Jak na věc


kronika obce radostice brna

16. kniha - Kronika MČ Praha 15 - zápis roku 2017

    V jedenácté knize je zápis rozšířen, v souvislosti se zásadní změnou dopravy o její historii na území Prahy 15, o dějiny školství v Praze 15 v souvislosti s 310. výročím a o pověsti, báje a legendy o Praze 15. Kniha je vázaná v hnědé kůži se zlaceným nápisem KRONIKA MČ PRAHA 15, o rozměrech 30 cm x 21,5 cm x 3 cm a má 142 stran psaných na počítači plus barevné přílohy.
    Devátá kniha kromě zápisu událostí roku 2010 obsahuje historii pohostinských zařízení v Praze 15 (od krčem po pizzerie), dále dějiny továrny Benjamin Frágner později Zentiva a Léčiva, historii odhalování fresek v hostivařském kostele, historii knihovny v Hostivaři, ale i historii turistického klubu TC Marius a další zajímavosti. Kniha je vázaná v hnědé kůži se zlaceným nápisem KRONIKA MČ PRAHA 15, o rozměrech 30 cm x 21,5 cm x 3 cm a má 139 stran psaných na počítači.


10. kniha - Kronika MČ Praha 15 - zápis roku 2011

    V šestnácté knize je zápis událostí ze všech oblastí života MČ Praha 15 (tzn. radnice a veřejný život, Hlasatel, policie a hasiči, obchod a služby, bytová politika, investice, doprava, životní prostředí, farnost, sociální oblast, zdravotnictví, školství, kultura, spolky a sport) rozšířen o podrobnou historii Parního mlýna (Hostivařské mlýny a pekárny, a. s.) a Filmových ateliérů HOST, o filmech natočených v hostivařských ateliérech, o historii Toulcova dvora a hospůdky Na Kačabce a mnoho dalších zajímavostí. Kniha je vázaná v hnědé kůži se zlaceným nápisem KRONIKA MČ PRAHA 15 – 2017, o rozměrech 31 cm x 22 cm x 4,5 cm a má 221 stran psaných na počítači, včetně barevných příloh.
    Dne 11.8.2015 došlo, v souladu s archivním zákonem, k předání prvních pěti kronik do Archivu hl. m Prahy. Tam budou knihy profesionálně ošetřeny, dle potřeby restaurovány (nejstarší kronika) a do půl roku budou pořízeny digitální kopie ručně psaných knih, které budou zároveň veřejně přístupné na webových stránkách archivu pro badatelskou veřejnost.
    Díky jedinečnému projektu „Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů“  si můžete prohlédnout digitalizované kroniky naší obce i okolí. Státní oblastní archiv v Plzni a Generální ředitelství státních bavorských archivů v Mnichově realizují tento společný přeshraniční projekt, který umožní v minulosti násilně roztržené archivní fondy znovu spojit do jednoho virtuálního celku. Dochází k tomu pomocí rozsáhlé digitalizace, resp. pomocí digitálních médií (společná webová prezentace a virtuální rekonstrukce na internetu).


12. kniha - Kronika MČ Praha 15 - zápis roku 2013

    Od roku 1993 je kronikářkou MČ Praha 15 paní Marie Zdeňková, autorka nebo spoluautorka řady publikací o MČ Praha 15 a o Antonínu Švehlovi. Městskou část prezentovala více jak čtyřmi desítkami výstav fotografií v ČR i zahraničí, pohlednicemi, nástěnným kalendářem a mapami Prahy 15. Vytvořila podklady na informační tabule Stezek historií Hostivaře a Horních Měcholup.
    Nejstarší digitalizované údaje pocházejí z doby 1850 až 1900 v Knize historie obcí Bochov, Kyselka, Andělská Hora, Radošov, Kozlov, Teleč, Žalmanov a Olšová Vrata.
    Dvanáctá kniha kromě zápisu událostí roku 2013 obsahuje také popis Povodně 2013 v Hostivaři, historii SDH Horní Měcholupy, akce Roku Antonína Švehly a historii areálu Golfu Hostivař. Kniha je vázaná v hnědé kůži se zlaceným nápisem KRONIKA MČ PRAHA 15, o rozměrech 30,5 cm x 21,5 cm x 3,5 cm a má 153 stran psaných na počítači plus barevné přílohy.
    Ve třinácté knize je zápis událostí ze všech oblastí života Prahy 15 rozšířen, v souvislosti se zásadní změnou nádraží Hostivař, o  historii železniční dopravy na území Prahy 15. Kniha je vázaná v tmavě hnědé kůži se zlaceným nápisem KRONIKA MČ PRAHA 15, o rozměrech 30,5 cm x 21,5 cm x 3,5 cm a má 181 stran psaných na počítači plus barevné přílohy.


5. kniha - Kronika MČ Praha 15 - zápisy let 2001 - 2004

    Druhá kronika obce zachycuje atmosféru let 1986 až 1994, kdy končí jedna historická etapa Městské části Praha - Horní Měcholupy a vzniká nová Městská část Praha 15, sloučením Horních Měcholup a Hostivaře. Od roku 1989 byla doplněna. Vazba je z červené koženky se zlatým nápisem KRONIKA. Ručně je popsáno 91 stran a rozměry knihy činí 42 cm x 30,5 cm x 4,5 cm.  Nyní v Archivu hl. m Prahy.
    V této souvislosti se obracím i na Vás, vážení spoluobčané, s prosbou o spolupráci např. zapůjčením starých fotografií, pohlednic či obrázků, článků nebo novin, plakátů, pozvánek, map apod. na upřesnění a doplnění některých historických událostí a zajímavostí, které si zaslouží, aby byly uchovány pro příští generace. Věřím, že se najdou lidé, kteří mi pomohou vytvořit plastický obraz minulého i současného života naší městské části.
    Šestá kniha - a čtvrtá Kronika Městské části Praha 15 - je na konci, po zápisech tří let, doplněna o „Přehled duchovních správců v Hostivaři a jejich životní příběhy“. Kniha je vázaná v hnědé kůži se zlaceným nápisem KRONIKA MČ PRAHA 15, o rozměrech 30,5 cm x 22 cm x 5,5 cm a má 808 ručně psaných stran.


7. kniha - Kronika MČ Praha 15 - zápis roku 2008

    Celkově pátá kniha - a třetí Kronika Městské části Praha 15 - kromě zápisů čtyř let ze současnosti obsahuje i historii továrny Prakab, vznik četnictva či farnosti v Hostivaři. Dále medailonek F. X. Šaldy a další zajímavosti související se zápisem. Kronika obsahuje 812 ručně psaných stran. Je opět vázaná v hnědé kůži a má rozměry 30,5 cm x 22 cm x 5,5 cm. Na titulní straně nese zlacený nápis KRONIKA MČ PRAHA 15.  Nyní v Archivu hl. m Prahy.
    Patnáctá kniha, stejně jako všechny předešlé, obsahuje zápis událostí MČ Praha 15, rozdělený do deseti kapitol, podle jednotlivých oblastí. Kromě všech důležitých akcí a zajímavostí je zápis rozšířen o historii „Továrny na kartáčnické zboží“ až po Pekárnu Kontinua, o historii Pěveckého a hudebního spolku Smetana, o historii jednotlivých statků a mlýnů, včetně rodů, po kterých jsou pojmenovány a mnoho dalších zajímavostí. Kniha je vázaná v tmavě hnědé kůži se zlaceným nápisem KRONIKA MČ Praha 15, o rozměrech 30,5 cm x 21,5 cm x 5 cm a má, včetně barevných příloh, celkem 244 stran.
    Velkým přínosem pro zachování bohaté fotodokumentace a cenných informací byla práce paní Boženy Míškové, která dlouhé roky zpracovávala webové stránky obce a pravidelně je aktualizovala. Ve své době tyto stránky získaly významné ocenění "Zlatý erb".


8. kniha - Kronika MČ Praha 15 - zápis roku 2009

    Zájemcům o historické zápisy v kronice MČ Praha 15 je umožněno nahlížet do kronik na základě § 4 zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, v úředních hodinách a po předchozí domluvě a za přítomnosti kronikářky. Zpřístupnění zápisů se děje zpravidla ve formě nahlídnutí do originálu nebo vytištěných opisů kroniky, dle uvážení kronikáře.
    Zákon č. 80 ze dne 30. ledna 1920 Sbírky zákonů a nařízení státu československého, který platil do léta 2006, uložil všem obcím povinnost založit a vést pamětní knihu obecní. Zápisy provádí kronikář, ustanovený obecní radou nebo zastupitelstvem. Podle této litery zákona vznikla i v obci Horní Měcholupy v roce 1923 kronika nazvaná Pamětní kniha Měcholup Horních. Hostivař nikdy kroniku nevedla, neboť byla od roku 1922 součástí  Prahy XIII.


3. kniha - Kronika MČ Praha 15 -  zápisy let 1995 - 1998

    Obsahem osmé knihy je kromě zápisu událostí roku 2009 i historie hostivařských továren TECHO a Pražské papírny Hlavatý a všech ostatních hostivařských továren, které projektoval Bohumil Hypšman, tj. Strojírna Podhajský, Mlýny a pekárny, bývalé Pražské sklárny, Filmové ateliéry HOST,  Sušárna Dr. Čapka a následně Tabáková režie, Káš a Werner a následně J. Kameníček i továrna Františka Štěpánka. Dále obsahuje historii bývalého plynojemu v Horních Měcholupech a dějiny bývalé tvrze - dnes Toulcova dvora. Na závěr kniha obsahuje medailonky významných osobností Prahy 15 z kultury a sportu. Kniha je vázaná v hnědé kůži se zlaceným nápisem KRONIKA MČ PRAHA 15, o rozměrech 30 cm x 21,5 cm x 3 cm a má 130 stran psaných na počítači.
    Desátá kniha opět rozšiřuje zápis roku o historii koupališť a Hostivařské přehrady, včetně dějin Mouchova mlýna, kterými doplňuje zápis o aktuálním odbahnění přehrady. Dále se věnuje historii obce Baráčníků a ochotnickému spolku Havlíček v Horních Měcholupech. Kniha je vázaná v hnědé kůži se zlaceným nápisem KRONIKA MČ PRAHA 15, o rozměrech 30 cm x 21,5 cm x 3,5 cm a má 143 stran psaných na počítači.
    Od roku 1959 prováděl zápisy do obecní kroniky Josef Pelant, který se narodil v Mladé Boleslavi, vystudoval práva na české univerzitě v Praze. V Kyselce žil od roku 1953.
    Od této doby je uschováno několik podkladů pro případné pokračování v kronice, avšak zatím se nepodařilo materiál zpracovat do odpovídající podoby. Kronikář není povolání, ale spíše poslání a je velmi obtížné najít toho pravého nadšence.


2. kniha - Kronika obce Horní Měcholupy - zápisy let 1986 - 1994

    Narodil se 28. 5. 1928 jako syn pekaře v Kopidlně u Jičína. Své dětství trávil v Rožďalovicích ve východních Čechách, kde jeho rodiče měli pekařství. Po ukončení pěti třídní Obecné školy v Rožďalovicích studoval na osmiletém gymnáziu v Jičíně, kde maturoval v roce 1948. Učitelství vystudoval na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po studiu dostal na výběr umístěnku na Ostravsko nebo  Karlovarsko a rozhodl se pro Karlovarsko. Vybral si Stráž nad Ohří, kde byl 8 let ředitelem Základní školy. V roce 1958 dostal nabídku pracovat jako ředitel Dětského domova ve Velichově a nabídku přijal. Pracoval tam 4 roky. Dále jeho cesta vedla výš proti proudu řeky Ohře do Kyselky. Zde působil 1962 – 1970 jako učitel, 1971 – 1972 byl zástupcem ředitele školy a od roku 1972 do důchodu 1988 ředitelem školy v Kyselce. Pak zde ještě pracoval jako učitel 4 roky jako důchodce. Ve veřejném životě byl i místopředsedou místního národního výboru. Od roku 1968 nebyl kronikář obce, za což byl stále „pes
    Sedmá kniha je první psaná na počítači a následně svázaná (důvod - zranění pravé ruky kronikářky) a obsahuje zápis za jeden rok, rozšířený o historii továrny Františka Štěpánka Obus a historii Ústředního hřbitova u Hostivaře. Kniha je vázaná v hnědé kůži se zlaceným nápisem KRONIKA MČ PRAHA 15, o rozměrech 30 cm x 21,5 cm x 2 cm a má 91 stran psaných na počítači.


13. kniha - Kronika MČ Praha 15 - zápis roku 2014

    Rok 1995 se již plně odehrává ve znamění vzniku nové Městské části Praha 15, která při výkonu samostatné působnosti zahrnuje i nové katastrální území Hostivaře a v přenesené působnosti dokonce dalších devět městských částí. Se vznikem nové městské části přechází malý místní úřad s třiceti zaměstnanci na úřad obvodního typu se stopadesáti zaměstnanci a podstatně se rozšiřuje i množství zpracovávaného materiálu do kroniky. Bohužel, historie Hostivaře je neznámá, neboť byla od roku 1922 součástí Prahy XIII. a nikdy nevedla vlastní obecní kroniku. V rámci propojení historického vývoje celého regionu, vznikl ve spolupráci s PhDr. Jiřím Bartoněm Letopis území Prahy 15, který popisuje vývoj událostí a souvislostí od prehistorie až po současnost, tzn. od roku 5500 př. n. l. až do roku 1994, a tím vznikl ucelený pohled na vývoj, mnohdy i v zápisech chybějících událostí. Kronika je vázaná v hnědé kůži se zlaceným nápisem PAMĚTNÍ KNIHA PRAHA 15, o rozměrech 30,5 cm x 22 cm x 3,5 cm a má 384 ručně
    S dotazy a konzultacemi na téma historie Horních Měcholup a Hostivaře můžete kontaktovat kronikářku MČ Praha 15 paní Marii Zdeňkovou na e-mailu:  marie.zdenkova@praha15.cz  nebo tel.: 281 003 418.
    Kromě psaní textového zpravodajství, rozsáhlé fotodokumentace a dokladů o současném životě v regionu, které jsou povinnou součástí příloh kroniky, kronikářka současně vede archiv kroniky, tzn. shromažďuje, třídí a eviduje doklady o historii - písemné dokumenty, staré fotografie, obrázky, pozvánky, plakáty, odznaky a další památky - zachycující  různé oblasti života našich předků v Praze 15.


1. kniha - Pamětní kniha obce Horní Měcholupy - zápisy let 1923 - 1985

    Čtrnáctá kniha, kromě zápisu ročních událostí, obsahuje navíc historii Filmových ateliérů a přehled filmů a televizních seriálů, které se natáčely v Hostivaři a blízkém okolí, stručnou historii hromadné dopravy v Praze ke 140. výročí, přehled budování železniční stanice, přehled významných stromů v Praze 15, o odhalení nových pomníků Antonínu Švehlovi v Praze a ČR, o Mistrovství světa v ledním hokeji a ubytování ČS hokejistů v Hostivaři, o historii U-rampy a skateparku a mnoha dalších zajímavostech. Kniha je vázaná v hnědé kůži se zlaceným nápisem KRONIKA MČ PRAHA 15, o rozměrech 30,5 cm x 21,5 cm x 4 cm a má 205 stran psaných na počítači plus barevné přílohy.
    Tato kronika je již vedena podle předepsaných náležitostí, zápis je řazen do jednotlivých kapitol podle oblastí a v rámci kapitol jsou události popsány dle časové posloupnosti. Kromě zápisů let 1999 - 2000 obsahuje i popis území Prahy 15 a medailonky čtyř významných osobností Prahy 15 - Antonína Švehly, Bohuslava Mráze, Arnošta Staňka a Akad. malíře Jaroslava Chudomela. Kronika Městské části Praha 15 je vázaná v hnědé kůži se zlaceným nápisem KRONIKA MČ PRAHA 15, o rozměrech 30,5 cm x 22 cm x 3,5 cm a má 364 ručně popsaných stran. Nyní v Archivu hl. m Prahy.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00