Jak na věc


krevní obraz

V zimě prohřejte tělo zevnitř i zvenku

    Nízký krevní tlak, neboli hypotenze, je definován jako krevní tlak nižší než hranice 100/65mmHg. Hypotenze není na rozdíl od vysokého... Celý článek
    Položím vám na úvod otázku: vlastníte chytrý telefon? Pokud ano, jistě mi dáte za pravdu, že si dnes ve vyspělém technologickém světě... Celý článek
    Vyšetření KO (až na zacvičení paží před odběrem krve) nevyžaduje žádnou speciální přípravu. Pacient se dostaví do příslušného zdravotnického zařízení (nejčastěji do ordinace nebo transfuzní stanice) na kontrolní odběr krve, který provádí zdravotní sestra, a to zpravidla ze žíly v loketní jamce. Odebraný vzorek sestra uzavře do plastové zkumavky, kterou opatří identifikačními údaji pacienta, a odešle do hematologické laboratoře ke zkoumání. Výsledek mají lékaři k dispozici do 24 hodin. Samotné vyšetření KO neznamená pro pacienta žádné omezení.


Mýty a skutečnost v léčbě a prevenci civilizačních onemocnění

    Krevní obraz (KO) patří mezi základní a nejběžnější vyšetření krve prováděné v případě podezření na hematologické nebo vážnější infekční onemocnění. Dalším důvodem ke zjištění KO je příjem pacienta za účelem jeho hospitalizace. Tato metoda sloužící ke zjištění celkového zdravotního stavu pacienta se v medicíně používá již od počátku minulého století.
    Krev patří mezi nejdůležitější tělní tekutiny. Tvoří ji tři druhy krevních buněk: červené krvinky (erytrocyty), bílé krvinky (leukocyty) a krevní destičky (trombocyty), které jsou rozptýlené v plazmě (což je tekutina skládající se z vody a v ní rozpuštěných minerálních látek a bílkovin). Krevní obraz představuje základní hematologické vyšetření, které se provádí za účelem zjištění a upřesnění zdravotního stavu pacienta, a to protože většina nemocí se projevuje právě změnou krevního obrazu (například změnou počtu či velikosti krevních buněk). Krevní obraz tak pomáhá odhalit nejen nemoci krve (např. leukémie) a oběhového systému (např. trombóza), ale celou řadu dalších onemocnění, a stal se tak obvyklou součástí preventivních prohlídek, předoperačních a dalších vyšetření. Krevní obraz se jako medicínská metoda používá od roku 1904, kdy jej zavedl německý lékař Josef Arneth.


Zánět osrdečníku: příznaky, léčba

    Krevní obraz se rovněž zjišťuje u gravidních žen v rámci těhotenské poradny.  V těhotenství dochází ke změnám KO v důsledku zvýšených metabolických nároků organismu. Mnoho žen v období těhotenství postihuje anémie, která bývá nejčastěji způsobena nárůstem plazmy. Pokud tuto diagnózu výsledky krevní obraz potvrdí, lékař pacientce předepíše zvýšenou dávku železa. Železo se anemickým ženám podává perorálně. Tato medikace pomáhá předcházet případnému výskytu komplikací v průběhu těhotenství a porodu. Krevní vyšetření v těhotenství je důležité také z důvodu zjištění či vyloučení preeklampsie, což je vážný zdravotní stav, který může způsobit nedostatečné zásobení placenty krví, nebo eklampsii – nejzávažnější komplikaci preeklampsie ohrožující život matky i plodu.
    V rámci krevního obrazu se zjišťuje počet leukocytů (WBC), počet erytrocytů (RBC), hemoglobin (HGB), hematokrit (HTC), střední objem červené krvinky (MCV), průměrná hmotnost hemoglobinu v červené krvince (MCH), průměrná koncentrace hemoglobinu v červené krvince (MCHC), distribuční křivka červených krvinek (RDW), počet krevních destiček neboli trombocytů (PLT), objem krevních destiček (MPV), destičkový hematokrit (PCT) a distribuční křivka krevních destiček (PDW). Součástí KO je velmi často také diferenciálního rozpočtu leukocytů, v rámci kterého se zjišťuje zastoupení jednotlivých subtypů bílých krvinek.
    Každý rok je 17. květen vyhrazen pro Světový den hypertenze (World Hypertension Day). Světový den hypertenze byl poprvé vyhlášen v květnu... Celý článek


Hypertenze - vysoký krevní tlak

    Krevní skupiny jsou tak zásadní jako samo Stvoření. V mistrovské logice přírody sledují krevní skupiny nepřetržitou cestu od nejranějších dob vzniku lidstva do současnosti. Jsou zápisem našich dávných předků na nezničitelném pergamenu historie.
    Produkt určený především těm, jejichž činnost vyžaduje každodenní stání nebo sezení nebo jehož nohy jsou vystaveny zvýšenému napětí (např při nadváze), ale i těm, kteří mají prodispozice k k problémům s cévami (např. křečovým žilám).
    Spojitost mezi krevní skupinou a dietou může znít přehnaně, ale není to tak. Už dlouho jsme věděli, že chybí článek v našem chápání procesu, který vede buď na cestu zdraví nebo na zasmušilou stezku nemoci. Musí existovat důvod, proč je tolik paradoxů v dietních studiích a přetrvávání nemoci. Musí také existovat vysvětlení, proč někteří lidé jsou schopni při jednotlivých dietách zhubnout, zatímco jiní ne, proč si někteří lidé udrží vitalitu do vysokého věku, zatímco jiní jsou narušení po duševní i fyzické stránce. Rozbor krevních skupin nám ukázal způsob, jak tyto paradoxy vysvětlit.


Káva budí pocit štěstí a chrání DNA

    "Věřil jsem, že žádní dva lidé na povrchu Země nejsou stejní; žádní dva lidé nemají stejné otisky prstů, stejné otisky rtů nebo stejné zabarvení hlasu. Žádné dva lístky trávy ani sněhové vločky nejsou stejné. Protože jsem cítil, že všichni lidé se vzájemně liší, myslel jsem si, že není logické, aby jedli stejné potraviny.Pochopil jsem, že vzhledem k tomu, že je každý člověk uzavřen v jiném těle s různými silnými a slabými stránkami a různými požadavky na výživu, je jediným způsobem, jak si uchovat zdraví a vyléčit choroby, přizpůsobit se těmto jednotlivým specifickým potřebám pacienta. "
    Mdloba (kolaps) je krátkodobá ztráta vědomí způsobená nedokrvením a nedostatečným okysličením mozku. Mdloba vzniká v důsledku náhlého... Celý článek
    Káva zvyšuje krevní tlak a působí také na mozek, nervy, ledviny či svaly. Obsahuje také širší spektrum látek, které v lidském organismu... Celý článek


Mám vysoký krevní tlak. Co teď?

    Krevní obraz odráží zdravotní stav pacienta. Změny v počtu, velikosti nebo tvaru krevních buněk vypovídají o změnách zdravotního stavu pacienta. V případě nemoci dokáže KO vyjádřit také její průběh. Například klesající množství hemoglobinu a množství erytrocytů zároveň signalizuje chudokrevnost neboli anémii. Snížené množství trombocytů může být známkou vnitřního krvácení. Z krevního obrazu lze dále zjistit přítomnost infekce v těle, zvýšené množství bílých krvinek zakládající podezření na leukémii a celou řadu dalších onemocnění. Krevní obraz je podpůrnou metodou, kterou je nutné pro potřeby diagnózy konkrétní nemoci vždy doplnit o další vyšetření. Zjištění krevního obrazu má rovněž velký význam z hlediska prevence, a to z toho důvodu, že dokáže zjistit změny v organismu ještě předtím, než se objeví příznaky samotné nemoci, a umožnit tak zahájení léčby ještě v době, než nemoc naplno propukne.
    Všechny zákony, které řídí tělo i duši, mají svůj čas. Naplnění zákonů v pravém čase je soulad. Soulad těla a duše je radost. Duše zvířete má jen malou radost, neboť udržet soulad zákonů zvířecího těla je prosté a snadné. Soulad všech zákonů, řídících lidské tělo, je nesnadný, ale je-li ho dosaženo, rovná se jeho radost tvořivému štěstí Bráhmy v okamžiku, kdy vznikl svět. Tomu štěstí se nevyrovná nic.
    Vaše krevní skupina je klíčem, který odemyká dveře k tajemství zdraví, nemoci, dlouhověkosti, tělesné vitality a emoční síly. Vaše krevní skupina určuje vaši náchylnost k chorobám, je vodítkem k tomu, jaké potraviny byste měli jíst a jak byste měli cvičit. Je určujícím faktorem vaší energetické hladiny, účinnosti, s jakou spalujete kalorie, vaší emoční odpovědi na stres a dokonce snad i vaší osobnosti.
    Zima se nám ukazuje v celé své síle. Seznamte se proto s několika užitečnými tipy, jak se prohřát během zimních měsíců. Spolehnout se... Celý článek


Ceníte si svého zdraví? Máme pro vás 5 tipů na užitečné mobilní aplikace

    Vysoký krevní tlak (hypertenze) znamená, že tlak krve v tepnách trvale překračuje hodnoty 140/90 mmHg. Pro stanovení diagnózy hypertenze je... Celý článek

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00