Jak na věc


leasingové společnosti

Je vůbec možné přenechání leasingu?

    Roční procentní sazba nákladů. Udává procentní podíl z dlužné částky, který musí klient zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru. Výpočet RPSN se provádí podle...
    Celková výše leasingové ceny je pak dána součtem jednotlivých leasingových splátek. V leasingových smlouvách se také často objevuje tzv. leasingový koeficient, který udává, o kolik je vyšší leasingová cena pronajatého majetku oproti pořizovací.
    Cenou za leasing je leasingová cena, která se obvykle platí v pravidelných, nejčastěji měsíčních, splátkách. Leasingová cena placená nájemcem pronajímateli zahrnuje postupné splátky pořizovací ceny majetku, leasingovou marži pronajímatele (leasingové společnosti) a také ostatní náklady pronajímatele spojené s pronajatým majetkem (jedná se především o úroky z úvěru, případné poplatky bance za vedení úvěrových účtů, jiné správní náklady spojené s leasingem atd.).


Mezi základní doklady, které potřebujete pro vyřízení leasingové smlouvy patří

    Pod pojmem operativní leasing pak lze zahrnout všechny ostatní druhy leasingu, které nejsou leasingem finančním. Jedná se tedy zejména o takový leasing, kdy po skončení doby pronájmu dochází k vrácení pronajatého majetku pronajímateli (vlastníkovi). Operativní leasing je obvykle krátkodobější než leasing finanční a také doba pronájmu je obvykle kratší než doba ekonomické životnosti pronajatého majetku. U této formy leasingu je také častější, že náklady spojené s údržbou, opravami či servisními službami pronajatého majetku hradí pronajímatel.
    Finančním leasingem se rozumí pronájem, u něhož dochází po skončení doby pronájmu k odkupu najaté věci nájemcem. Někdy se používá také pojem finanční pronájem nebo finanční pronájem s následnou koupí najaté věci. V případě finančního leasingu pronajímatel obvykle smluvně přenáší na nájemce i povinnosti spojené s údržbou, opravami a servisními službami pronajatého majetku.
    Leasingový koeficient udává, o kolik je vyšší leasingová cena pronajatého majetku oproti pořizovací ceně. Výše leasingového koeficientu na první pohled říká, jaký násobek pořizovací ceny pronajatého majetku zaplatí nájemce pronajímateli za dobu trvání leasingové smlouvy.
    U auta na leasing bez registru je to jednoduché. Registr je buď bankovní nebo nebankovní a zapisují se do něj dlužníci všech bankovních a nebankovních institucí. Existuje poté ještě registr dlužníků SOLUS, který sdružuje asi čtyřicet čtyřiceti...


Stali jsme se spolehlivou firmou 2014

    Dočkáme se letos slibovaných změn v přepisech aut, vydávání řidičáků a dalších maličkostech, které nám prozatím leželi v žaludku? Budou k nám úředníci milosrdnější?
    Při koupi auta vždy vyvstává otázka, zda je lepší koupit auto na úvěr nebo na leasing. Nesmíte ani zapomínat nahlédnout do sazebníku poplatků a spočítat si, kolik přes lákavou slevu uhradíte na splátkách. Co tedy dělat, pokud na účtu nemáte...
    Pro uzavření leasingové smlouvy zpravidla musíte prokázat čistý měsíční příjem (upravený o další závazky) ve výši minimálně dvojnásobku měsíční leasingové splátky.
    Zjednodušeně řečeno, si můžete leasingový koeficient vypočítat tak, že do čitatele započítáte všechno, co v leasingu zaplatíte vč. DPH (bez pojištění), a do jmenovatele započtete cenu vozu včetně DPH. Výsledkem je číslo větší než 1. Za desetinnou čárkou ukazuje kolik % zaplatíte navíc, když si vůz pořídíte na leasing ve srovnání s tím, kdybyste si je pořídili za hotové. (Např. 1,142 = zaplatíte 14,2 % z ceny navíc).


Více jak 99% uživatelů s námi úvěr/leasing získá...

    Vánoční svátky pomalu klepou na dveře, a tak tady máme poslední číslo roku 2018. Představíme vám v něm dva start-upy, které mají pěkně našlápnuto. Přidáme k tomu dva příběhy ze série Jak podniká …, další díly seriálů Lean canvas, Jak na socky, procesů a firemní kultury a další články, které vás mohou inspirovat.
    Velikost leasingového koeficientu tak umožňuje základní (nicméně nikoliv jediné) orientační měřítko pro zhodnocení nabídek jednotlivých leasingových společností. Výpočet leasingové ceny a leasingového koeficientu je tedy v zásadě velmi jednoduchý.
    Jedinečný, rychlý a přitom velmi účinný způsob získání bezúčelové finanční hotovosti. Každý z nás se může dostat do situace, kdy například ztratí práci a nemůže dál platit běžné výdaje spojené s domácností. Případně podnikatel, který dostane svojí životní zakázku a nedisponuje tak velkou finanční hotovostí na její realizaci. To vše jsou životní situace, ve kterých je zpětný leasing tím správným řešením.
    Je dokument, který bývá zpravidla součástí leasingové nebo úvěrové smlouvy a kterým je určen přesný počet a výše splátek a datum jejich splatnosti. Po dohodě s věřitelem (např. s leasingovou společností) se dá splátkový kalendář měnit nebo...


Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

     Zaregistrujte svůj e-mail a objevte 30 chyb v prvním roce podnikání, které mohou stát vaše podnikání život, pokud se z nich nyní nepoučíte. E-book dostanete e-mailem.
    Nejlevnější půjčovna aut v Plzni a okolí. Naše půjčovna aut se řadí mezi nejlevnější autopůjčovny osobních vozidel v západočeském kraji, při zachování kvality vozového parku a poskytovaných služeb.
    Po ukončení leasingové smlouvy a zaplacení odkupní ceny se stává předmět leasingu opět Vaším majetkem. Jednoduše řečeno si splácíte Váš vlastní auto, které budete dál bez omezení užívat a získanou hotovost můžete použít na cokoli.
    Ano je to možné. V případě, že klient nemůže dál platit leasingové splátky nebo chce např. změnit vozidlo, může nabídnout přenechání leasingové smlouvy. Leasingová společnost pak nového klienta schvaluje a pokud je řádně schválen, přebírá dál...
    Účelem vinkulace je vyplacení pojistného plnění např. při škodě na vozidle ve prospěch leasingové společnosti a ne jejího klienta (nájemce). Devinkulace je zrušení vinkulace. Pokud klient (nájemce) řádně hradí leasingové splátky, leasingová...


Výhody a nevýhody zpětného leasingu

    Pojem leasing pochází z anglického výrazu „lease“ tedy pronájem. Leasing vlastně znamená pronájem hmotných či nehmotných věcí a práv, kdy pronajímatel poskytuje za úplatu nebo jiné nepeněžní plnění nájemci právo danou věc používat. Důležité je, že po dobu pronájmu zůstává majetek ve vlastnictví pronajímatele, tedy leasingové společnosti. Na nájemce přechází pouze právo daný majetek používat a vlastníkem se stává až po splacení celé částky, tedy po ukončení leasingu.
    Ano, musíte. V tomto se úvěr od leasingu neliší. Někteří prodejci ovšem v rámci speciálních akcí můžou nabízet tzv. nulovou akontaci, ale pouze časově omezeně. A co vlastně slůvko akontace znamená? Je to částečná platba předem. Jedná se o...
    Chcete tankovat levněji než ostatní? S úvěrem od nás je to opravdu možné. Rádi bychom Vás informovali o nové nabídce pro naše klienty. Každý klient, který uzavře jakýkoliv úvěr na auto nebo motocykl, obdrží kreditní kartu Cetelem, tzv. Autokartu.
    Základním předpokladem pro získání zpětného leasingu je být vlastníkem nějakého dopravního prostředku a nemusí to nutně být automobil. Často vyhledávaný je také zpětný leasing strojů. Leasingová společnost od Vás vůz nebo stroj odkoupí, vyplatí Vám domluvenou hotovost a Vy jí splácíte formou dlouhodobého pronájmu. Zpětný leasing na auto a další dopravní prostředky není nic jiného než, že si vezmete na splátky něco, co již vlastníte.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00