Jak na věc


krajská veterinární správa chrudim

V úterý 4. prosince jsme na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v rámci E-COOL International Seminar Brno prezentovali pre-inkubační akcelerační program Playpark Brno, který realizujeme společně s Podnikni to.

    Přihlaste se k odběru novinek a akcí, které pořádáme. Přihlášení můžete kdykoliv upravit nebo zrušit.
    Členství v obchodních a hospodářských komorách je vnímáno na celém světě jako prestižní záležitost, potvrzení solidnosti, členové komor jsou u nás i v zahraničí plně respektováni a uznáváni.
    Název projektu: „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“ Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993 25. Výzva IROP – KNIHOVNY – SC 3.1
    Chcete proniknout na zahraniční trh nebo rozšířit vaše exportní možnosti? Navštivte svého regionálního exportního manažera. Vyberte si z nabídky podnikatelských misí organizovaných hospodářskou komorou, sejděte se zahraničními podnikateli přijíždějícími v rámci podnikatelských misí do České republiky.
    Vzdělání je předpokladem konkurenceschopnosti. Hospodářská komora pořádá školení a vzdělávací akce ke zvýšení kvalifikace a pro profesionální rozvoj Vás a Vašich zaměstnanců.


Náležitosti žádosti stavebníků rodinných domů

    Hospodářské komory udržují a rozvíjejí spolupráci se zahraničními partnery, organizují setkávání s podnikateli, představiteli vlády, státní správy a samosprávy. Komora je pro ně hlavním partnerem Nikde jinde nebudete mít tolik příležitostí navázat užitečné osobní společenské i obchodní kontakty.
    Na formálních a neformálních setkáních členů hospodářské komory můžete budovat své kontakty, rozšiřovat si obzory a předávat a získávat zkušenosti a inspiraci.
    Krajská hospodářská komora jižní Moravy, spolek (KHK JM) sdružuje komory z jednotlivých okresů Jihomoravského kraje. Hájí zájmy svých členů a je integrální součástí ekonomického života Jihomoravského kraje.
    K žádosti o pořízení kopie ZDRDOK je možné použít níže uvedený tiskopis, který obsahuje všechny informace potřebné k pořízení kopií. Do ZDRDOK lze pouze i nahlédnout.


Projekt výstavby nového depozitního skladu

     Základní informace: 1.května 2002 se Okresní knihovna Karlovy Vary stává Krajskou knihovnou Karlovy Vary, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje. Rok 2005 proběhl ve znamení realizace projektů zpracovaných s cílem vybudovat novou krajskou knihovnu - multifunkční informační centrum regionu v Karlových Varech. Rekonstrukce byla zahájena 27. ledna 2005, stavba byla předána provozovateli do užívání v listopadu 2005, slavnostní otevření proběhlo 30. listopadu 2005.
    Klienti, kteří si nejsou jisti uhrazením regulačních poplatků Krajská zdravotní, a. s. nabízí možnost jak případný dluh ověřit, a to na platebních místech jednotlivých nemocnic nebo na níže uvedených kontaktech.
    Každý člen automaticky získává každý měsíc zdarma komorový časopis Komora.cz, je pravidelně informován o dění v podnikatelském prostředí v regionech či oborech i v celé republice prostřednictvím elektronických zpravodajů, odborných časopisů a dalších informačních materiálů.
    Žádosti o pořízení výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace (ZDRDOK) se zasílají nebo předávají sekretariátu ředitele zdravotní péče konkrétní nemocnice, ze které se výpis nebo kopie zdravotnické dokumentace požaduje - viz příloha Jak žádat o nahlížení, výpis, kopii zdravotnické dokumentace.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00