Jak na věc


ledvinová nedostatečnost

Informace ke zpracování osobních dat

    Můj přítel před rokem prodělal ledvinovou koliku,dokonce měl kámen tak velký,že nešel rozbít ani ultrazvukem.Občas má bolesti už to na něm poznám,ale nechce jít k doktorovi,má strach že si ho tam nechají na delší dobu.Jak mu mohu pomoci?
    Adresa (Osobní údaj), DIC (Osobní údaj), E-mail (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Město (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), PSČ (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Ulice (Osobní údaj)
    Vzhledem k tomu, že zdrojem problémů jsou ledvinové kameny, je prevence ledvinové koliky založena na předcházení jejich vzniku. Důležité je především dodržování správného pitného režimu, což znamená vypít alespoň 2 litry tekutin denně (nedostatečná hydratace je vysoce rizikovým faktorem zdravotních problémů s ledvinami obecně) a celkově zásad zdravé životosprávy (svou roli  na vzniku kamenů hraje i nevhodné složení jídelníčku a stres).


Ledviny a močový měchýř - diskuze

    Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností dodavatele tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email privacy@biomag.cz nebo na sídlo naší společnosti: Biomag Medical s.r.o., 1270, Průmyslová , 50601 Jičín.
    E-mail (Osobní údaj), ID dotazu (Osobní údaj), IP adresa (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Město (Osobní údaj), Pohlaví (Osobní údaj), Předmět a zpráva - kontaktní formulář (Citlivý údaj - Zdravotní stav), PSČ (Osobní údaj), Stát (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Ulice (Osobní údaj), www (Osobní údaj)
    Primárním příznakem ledvinové koliky jsou velmi silné bolesti boční části břicha (pacient jen těžko hledá úlevovou polohu), které mají záchvatovitý charakter. Záchvaty intenzivní bolesti, které trvají od několika desítek vteřin až po jednu minutu, střídají chvíle úlevy, kdy pacient bolest téměř nepociťuje. Zdrojem bolestí je právě uvíznutý ledvinový kámen (neboli močový kámen) v močových cestách, kterého se tělo snaží samovolně zbavit.


Doporučení týkající se ledvinových onemocnění

    Přesná lokalizace bolesti záleží na umístění kamene. Pokud se kámen nachází v horní části močových cest, může bolest vystřelovat až do oblasti zad. Naproti tomu v případě, že je kámen v dolní části močových cest, bolest  postihuje třísla a může zasahovat i pohlavní orgány (stydké pysky u žen, varlata u mužů). Bolesti bývají doprovázeny celkovou nevolností, zvracením a někdy také průjmem. V moči může být přítomna krev, hematurie je způsobena poraněním vystélky močových cest. Krev často není vidět pouhým okem a lze ji zjistit pouze při laboratorním vyšetření.
    Email (Osobní údaj), Fotografie (Osobní údaj), ID dotazu (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Kopie dokladu o zakoupení (Osobní údaj), Město (Osobní údaj), Na co je přístroj aplikován - Biomag extra (Citlivý údaj - Zdravotní stav), Obor či profese (Osobní údaj), Oslovení (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Společnost (Osobní údaj), Stát (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Titul před jménem (Osobní údaj), Titul za jménem (Osobní údaj)
    Mezi další příznaky patří urologické obtíže, zejména bolest při močení a časté nucení na močení. Pokud nastane situace, že kámen nakonec projde úzkými močovými cestami, bolesti ustanou. Závažnou komplikací ledvinové koliky je selhání ledvin, kdy pacientův stav vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc, protože mu hrozí riziko sepse.
    Moje problémy s krčnou chrbticou a obličkami používaním pristroja sa výrazne zmiernili. Používala som ho po operácii štítnej žľazy a môj pooperačný stav sa upravil tak rýchlo, že som mohla po 2 týždňoch nastúpiť do zamestnania.


Hypercholesterolémie, zvýšené hodnoty cholesterolu v krvi

    Mého otce dnes matka odvezla s ledvinovou kolikou do nemocnice. popravdě mám vztek, může si za to sám, jako všichni ostatní, kdo málo pijí. Můj otec má 0,3l tekutin na den, on do toho počítá mléko, což je ale potravina. Všem kdo si způsobí své problémy sami, i když je sami mohou ovlivnit, bych nechala jejich léčbu celou zaplatit. Do této skupiny počítám i kuřáky. Ale vzhledem k tomu že v parlamentu sedí více jak polovina kuřáků, nikdy neschválí podobný zákon. Aby ten kdo si svou nemoc zaviní sám, si také uhradil. !!
    V případě příznaků ledvinové koliky je třeba dopravit pacienta co nejdříve k lékaři, včasný zásah nejenže snižuje utrpení, ale také snižuje riziko vzniku komplikací, které mohou v krajním  případě skončit i smrtí pacienta.
    Pacienti, kteří mají sklon ke vzniku ledvinových kamenů, by měli dodržovat speciální dietu, která je založena na omezení potravin s obsahem purinů. Jedná se zejména o tyto potraviny: maso (předně červené maso a maso mladých zvířat), vnitřnosti (především telecí brzlík), ale také špenát a kakaový prášek. Dietní režim se v podstatě podobá režimu, který by měli dodržovat pacienti trpící dnovou nemocí (dna). Dále je důležité omezit konzumaci nápojů s obsahem kofeinu a alkoholu. Mezi doporučené potraviny naopak patří ovoce a zelenina – rajčata, okurky, mrkev, melouny, broskve, ovocné a zeleninové šťávy.


Kontaktní formulář - zájem o pracovní pozici

    Ledvinové kameny postihnou 4% z vás, muži na jsou na tom 2x až 3x hůře než ženy. Pokud jste již ledvinovou koliku prodělali, máte 50% "šanci", že se Vám ještě minimálně jednou vrátí. Jestliže obtíže s ledvinovými kameny spolu s Vaším lékařem odhalíte včas, můžete významně snížit riziko dalších záchvatů a komplikací.
    Při ledvinové kolice doporučujeme aplikovat magnetoterapii lokálně nad ledvinu a průběh močovodu analgetické frekvence 4 – 6 Hz a spasmolytické 8-14 Hz dlouhodobě až do odchodu konkrementu. K dohojení 2- 25 Hz.
    Při ledvinové kolice můžeme využít nízkofrekvenční pulzní magnetoterapii Biomag jako doplnění konzervativní analgeticko-spasmolytické léčby a po odchodu konkrementu k podpoře hojení poškozené sliznice.
    Středověký lékař Paracelsus, vlastním jménem Phillipus Aureolus Bombastus von Hohenheim, se již v patnáctém století pokusil vyložit teorii vzniku ledvinných kamenů. Byl to správný dobrodruh, o vědě si myslel své: "Čím je člověk učenější, tím je zkaženější". Jiný jeho bonmot hlásal: "Ani ras se nemůže svému řemeslu naučit z knih." nebo "Kdo se chce učit z přírody, musí si své knihy napsat vlastníma nohama".


Ledviny a močový měchýř - fakta a rady

    E-mail (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Město (Osobní údaj), Předmět a zpráva - kontaktní formulář zájem o pracovní pozici (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Stát (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Ulice (Osobní údaj), www (Osobní údaj)
    Vyplněním Vašich osobních údajů se Biomag Medical s.r.o., se sídlem 1270, Průmyslová , 50601 Jičín, IČ 06480853, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu výslovného souhlasu evidujeme E-mail, ID dotazu, IP adresa, Jméno , Město, Pohlaví , Předmět dotazu, PSČ , Stát , Telefon, Ulice , www, 5 let od poskytnutí souhlasu. Tyto údaje zpracováváme za účelem zodpovězení dotazu. Tyto údaje dále předáváme smluvním zpracovatelům osobních údajů, pokud to vyžaduje typ Vašeho dotazu.
    Ledvinová kolika patří mezi nejčastější příčiny bolesti ledvin. Tento nepříjemný stav je zpravidla způsobený uvíznutím ledvinového kamene v močových cestách, které svou přítomností blokuje. Bolesti pacienta při ledvinové kolice jsou natolik silné, že vyžadují lékařskou pomoc.  Jak poznat ledvinovou koliku? Jaké jsou možnosti léčby a prevence?


Ledvinová kolika: příznaky, léčba

    Magnetoterapii používá také můj bratr, který má bolesti páteře a ledvinové problémy. Užíval silné léky proti bolesti. Po zapůjčení magnetoterapie nemusí léky proti bolesti užívat v takovém velkém množství.
    V duchu svého přesvědčení pracoval metodou pozorování. Sledoval i vznik vinného kamene při fermentaci hroznů, když se kámen usazoval na dně sudů s vínem. Podle Paracelsa vznikaly kameny v organizmu z potravy. Odstraněny mohly být zase pouze trávením. "Kameny se tvoří tehdy, když selže vylučování solí z organizmu", hlásala na jeho dobu převratná teorie. Nebyl daleko od pravdy, i když tvorba kamenů podléhá složitějším mechanismům.


Adrenogenitální syndrom, kongenitální adrenální hyperplazie

    Ledvinová kolika je diagnostikována na základě výše popsaných příznaků, anamnéza se doplňuje RTG snímkem nebo ultrazvukovým vyšetřením. Základem konzervativní léčby je medikace, kdy se pacientům podávají léky na uvolnění močových cest – spasmolytika, a léky ke zmírnění bolestí – analgetika. Důležitou součástí léčby je zvýšená hydratace organismu (pacient by měl vypít velké množství tekutin). Pokud nedojde k samovolnému uvolnění kamene, je nutné jeho mechanické odstranění. Toho lze docílit použitím speciálních urologických nástrojů. Někdy je nutné provést dočasný vývod, aby nedošlo k poškození ledvin.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00