Jak na věc


koupaliště kraví hora brno teplota vody v bazénech

Od 25. června 2019 je zahájen provoz na koupališti v Majetíně.

    V případě poranění vyhledat plavčíka, který zajistí první pomoc. Při bouřce musí všichni opustit bazény. Před vstupem do bazénů jsou návštěvníci povinni se osprchovat a do všech bazénů vcházet výhradně přes brodítka. Voda ve sprchách a v brodítkách není pitná. Zachovávat čistotu všech míst areálu koupaliště a odpadky vyhazovat jen do určených nádob. Při svém jednání dbát o bezpečnost vlastní i o bezpečnost ostatních návštěvníků. Dodržovat zásady slušnosti a mravnosti.
    Nově postavený plavecký areál přináším obyvatelům Jižního města to na co tak dlouho čekali. Možnost koupání ve svém bydlišti. V areálu je 25m plavecký bazén s 5 plaveckými dráhami a maximální hloubkou 1.8 metru. Souočástí areálu je zábavní sektor s 42m dlouhým tobogánem s převýšením 4,5 metru. Najdete zde také výřivku, 1,2 metru hluboký bazének pro handicapované s hydraulickým zvedákem, divokou řeku, a dětské brouzdaliště s hloubkou od 40cm do 1m. V areálu je také welness centrum s finskou saunou, aroma saunou, parní lázní a šnekovými sprchami. Read more →
    Žatecké koupaliště přošlo rozsáhlou rekonstrukcí. V roce 2007 byl chátrající areál uzavřen kvůli technické zastaralosti a nedostatečným investicím v předešlým letech. Před sezónou 2012 bylo koupaliště v Žatci po celkové přestavbě veřejnosti znovu otevřeno.


Sportovní areál Majetín „Za koupalištěm“

    Při naplnění kapacity koupaliště se vstup přes turnikety uzavře až do uvolnění dalších míst odchodem některých návštěvníků. Prodej vstupenek je ukončen 30 minut před uzavřením koupaliště. Při zhoršení počasí se vstupné nevrací.
    Zrekonstruované koupaliště na sídlišti Ládví. Předělaný bazén má 30×12,5 metru s dostatečnou hloubkou pro plavání. Vedle je dětské brouzdaliště. Součástí areálu jsou i dvě hřiště na pétanque a restaurace pro 40 osob s celoročním provozem. Celé koupaliště je bezbariérové, takže si koupání mohou užít opravdu všichni. V případně chladnějšího počasí se areál otevírá i pro slunění na travnatých plochách. Read more →
    Areál koupaliště na Stírce je bazén o velikosti 42,5m x 16,5m s hloubkou 2,3m. Také je zde bazén pro děti o velikosti 16,5m, hloubkou 0,8m s vodním hřibem a skluzavkou. Výrazným plusem je bezbariérový přístup vybudovaný k bazénu.
    Tento návštěvní řád má sloužit k dodržování platných předpisů, ochrany zdraví a bezpečnosti návštěvníků letního koupaliště a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován. Zakoupením vstupenky nebo čipu a vstupem do areálu se návštěvník zavazuje dodržovat veškeré ustanovení provozního řádu a řídit se i pokyny pracovníků letního koupaliště.


Návštěvní řád letního koupaliště

    Řídit se provozním řádem umístěným přímo na atrakci, děti mladší 6 let mají na tobogány přístup pouze v doprovodu dospělé osoby. Návštěvník je povinen zachovávat potřebné rozestupy, dbát zvýšené opatrnosti a respektovat příkazy dozoru u tobogánu. Nesmí jej využívat osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
    Víceúčelový bazén - vodní duha, šplhací síť, dnové perličky, mořské vlnobití, široká skluzavka (délka 14,6m, výška 3,72 m), tobogan (délka 57 m, výška 5,75m), plavecké dráhy, skokanská věž
    Jsou rozděleny na část pro ženy a část pro muže. Návštěvníci jsou povinni se svlékat a oblékat jen v šatnách a převlékacích kabinách. Šatny jsou vybaveny šatními skříňkami na klíč. Mincovní zámek vyžaduje vhodit minci v hodnotě 10,-Kč (vhazuje se z vnitřní strany dvířek). Po vhození mince je možno po uzavření dvířek otočit klíčkem, skříňku uzamknout a klíček vyjmout ze zámku. Po odemčení skříňky je mince vrácena zpět.


SEZNAM SPONZORŮ VÝSTAVBY SPORTOVNÍHO AREÁLU „ZA KOUPALIŠTĚM“

    Přírodní koupaliště založené na principu biotopu. Podstata biotopu spočívá v biologickém způsobu udržování čisté vody, bez chemie, za působení vodních rostlin a přírodních ekosystémů ve filtračních lagunách. Je to čisté koupání bez chloru, na rozdíl od vody v bazénech, tedy mrtvé a chemicky upravované. Koupací část biotopu má proměnlivou hloubkou 0,40 m – 1,20 m u neplavecké části a maximálně 3,25 m v plavecké části. Bazén tvoří uzavřený okruh vody oddělený fóliemi od okolního prostředí. Koupací část, vegetační zóny jsou propojeny v cirkulačním systému. V průběhu užívání se doplňuje pouze výpar. Biologické čištění probíhá v lemových zónách a v biologické části gravitačním způsobem, vše je zaústěno zpět do nádrže. Read more →
    vstupné: celodenní vstupné dospělí 60 Kč, mládež od 15 let 60 Kč, děti do 15 let 40 Kč, děti do 6 let 20 Kč, po 17 hodině vstupné poloviční, cenově výhodné permanentky na 10 vstupů (dospělí 500, do 15 let 300, do 6 let 150 Kč)
    Rekreační bazén – proudový kanál, dnová perlička, stěnová masáž, trubková masážní lehátka, masážní lavice voda/vzduch, vodní dělo, chrliče, vodní hřib, vodní ježek, houpací záliv, malá skluzavka Kobra a Bugs Bunny.
    Z areálu koupaliště bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení návštěvního řádu, neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků nebo se bude chovat jiným nevhodným způsobem.


Provozní doba a ceník letního koupaliště

    Prostor pro relaxaci hledejte v rozsáhlém saunovém světě s nejširší nabídkou finských saun a římských lázní v České republice. Dále je zde fitness a široká nabídka wellness služeb. Také zde naleznete příjemném prostředí spa. Nabídku služeb Aquapalace Praha doplňuje přilehlý čtyřhvězdičkový hotel s rozsáhlým konferenčním centrem. Read more →
    Peníze a cenné předměty lze ukládat v bezpečnostních boxech. Jinak za jejich ztrátu provozovatel koupaliště nenese žádnou odpovědnost. Provozovatel nenese odpovědnost ani za větší finanční obnosy nad 1000,-Kč a další cenné věci. Předměty nalezené v prostorách areálu koupaliště se odevzdávají v pokladně. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu koupaliště a uhradit škody, které byly jejich vinou způsobeny. Připomínky týkající se provozu nebo zaměstnanců koupaliště, mohou návštěvníci zapsat do knihy připomínek, kterou si mohou vyžádat na pokladně.
    Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení člena bezpečnostní agentury, Městskou policii nebo Policii ČR.
    Pro odbavení návštěvníků slouží dvě pokladny, kde je možné zakoupit vstupenky s čárovým kódem (jednorázový vstup) a bezkontaktní čip (vícenásobný vstup). Čip může být od zákazníka zpětně odkoupen.


Aquapalace Praha – Čestlice

    Plavecký areál stadionu Slavia Praha krytý plavecký bazén o velikosti 25m, v letních měsících je tento krytý bazén uzavřen a je otevřen venkovní 50m dlouhý bazén. Dále zde najdetekrytý  dětský výukový bazén a venkovní dětské bazény. V areálu je možné další sportovní vyžití v podobě minigolfu. Read more →

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00