde žijí zajíci, lišky, srnci, jeleni i vlci. Jsou zde jezevci i kunovité šelmy - kuna či hranostaj, rovněž výčet ptáků by byl velmi bohatý. Uveďme čápa černého, sluku lesní, sýkoru koňadru, modřinku a četné druhy sov jako kalous ušatý či výr velký. Najdeme zde hlodavce, veverky, hady, žáby a mnoho dalších. Zajímavým druhem je chipmunk, což je druh severoamerické veverky.


Proč zvolit šablonu „Využití ICT ve vzdělávání“

    Mezi listnatými stromy najdeme buk, dub, javor, břízu lípu či topol, jilm nebo vrbu. Takto bychom mohli jmenovat dále, protože tato oblast je druhově velmi bohatá. Za jehličnaté stromy uveďme smrk ztepilý, jedli bělokorou, borovice a další. Nalezneme zde mnoho bylin jako je například jaterník podléška či borůvky. Hojně zde nalezneme trávy, mechy i kapraďorosty. Vyskytuje se zde mnoho polí a luk, které často nahradily právě lesy. Zajímavé je, že původní bukové lesy téměř vymizely a byly nahrazeny průmyslovými oblastmi a městy. V oblasti fauny je důležité udržovat druhovou rozmanitost, protože přechod od stabilního smíšeného lesa k umělým monokulturám může vést k ekologickým katastrofám. Jako příklad uveďme smrkovou monokulturu, která je velmi náchylná na napadení kůrovcem. Jedná se o jeden z největších současných ekologických problémů České republiky.
    31 Modřín Na zimu opadává. Měkké, světlé jehličí. Jehličí tvoří svazečky. Kulaté, malé šišky.
    Podnebí zde bývá mírné, oceánské i kontinentální. Obvyklé jsou poměrně chladné zimy a teplá léta, srážek bývá rovněž dostatek. Průměrné roční úhrny se pohybují mezi 500 až 1000 mm. Nalezneme zde chudší podzolové půdy, ale i zemědělsky výhodné typy půd, mezi které patří hnědozemě, případně i černozemě. Proto je tato oblast významná i hospodářsky. Vegetační období zde trvá 4 až 6 měsíců. Přírodní podmínky zde značně ovlivňuje i člověk svou průmyslovou činností, která způsobuje kyselé deště a další problémy.


Nejnovější články z ITveSkole.cz

    Smíšený les je poměrně obtížné definovat, protože jde vlastně o jakýsi přechodový typ mezi jehličnatými a listnatými lesy. Uvádí se, že žádný ze zastoupených druhů nepřesahuje 90 a 95 procent. Pro nás je tento typ nejdůležitější, neboť u nás tvoří asi 80 % veškerých lesních porostů. Dominantní dřevina bývá označována jako základní či hlavní, ostatní významné jsou dřeviny přimíšené. Dřeviny se zastoupením pod 5 procent bývají označovány jako dřeviny vtroušené. Existují různé druhy smíšení: jednotlivé, hloučkovité, skupinové, kdy skupina je brána jako větší než hlouček, a řadové. To je většinou umělé, kdy při obnově lesa jsou dřeviny různého druhu vysázeny v řadách. Vzhledem k příhodným přírodním podmínkám jsou poměrně hojně osídleny člověkem a je zde rozvinuto zemědělství. Velkým, z toho vyplývajícím problémem, je znečištění těchto lesů, jejich kácení a přeměna přírodní krajiny v umělou, zemědělskou.


ITveSkole.cz – pomoc školám při „Zapojení ICT technika do výuky “

    Lesy mírného pásu jsou jedním z nejpodstatnějších ekosystémů na světě, zejména v našich zeměpisných šířkách. Les je porost dřevin, ve kterém je vyvinuto stromové patro. Do lesa patří složka rostlinná, živočišná, ale i abiotická, tedy neživá část, která vytváří prostředí pro živé organismy. Je přijímána obecná definice, že za les je považován porost, ve kterém stromy dosahují výšky alespoň pěti metrů a podíl korun stromů v porostu je alespoň 25%. Obecně se lesy dělí na listnaté, smíšené a jehličnaté. Dá se říci, že směrem na sever ubývá listnatých stromů a přibývá jehličnatých. Lesy se diferencují zejména podle délky vegetačního období, tedy podle počtu dnů v roce, kdy teplota přesáhne 10° C. Listnaté lesy mají toto období dlouhé asi 120 dnů, zatímco jehličnaté pouze 30 dnů. Jehličnaté lesy se vyskytují převážně v Severní Americe (zejména území Kanady, ale i USA) a na severu Evropy i Asie, přibližně mezi 40° až 60° zeměpisné šířky. Na jižní polokouli se vyskytují velmi omezeně. Smíšené
    36 Cs.wikipedia.org. In: Cs.wikipedia.org [online] [cit ]. Dostupné z: Prazskestezky. Prazskestezky[online] [cit ]. Dostupné z: Priroda.estranky. Priroda.estranky [online] [cit ]. Dostupné z: Priroda. Priroda [online] [cit ]. Dostupné z: Doplnek. Doplnek [online] [cit ]. Dostupné z: Mezistromy. Mezistromy [online] [cit ]. Dostupné z: Ezoo. Ezoo [online] [cit ]. Dostupné z: Iapg.cas. Iapg.cas [online] [cit ]. Dostupné z: Orchideje.net. Orchideje.net[online] [cit ]. Dostupné z: Uchiha-sasuke-a-orochimaru.blog. Uchiha-sasuke-a-orochimaru.blog [online] [cit ]. Dostupné z: Wikipedia. Wikipedia [online] [cit ]. Dostupné z: Garten. Garten [online] [cit ]. Dostupné z: Uspza. Uspza [online] [cit ]. Dostupné z: Skolakov3a.sweb. Skolakov3a.sweb [online] [cit ]. Dostupné z:
    Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila. Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti. Tlačítka jsou dole. Děkujeme.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00