Jak na věc


kroměřížská nemocnice ortopedie ambulance - primář

Osvědčení o akreditaci pro Centrální laboratorní služby - Český institut pro akreditaci

    Počet lůžek je 20. Po celém oddělení je centrální rozvod kyslíku a u každého lůžka signalizační zařízení. Pokoje na oddělení jsou 1 - 3 lůžkové, většina pokojů má  vlastní sociální zařízení.
    Jsme v bodu zlomu. Stojíme na křižovatce Západ nebo Východ, demokracie nebo autoritativní režim, prosperita nebo chudoba. Nejde o nic menšího, dnes probíhá boj o to, kam naše země bude směřovat. Prezident, jakožto nejvyšší ústavní činitel, může významnou měrou toto směřování ovlivnit.
     Riegrovo náměstí Je nejstarším v Kroměříži a je pojmenované podle politika a učence Františka Ladislava Riegra, který ve města bydlel v jednom z měšťanských domů v době zasedání říšského sněmu v letech 1848 – 1849. Architektonickou dominantou náměstí je barokní kostel Nanebevzetí Blahoslavené Panny Marie. Vedle kostela je pěkná barokní stavba děkanství. Za pozornost stojí barokní kašna před kostelem a především sloup sv. Trojice (morový) z roku 1725.


Výsledky ankety mezi signatáři

    Nové logo začala od  1. října 2018 využívat Kroměřížská nemocnice. Základem nového logotypu je symbol čtyř čtverců, které dohromady spojuje bílý nemocniční kříž. Obsahem vizuálního sdělení je idea propojení Kroměřížské nemocnice a Zlínského kraje jako jejího zakladatele, přičemž společnou myšlenkou a úsilím je pomoc pacientům, záchrana jejich života a zdraví. Mírně zaoblené rohy čtverců mají vzbuzovat pocit bezpečí a odkazovat na vstřícnost při poskytování zdravotní péče. Jejich symbolika koresponduje právě s prvky loga Zlínského kraje, které je taktéž tvořeno čtyřmi čtverci. Žlutá barva je zvolena podle barvného provedení současného logotypu města Kroměříže, stejně tak lze ale nalézt žluté prvky v městském znaku. Je to opět odkaz na sounáležitost nemocnice s městem a regionem, pro který zajišťuje zdravotnickou péči. Pravidla pro využití loga se řídí přiloženým design manuálem.
    Personál využívá ke cvičení hrubé i jemné motoriky a  posílení socializace pacientů ergoterapeutických skupin pořádaných na oddělení. Pacienti zde mohou své fyzické i duševní zdraví posilovat formou muzikoterapie, při tvorbě různých výrobků, společenskými hrami, čtením knih ale i pobytem na prostorné terase, kam jsou za příznivého počasí vyvezeni i pacienti imobilní na kolečkových křeslech nebo lůžkách.


Budeme proto podporovat kandidáta na prezidenta či prezidentku:

    Oddělení je vybaveno jak přístroji diagnostickými (EKG, oxymetr, glukometr), tak vybavením k léčebné a ošetřovatelsko-rehabilitační péči. Jedná se o plně elektronická polohovatelná lůžka s ovladači, antidekubitní matrace, velkou spoustou polohovacích a rehabilitačních pomůcek. Při rehabilitaci jsou k dispozici chodítka, křesla pro kardiaky, berle, hole, overbally, masážní míčky, cvičební gumy i tělocvična s rotopedy na oddělení fyzioterapie. V současné době je zahájeno zřizování tělocvičny přímo na oddělení ošetřovatelské péče. K dispozici je fyzioterapeut přímo na oddělení a s každým pacientem je prováděno individuální cvičení.
    Stojanovo náměstí Pojmenované podle olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana (1851 – 1923), je situováno do jedné z nejstarších částí města. Nachází se zde kostel sv. Mořice, budova probošství z roku 1607 a tzv. stará vikárka s dochovaným renesančním jádrem. Toto malé náměstíčko doplňují pozdně barokní domy kanovníků a vikářů.
    Sněmovní náměstíNa Sněmovním náměstí se nachází Arcibiskupský zámek, k němuž přiléhá Podzámecká zahrada. Svým názvem připomíná jednání poslanců ústavodárného říšského sněmu v prostorách zámku v letech 1848 – 1849. Poslední dochovanou městskou branou, tzv. Mlýnskou, lze odtud projít k Biskupské mincovně. 
    Péče je zajištěna kolektivem lékařů, sester a pomocného personálu. Pracuje zde 10 kmenových a 3 externí lékaři, z nich II. atestaci z oboru má 8 lékařů, I. atestaci 4 lékaři a v přípravě na atestaci z chirurgie je jedna lékařka.


Certifikát kvality a bezpečí - Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o.

    Milíčovo náměstíNa Milíčově náměstí upoutá pozornost budova Nadsklepí postavená na konci 19. století právovárečnými měšťany nad pivovarskými sklepy. V nedaleko stojícím domě č. 489 byla od roku 1789 první česká škola v Kroměříži vedená učitelem Františkem Mirovítem Lorencem.
    Velké náměstíJe srdcem historické části města Kroměříže. Bylo založeno olomouckým biskupem Brunem ze Schauenburgu ve druhé polovině 13. století jako nové tržiště o rozloze 1 ha. Dominantou náměstí je barokní mariánský sloup, který byl postaven po morové epidemii v roce 1680. Zajímavá je také kašna z roku 1655 vybudovaná jako součást vodovodního systému města. Nejvýznamnější budovou na náměstí je radnice. Měšťanské a kapitulní domy s podloubími si dodnes povětšinou dochovaly raně barokní fasády i typickou renesanční dispozici. V jejich podloubích najdete obchůdky, galerie, ale i možnosti oddechu a příjemného posezení.


Kvalita v Kroměřížské nemocnici

    Hanácké náměstíJe nejmladším kroměřížským náměstím. Vzniklo v prostoru bývalých Žižkových kasáren poté, co byla kasárna uzavřena a zrušena. Pro celý prostor a přilehlé budovy se dlouho hledalo využití, až konečně došlo v roce 2010 k revitalizaci celé plochy a k opravě jednoho z kasárenských domů. Nyní se zde nachází dětské hřiště, malý amfiteátr, moderní kašna a parkovací místa pro osobní auta i autobusy, která mohou využít návštěvníci města k bezplatnému parkování.
    V sekci DOKUMENTY na našich webových stránkách naleznete výsledky čerstvé ankety, která proběhla na přelomu listopadu a prosince mezi signatáři Kroměřížské výzvy.
    Jedná se o nemocné s chronickým onemocněním, bolestí, poruchami výživy, nemocné po CMP, pacienti po chirurgických či ortopedických operacích, dlouhodobě hojícími se ranami, pacienti s různými stupni demence, inkontinencí, nedostatečnou sebeobsluhou nebo pacienti v terminálním stádiu.
    Chirurgické oddělení Kroměřížské nemocnice a.s. poskytuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči o chirurgicky nemocné. Tato péče je dostupná 24 hodin denně.
    Péče je zajišťována ve dvou chirurgických ambulancích, na dvou lůžkových odděleních v počtu 26 a 36 lůžek a dále na chirurgické JIP se čtyřmi lůžky. I. chirurgické oddělení je nově zrekonstruované a poskytuje péči na 1-3 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Jsou zde i dva samostatné pokoje s nadstandardním vybavením (vlastní sociální zařízení, TV a lednice).


Turistické informační centrum (TIC)

     Oddělení ošetřovatelské péče poskytuje komplexní léčebnou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči zaměřenou na individuální přístup ke každému pacientovi. Cílem je zvyšování kvality života, nácvik soběstačnosti při běžných denních aktivitách a usnadnění přechodu z nemocničního prostředí do prostředí domácího. Hospitalizace navazuje na léčbu započatou na akutních lůžkách oddělení Kroměřížské nemocnice a.s.. Zdravotní stav pacientů přijímaných na toto oddělení je stabilizovaný, ale domácí péče by ještě nesla značná rizika.
    Očním oddělením Kroměřížské nemocnice loni prošlo více než 7000 pacientů, hospitalizaci potřebovaly 3% z nich. Z celkových pěti lůžek oddělení tak bylo průměrně obsazeno jedno až dvě lůžka. Na návrh paní ředitelky Lenky ... více
    Je nejvyšší čas procitnout z pasivity. Netříštěme síly a spojme se v obraně hodnot demokracie a svobody, na nichž v roce 1918 vzniklo Československo a k nimž jsme se přihlásili v listopadu 1989. Budeme stát proti přesile miliardového kapitálu. Ale vyhrajeme, pokud proti ní postavíme společný demokratický „kapitál“ vyplývající z podpory občanské společnosti po celé zemi.
    Zákaz návštěv platí od dnešního dne na všech lůžkových odděleních Kroměřížské nemocnice. Důvodem je zvyšující se výskyt akutních respiračních infekcí a nárůst počtu chřipkových onemocnění v celém Zlínském kraji. Na ... více


Vyzýváme všechny odpovědné občany České republiky:

    Kroměříž se pyšní mnoha náměstími. Každé z nich má svoji atmosféru, kde pulsuje život, kde se scházejí lidé, aby se při kávě, sklence dobrého moravského vína nebo výtečném pivu z místního minipivovaru podělili o své zážitky nebo se zaposlouchali do tónů hudebního vystoupení. Přidejte se a vychutnejte si to!
    O odvolání ředitelky Lenky Mergenthalové z funkce rozhodla na svém včerejším jednání Valná hromada Kroměřížské nemocnice. Nejvyšší orgán akciové společnosti, jejímž zakladatelem je Zlínský kraj, tvoří krajští radní. Ti se také ... více
    Spolupracujeme s rodinami, se sociální sestrou, pečovatelskými službami i charitou. K dispozici máme různé brožury a publikace pro rodiny pečující o osobu v domácím prostředí.
    Více než 1500 klientů se v loňském roce ocitlo na Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici Kroměřížské nemocnice. Meziročně jejich počet vzrostl bezmála o 10 procent. Náklady za péči byla ochotna zaplatit zhruba třetina ... více
    Ještě před několika lety nikoho nenapadlo, že hodnoty svobody a demokracie u nás budou znovu ohroženy. Jsou. Čelíme dnes nebezpečí zvratu od demokratického vývoje k autoritativní formě vlády populistů a posunu naší země do sféry vlivu nedemokratických režimů, jež neuznávají hodnoty svobody a lidské důstojnosti.


HACCP - potvrzení o zavedení kontrol dodržování systému kritických bodů ve stravovacím provozu - DRNO.cz

    Masarykovo náměstíPatří k výstavním částem města. Dominantou je barokní kostel sv. Jana Křtitele, který díky své jednotné výzdobě patří k významným památkám 18. století na Moravě. V těsné blízkosti je budova Justiční akademie (původně německá reálka, později učitelský ústav) postavená v letech 1875 – 1877 v neorenesančním slohu. Před Akademií stojí socha T. G. Masaryka. Rohová stavba gymnázia z let 1889 – 1890 má u hlavního vchodu instalovánu pamětní desku s portrétní bustou zakladatele Pěveckého sdružení moravských učitelů Ferninanda Vacha a tvoří plynulý přechod na Milíčovo náměstí.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00