Jak na věc


kroměřiž jarmark

Vedení města zavádí pravidelné hodiny pro veřejnost

    Virtuální prohlídkyArcibiskupské vinné sklepy KroměřížArcibiskupský zámek KroměřížAutoshop PaulusBowling ScénaCukrárna a kavárna TizziDegas s.r.o.Dům kultury KroměřížDušičkyHanácké náměstíHotel La FrescaHotel OctárnaHřbitovHrubý rybník - BágrákHudební školaKino NadsklepíKostel sv. Jana KřtiteleKostel sv. MořiceKostel sv. Mořice - denKostel sv. Mořice - nocKvětná zahrada KroměřížLávkaLávka - velká vodaLennonova uličkaMateřské centrum KlubíčkoMilíčovo náměstíPivovar, restaurace, hotel a penzion Černý orelPodzámecká zahrada KroměřížRestaurace Pod Starou knihovnouSakury v rozkvětuSokolovská uliceTop Hair Kateřina StrakováVelké náměstíVodní elektrárna na Strži
    Podzámecká zahrada, přiléhající k zámku, byla v 18. až 19. století upravována a rozšiřována, až získala podobu krajinářského parku s romantizujícími stavbami. Blízkost řeky Moravy a jejích říčních ramen tu usnadnila tvorbu vodních ploch.
    To všechno patří k tomuto neobyčejnému městu. Vždyť už jen panoramatický pohled na Kroměříž je zážitkem, který pozvedne vaši duši, skoro jako přímé setkání s ní.
    Široká nabídka nemovitostí v kategorii - Prodej domů Kroměříž. Celkem 73 nabídek v kategorii Prodej domů a lokalitě Kroměříž odpovídá Vašim požadavkům. V naší nabídce máme mnoho domů ze kterých si můžete vybrat. Velký zájem bývá o rodinné domy nebo domy na klíč a celkově o domy se zahradou. U nás naleznete mnoho nemovitostí v káždé z těchto kategorií. Často jsou hledány i domy k pronájmu, které v naší nabídce rovněž nechybí. Stačí projít nabídku, která obsahuje přes 0 nemovitostí.


Prodej, rodinný dům, Hulín, 79 m²

    Exekutorský úřad Kroměříž disponuje personálním a technickým zázemím ke zjištění majetkových poměrů povinného, tak i jeho následnému efektivnímu provedení. Při výkonu exekutorské a další činnosti je soudní exekutor pojištěn, kdy výše pojistné částky za škodu způsobenou jinému v souvislosti výkonem činnosti exekutora činí 5.000.000,- Kč.
    Nepodařilo se Vám nalézt vhodný dům k prodeji v lokalitě Kroměříž ? Prohlédněte si tedy nabídku domů v jedné z níže vybraných lokalit. Lokality byly vybrány na základě popularity při hledání.


V HK Kroměříž hostuje český administrátor světově známé značky HOWIES

    Kroměříž vznikla u brodu přes řeku Moravu z velkomoravského hradiště, střežícího důležitou křižovatku solné a jantarové stezky. Středověké město bylo od roku 1110 v majetku církve a rozvíjelo se jako biskupské sídlo. Kolem roku 1260 vybudoval kolonizátorský biskup Bruno ze Schaumburgu pravidelný městský útvar mezi tehdejším hradem a tržní osadou. Město zahrnovalo původní osadu s trojúhelníkovým náměstím uprostřed, nově založené náměstí – nyní Velké náměstí, johanitský špitál s kostelem sv. Jana Křtitele, raně středověký kostel Panny Marie, raně gotický biskupský hrad a chrám sv. Mořice. Celé osídlené území obepínaly hradby se dvěma branami. Tak se Kroměříž zachovala v podstatě do dnešní doby, jen hradby a brány byly zbořeny v 19. století a jednotlivé stavby většinou pozměněny a přizpůsobeny novějším stavebním stylům. Barokní chrám Panny Marie na Riegrově náměstí vznikl nově počátkem 18. století na místě původního středověkého kostela. Špitální kostel sv. Jana Křtitele byl v polovině 18
    Nemusíte pátrat po majetku povinného ani navrhovat, jak vést exekuci - exekutor má sám prostředky, jak majetek povinného zajistit - všechny dotčené osoby včetně bank, finančních institucí, katastru nemovitostí, policie a orgány státní správy a samosprávy jsou povinny poskytovat soudnímu exekutorovi součinnost pod sankcí pořádkové pokuty a odpovědnosti za vzniklou škodu.


Vítejte na stránkách Exekutorského úřadu Kroměříž

    V době přestavby zámku začala také výstavba Květné zahrady v italském renesančním stylu, nyní jediné tohoto typu u nás. Velká zahrada, zvaná původně Libosad, vznikala až za městskými hradbami ze silně zamokřeného území. Ohraničila ji neobvykle dlouhá kolonáda, zdobená sochami antických postav. Zahrada byla protkána vodovodním systémem, který napájel vodotrysky, jezírka i složitou soustavu takzvaných vodních žertů. Teprve později byl k zahradě vybudován kratší přístup od města – správní budova se skleníky a čestným dvorem. V centru Květné zahrady stojí rotunda vyzdobená bohatou freskovou výzdobou. Od vrcholu její kopule visí Foucaltovo kyvadlo, jehož pohyb dokládá otáčení země.
    I novější Kroměříž, obklopující staré centrum, má své kouzlo. Ať už je to hřbitov, Dům kultury, nová náměstí, třeba to Hanácké, nebo široké ulice, jako ulice Sokolovská. Přírodním fenoménem pronikajícím do města je voda. Větší vodní plochu má Hrubý rybník Bágrák, proudící voda se soustřeďuje v řece Moravě. Její vodní síla je nad městem od roku 1923 využívána vodní elektrárnou na Strži, která byla jako jedna z prvních u nás vybavena Kaplanovými turbínami.


Plesová sezona začíná, Východní Morava se roztančí

    Kroměříž je díky své historii, jedinečným památkám a neméně bohatému kulturnímu životu  nazývána Hanáckými Athénami. Je žádanou turistickou destinací, která nabízí pestrou paletu možností, pečlivě namíchanou z kvalitních, cenově dostupných služeb a atrakcí, které staví na poznání, odpočinku i zábavě. Věhlas městu přinesly unikátní památky, zejména Arcibiskupský zámek, Květná a Podzámecká zahrada, zapsané od roku 1998 na prestižním seznamu UNESCO a patřící k nejnavštěvovanějším památkám v České republice. Genius loci Kroměříže však těží i z romantických kulis historického centra. Pulzujícím srdcem města je Velké náměstí s mnoha dobrými restauracemi, útulnými kavárnami a vinárnami. Také stinná podloubí a přilehlé malebné uličky vás přimějí zastavit a vymanit se z každodenního shonu. Ať už jste mladý pár, rodina s dětmi, cyklista, aktivní senior či školní výlet, v Kroměříži najdete vše, co potřebujete ke své spokojenosti.
    Kroměříž jako centrum vzdělanosti a kultury je také spojená s životem mnoha význačných osobností. Památník zdejšího rodáka malíře a grafika Maxe Švabinského najdeme v budově Muzea Kroměřížska na Velkém náměstí. Švabinského mozaikové lunety, původně vytvořené pro Národní divadlo, nyní zdobí areál Octárny, kde umělec prožil část svého dětství. Tento tovární komplex, vzniklý na místě františkánského kláštera, prošel nedávno rozsáhlou rekonstrukcí a dnes funguje jako hotel. Kroměříž projevuje svou náklonnost i umělcům současným, třeba pojmenováním jedné uličky v centru po Johnu Lennonovi.


Chceš být in? Zvol řemeslo. Střední škola COPT nabízí i prestižní obory

    Ve svém historickém centru má Kroměříž další cenné stavby. Kulturní nebo vzdělávací instituce tak sídlí ve významných budovách, ať už je to hudební škola nebo Muzeum Kroměřížska. Na Velkém náměstí stojí měšťanské a kapitulní domy s podloubími, původně gotické a renesanční stavby byly většinou doplněny raně barokními fasádami. Radnice z 16. století získala při renesanční přestavbě štíty a 40 m vysokou věž s galeriemi. Jedním z nejzachovalejších měšťanských domů v centru je Dům u Černého orla. Výjimečná je i budova Nadsklepí na Milíčově náměstí, vzniklá v 19. století nad pivovarskými sklepy.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00