Jak na věc


lesy čr, správa toků vsetín

Generálním ředitelem Lesů ČR se od září stane Vojáček

    Zajímavostí je hájovna s výběhy pro daňky a srnce, několik jedinců sekvojovce obrovského, a dokonce metasekvoje čínské. Velkým problémem lesa je vysoká návštěvnost – každý rok navštíví les přes 2 miliony lidí. S vysokou návštěvností bohužel souvisí také vandalismus, velké množství odhozených odpadků a volně pobíhající psi, kteří ruší lesní zvěř a znemožňují zahnízdění ptáků. Prosíme návštěvníky, aby se k lesu chovali ohleduplně. 
    © 2018 Bursík & Grafnetter, advokátní kancelář sdružení pod IČ: 69181560, č. ČAK 09822. Využíváme zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno. Jakékoliv užití, reprodukce, kopírování, další zpracování nebo úprava jakéhokoliv obsahu uveřejněného na internetových stránkách vz24.cz, včetně převzetí článků je bez našeho souhlasu zakázáno.


Lesy ČR prodloužily čas na podání nabídek do tendru za 8 mld.

    Všechny lesy v majetku hl. m. Prahy, tedy i Kunratický les, jsou obhospodařovány podle zásad trvale udržitelného hospodaření v lesích. Hl. m. Praha je navíc od května 2007 držitelem mezinárodního, ekologicky velmi přísného lesnického certifikátu Forest Stewardship Council® (FSC®), který hospodaření v lesích směřuje k dosažení přírodě blízkých lesních porostů, to vše s přihlédnutím k výrazně mimoprodukčnímu poslání pražských lesů. V rámci certifikace FSC® byly též vymezeny tzv. referenční plochy, což jsou území, která jsou vyjmuta z intenzivního lesnického využívání. Části referenčních ploch, jejichž druhová skladba a struktura je podobná předpokládanému přirozenému stavu, jsou v bezzásahovém režimu (s výjimkou opatření proti hmyzím škůdcům a zásahům nutným z hlediska bezpečnosti návštěvníků lesa). V těchto porostech je proto možné setkat se např. s odumřelými stromy (označeny modrou barvou na kmeni), které se ponechávají k přirozenému rozpadu a z lesa se neodstraňují. Více o FSC >&g
    Snahou vlastníka lesa je, aby se zastoupení dřevin co nejvíce blížilo původnímu přirozenému složení porostů v daném území. Rovněž se zohledňuje převážně mimoprodukční – rekreační – poslání pražských lesů (tj. používání pestré dřevinné skladby, včetně menšího zastoupení nepůvodních jehličnatých dřevin, jako např. modřín a douglaska). Současné procentuální zastoupení dřevin znázorňuje vpravo. Ideální (přirozené) zastoupení dřevin zobrazuje druhý graf ve druhé fotogalerii. Přirozené zastoupení dřevin vychází z vlastností daného stanoviště, které jsou charakterizovány zejména klimatickými poměry a půdními vlastnostmi daného území (více o lesních stanovištích >>). Rozložení jednotlivých stanovišť zobrazuje třetí graf. Na území Kunratického lesa převládají kyselá stanoviště. Tyto podmínky vyhovují zejména dubu zimnímu a buku lesnímu.


Z náhradního tendru chybí Lesům ČR uzavřít tři smlouvy

    Kunratický les se nachází na území čtyř katastrů a je „ostrůvkem“ uprostřed husté městské zástavby a panelových sídlišť. Lesem prochází několik značených turistických tras i cyklotras. Nachází se zde dětská hřiště, altány, velké množství laviček, piknikové místo s veřejným ohništěm a naučná stezka s lesnickou tématikou.  
    Rozloha: 284 haKatastrální území: Krč, Michle, Kunratice a ChodovNejvíce zastoupené dřeviny: dub zimní, smrk ztepilý, borovice lesníPřevládající stanoviště: kyselá stanoviště nižších polohVěk porostů: nejvíce je zastoupena 5. věková třída (věk 81–100 let), výrazné je i zastoupení porostů nad 140 letRozloha lesních porostů: 278 haRozloha nelesních ploch (louky, cesty): 6 haVlastník lesa: hlavní město Praha, zastoupené odborem ochrany prostředí MHMPÚdržbu provádí: Lesy hl. m. Prahy
    Věková skladba porostů je jednou z hlavních charakteristik stavu lesa. V pražských lesích obecně, a v Kunratickém zejména, je problémem vysoká výměra přestárlých porostů (stáří nad 140 let) – viz čtvrtý graf. Starší porosty jsou v podmínkách velkoměsta méně odolné vůči suchu či znečištění. V Kunratickém lese se z toho důvodu objevuje stále větší počet suchých a nemocných stromů, které je nutné i z bezpečnostního důvodu z lesa odstraňovat.


Lesům ČR za leden až květen klesl zisk o 29 pct na 1,61 mld Kč

    Prohlédněte si přehled lesy na našem realitním webu DRUŽSTVO REALITNÍCH KANCELÁŘÍ ČR! Vyzkoušejte volby zadání ceny, plochy a určitější oblasti. Praktický katalog lesy hezky najednou a pěkně srovnané.nemovitosti na našem portálu DRUŽSTVO REALITNÍCH KANCELÁŘÍ ČR naleznete na populárních místech :Lesy Středočeský kraj: lesy Benešov, lesy Beroun, lesy Kladno, lesy Kolín, lesy Kutná Hora, lesy Mělník, lesy Nymburk, lesy Praha východ, lesy Praha západ, lesy Příbram, lesy Rakovník, Lesy Jihomoravský kraj: lesy Blansko, lesy Brno-město, lesy Brno-venkov, lesy Znojmo, Lesy Moravskoslezský kraj: lesy Bruntál, lesy Frýdek-Místek, lesy Karviná, lesy Nový Jičín, lesy Ostrava-město, Lesy Karlovarský kraj: lesy Cheb, Lesy Ústecký kraj: lesy Děčín, lesy Litoměřice, lesy Louny, Lesy Pardubický kraj: lesy Chrudim, lesy Pardubice, lesy Svitavy, lesy Ústí nad Orlicí, Lesy Liberecký kraj: lesy Česká Lípa, lesy Jablonec nad Nisou, lesy Liberec, lesy Semily, Lesy Jihočeský kraj: lesy České Budějovice, lesy
    Téměř celý les se nachází na historickém území, které je spojeno s králem Václavem IV. Ten byl nejznámějším majitelem kunratického panství, které i s rozsáhlými lesy koupil roku 1407 od zadlužených Olbramoviců, aby zde pobýval v přírodě a vyjížděl na lovy. Za tímto účelem si zde také nechal vybudovat hrad. Kunratický les procházel ve 20. století složitým majetkoprávním vývojem. Střední část lesa koupilo hlavní město Praha v roce 1923. V této části lesa se u asfaltové cesty nachází starý kamenný pomník, jehož původ se zatím nepodařilo objasnit. V roce 1928 byl městu darován kus lesa okolo Nového hradu. V roce 1947 byla zkonfiskována Korbům z Weidenheimu celá jižní část Kunratického lesa. 


MZe vypsalo výběrové řízení na ředitele Lesů ČR

    Severní část lesa patřila od 15. století Univerzitě Karlově. Na město Prahu byla převedena až v roce 1963. Jen část lesa, která se nachází u Chodova, byla zalesněna až po 2. světové válce na původně zemědělských půdách, jinak se jedná o historicky zalesněné území. Z počátku 20. století  pochází rozsáhlé smrkové monokultury, které vypovídají o tzv. „smrkové mánii“ v tomto období.  
    V Kunratickém lese převažují porosty dubu a smrku. Smrkové monokultury se však postupně přeměňují na smíšené porosty, blížící se původnímu přirozenému složení porostů v dané lokalitě. V lese jsou prováděny prořezávky v mladých porostech do výšky sedmi metrů. Probírky středně starých porostů slouží zejména k úpravě dřevinné skladby a odstranění poškozených nebo nekvalitních jedinců. V případě starých smrkových porostů je prováděna obnova maloplošnými zásahy. Na uvolněné plochy jsou následně vysázeny směsi vhodných dřevin včetně některých nepůvodních druhů – douglaska, modřín. Na vhodná stanoviště je už 15 let také vysazována jedle. Velký důraz je kladen na obnovu lesa přirozeným zmlazením (především dubu). Tyto zásahy směřující k vyšší přirozenosti lesních porostů jsou prováděny i v chráněném území Údolí Kunratického potoka.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00