Jak na věc


léková skupina zaldiar

Co je to léková forma a jaké druhy jsou?

    Opravdová alergie na léky je nepřiměřená imunitní reakce, zprostředkovaná protilátkami IgE, IgG a IgM a je třeba ji odlišit od „pouhé“ intolerance léku, od nežádoucího účinku léku (ty jsou často popsány v příbalovém letáku) a od předávkování léčivem.
    Naše společnost zbožně uctívající zlaté tele konzumu a relikty bolševického myšlení (směřujícího bez ohledu na vše ostatní za rychlým dosažením cíle) patří mezi nejhltavější konzumenty léků v Evropě. Registrováno je u nás přes 8000 přípravků a firmy je všechny chtějí prodat. Primát držíme též ve spotřebě marihuany. Jako výrobci, spotřebitelé a exportéři pervitinu nemáme konkurenci ve světě. Je tu zkrátka ideální prostředí, doslova lékový ráj.
    Přípravky určené pro aplikaci do nosu se nejčastěji používají k místní (lokální) léčbě (např. k léčbě rýmy, potlačení projevů alergie apod.). V ojedinělých případech lze…
    Rakovina tlustého střeva je zhoubné nádorové onemocnění, které vzniká z buněk sliznice tlustého střeva a konečníku. Onemocnění rakovinou tlustého střeva je v ČR velmi časté…
    Většina z nás se rakoviny bojí, proto vznikl systém preventivních zdravotních prohlídek, které jsou pro pacienty od určitého věku povinné. Jedná se o prevenci karcinomu prsu (od 45-ti…


Přidat se k nám >>

    Zatímco antibiotická politika kultivuje nové rezistentní bakteriální kmeny, bezbřehé předepisování BZD vypěstuje okolo dvou tisíc závislých pacientů ročně. Lékaři předepisují ženám (hlavně jim!) BZD a hypnotika ve snaze pomoci jim zvládnout pracovní a rodinné stresy, premenstruální obtíže, smutek, překonat závažné životní události jako je třeba porod, klimakterium, chronické onemocnění, nebo bolest. Bohužel, nefarmakologické postupy jsou zcela opomíjeny.
    Souhrn:Naše společnost patří mezi nejhltavější polykače léků v Evropě. V ČR je ideální prostředí pro konzumaci farmak a pěstování lékových závislostí. Z příčin přehnaného předepisování léků u nás je nutné jmenovat také tlak pacientů, tlak farmaceutických firem a snaha léčit neléčitelné - sociální problémy.


Nechcete přijít o další zajímavé články na téma zdraví? Přidejte se k nám a už Vám žádná novinka neunikne.

    Z tohoto podhoubí vyrůstá zvýšená preskripce všech léků počínaje antibiotiky a antihypertenzivy a konče léky potenciálně návykovými. V roce 2001 se v ČR potřebovalo téměř 39 miliónů balení analgetik a 18,75 miliónů balení protizánětlivých a antirevmatických přípravků (1. a 2. místo celkově v předepsaných baleních v ČR ve vymezených indikačních lékových skupinách). Toto činí celkem náklady 2601,7 miliónů Kč za uvedený rok. Také v roce 2006 uvádí zpráva SÚKL: První pořadí podle počtu distribuovaných balení zaujímá stejně jako v předchozích třech letech skupina N02 (analgetika). V roce 2007 bylo v České republice distribuováno 7 210 143 balení všech benzodiazepinů (dále BZD), utraceno za ně bylo 359 457 565 Kč.
    Vždy informujte své ošetřující lékaře a lékárníky o všech lécích, které máte předepsané i od jiných lékařů, a v lékárně také nezapomeňte tento údaj sdělit i při nákupu volně prodejných léčiv, především pokud užíváte léky na ředění krve, snížení cholesterolu či léky upravující srdeční rytmus. Informace o interakcích můžete nalézt i v příbalovém letáku každého vašeho léčiva.
    Bez ohledu na nezdravé sociální klima, má over-preskripce také své konkrétní příčiny. Je to jak tlak pacientů (patrně nejvýraznější v pediatrii na předepsání antibiotik) a tlak farmaceutických firem, nemístná a neadekvátní opatrnost a obavy z účinků jiných psychofarmak než BZD a po vzniku návyku také naléhání závislých pacientů, tak nevhodné indikace, poddávkování skutečně účinných preparátů, non-compliance pacienta, ale také snaha léčit neléčitelné – sociální problémy.


Definovali jsme budoucnost lékařské praxe představením vlajkové lodě - CGM PRIMARY

    Alergické projevy se dělí na časné, které vznikají bezprostředně po podání léku a pozdní, které se mohou objevit v rozmezí 1-14 dnů, ve výjimečných případech i později. Nejčastěji jde o lehčí projevy reakcí typu kopřivky, svědění a pálení očí, objevit se však mohou i dýchací a zažívací potíže. Nejzávažnější formou reakce je pak život ohrožující anafylaktický šok.
    Léková alergie neboli přecitlivělost, je nepřiměřená reakce organismu na určitý druh léčiva, kterou může spustit i minimální množství podaného léku a která může vzniknout kdykoliv v průběhu života.
    Léková interakce znamená, že jedno léčivo mění účinky jiného a to ve smyslu zvýšení, snížení, změny či úplného vymizení léčebného účinku. Může však vzniknout i kombinací léčiva s doplňky stravy (třezalka, Ginkgo biloba), určitou potravinou, nápojem (grapefruitový džus, mléko, alkohol) či vlivem jiných chemických látek z okolního prostředí (cigaretový kouř).


Prohlášení o ochraně osobních údajů

    Při podezření na lékovou alergii je klíčové správné stanovení diagnózy, při které se jednak předejde opakovanému podání léku, který alergickou reakci spustil a rovněž se předejde zbytečnému vyloučení užívání některých léků, pokud byla v minulosti diagnóza provedena chybně. Odhaduje se, že v kartách pacientů má záznam „Alergie na penicilin“ až 10x více pacientů, než je skutečný výskyt tohoto typu alergie, což má negativní dopad na omezení léčebných možností pacienta a vede to k nadbytečnému nadužívání a vzniku rezistence na antibiotika druhé volby. Ta bývají obvykle i dražší, tudíž není zanedbatelný ani negativní ekonomický dopad na zdravotnictví.
    Omezení preskripce BZD, zejména pak její jednoznačně krátké časové ohraničení, lege artis léčba závažných úzkostných stavů antidepresivy jako léky první volby a sekundární prevence u pacientů s již rozvinutým abúzem BZD (zvláště v kombinaci s alkoholem), jsou kategorickými požadavky k omezení naší nebezpečně se rozrůstající drogové scény.
    Medline’s Medical Encyclopedia definuje abúzus jako užití nelegální drogy nebo užití léku (na předpis či OTC) pro jiné účely, než ke kterým je určen, nebo způsobem, či v množství, které se liší od předepsaného. Závislost na lécích (v širším pojetí toxikomanie, narkomanie, drogová závislost) podle definice WHO je stav psychický nebo fyzický, vyplývající z působení léku nebo psychotropně účinné látky na organizmus, charakterizovaný změnami chování a dalšími reakcemi, mezi něž patří zejména chorobné lpění na kontinuálním nebo opakovaném podávání psychotropně působící látky.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00