Jak na věc


koupě bytu se zástavním právem

Předkupní právo – jak si s ním poradit a vyřešit jej do budoucna?

    Tagshypotékapro kupujícízástavní právo PreviousPrevious post:Co poslední měsíce daly a vzaly… aneb legislativní změny v realitní praxi NextNext post:3+ důvody, proč mít webovky v pořádku….Nejnovější článkyNa co si dát pozor při koupi družstevního bytu?Daň z nabytí nemovitých věcí při koupi nemovitostiPrůkaz energetické náročnosti budovy (PENB) při prodeji nemovitostiDarování nemovitosti – jak na to?Předkupní právo – jak si s ním poradit a vyřešit jej do budoucna?DOSTÁVEJTE NOVÉ ČLÁNKY PŘÍMO DO EMAILU!Chcete dostávat pravidelně praktické tipy pro nákup, prodej a pronájmy nemovitostí a být informováni o všem důležitém z oblasti práva nemovitostí?
    Z podstaty zástavního práva vyplývá, že zajišťuje nesplacený dluh, pokud je tedy dluh splacen, logicky zaniká důvod pro jeho další trvání. V těchto případech je celý proces nastaven tak, aby peníze od kupujícího byly poslány bance prodávajícího na úhradu hypotéčního dluhu. Tomu musí předcházet přesné vyčíslení zůstatku nesplaceného dluhu, které banka na požádání vydá. Jakmile je dluh uhrazen, banka vydá potvrzení o vzdání se zástavního práva. S tímto dokumentem se dojde na katastru nemovitostí a na jeho základě je zástavní právo vymazáno.
    Zástavní právo patří mezi věcná práva k cizí věci a slouží k zajištění dluhu pro případ, kdy by dlužník nebyl schopen včas a řádně splácet své dluhy. Velice často se s tímto pojmem setkáte právě v případě hypoték. Chcete-li si zřídit hypotéku, banka od vás bude vyžadovat, abyste na základě zástavní smlouvy podali na katastr nemovitosti žádost o zápis.


Vše, co jste chtěli vědět o pronájmu, a byli jste líní to hledat.

    Pan X zastaví pozemek (dá jej do zástavního práva), aby získal úvěr. Ten po nějakém čase splatí, tudíž se mu vrací zastavený majetek (v našem případě pozemek). Zbývá už jen jediné: Přepsat tuto skutečnost v katastru nemovitostí. Jenže věřitel někdy může působit potíže a výmaz zástavního práva zbytečně protahovat. Pan X tudíž nemůže se zastaveným pozemkem nijak nakládat. Řešením je právě institut uvolněné zástavy, kdy si pan X může spojit uvolněné zástavní právo s jiným dluhem, který nepřevyšuje původní dluh (§ 1380 NOZ).
    V advokacii jsem 13 let a vždy pro mě bylo nejdůležitější dělat věci pořádně. Proto se specializuji výhradně na jednu oblast, a to jsou nemovitosti. Hledáte-li právníka pro váš realitní byznys nebo potřebujete poradit s koupí či prodejem nemovitosti, ušetřím vám starosti, čas a peníze.


Na co si dát pozor při koupi družstevního bytu?

    Zástavním právem si banka pojistí, že o své peníze nepřijde ani v případě, kdy dlužník svůj Zobrazit celý článek" >dluh (tzv. zajištěný dluh) neplní. Jakmile se dlužník dostane se splácením svého dluhu do prodlení (tj. neplní včas), může banka zastavenou nemovitost prodat a výtěžek prodeje použít na úhradu své pohledávky za dlužníkem. Prodej může proběhnout ve veřejné dražbě, soudním prodejem zástavy nebo (oproti dřívější právní úpravě) i způsobem, na němž se strany dohodly. Ačkoli se posledně zmiňovaný způsob – tzv. prodej z volné ruky, jeví jako nejpraktičtější, v praxi jsou s ním spojeny problémy, které se dosud nepodařilo uspokojivě překonat, což je škoda.
    Více podrobností o procesu koupě a prodeje nemovitosti můžete najít v dalších článcích na mém blogu.
    V advokacii jsem 13 let a vždy pro mě bylo nejdůležitější dělat věci pořádně. Proto se specializuji výhradně na jednu oblast, a to jsou nemovitosti. Hledáte-li právníka pro váš realitní byznys nebo potřebujete poradit s koupí či prodejem nemovitosti, ušetřím vám starosti, čas a peníze.


Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) při prodeji nemovitosti

    Pokud to dlužník nechá dojít tak daleko, že banka přistoupí k prodeji zastavené věci proti vůli dlužníka, ten zpravidla zapláče nad výdělkem. Reálně totiž hrozí, že utržená kupní Zobrazit celý článek" >cena bude v těchto případech nižší než je cena tržní, k tomu musí dlužník navíc zaplatit nemalé náklady spojené s prodejem zástavy. Mnohem lepší řešení je proto v těchto případech prodej nemovitosti s realitní kanceláří v momentě, kdy situace s bankou ještě tak „nehoří“.
    Pokud je tedy například byt prodáván za cenu 4,3 mil. Kč a vázne na něm zástavní právo pro 2,9 mil. Kč s příslušenstvím, postup je následující: prodávající požádá banku o vyčíslení zůstatku nesplaceného úvěru, který je například 2.551.237 Kč. Prodávající pošle na účet banky částku 2.551.237 Kč, na základě čehož banka potvrdí, že dluh je splacený a vydá potvrzení o zániku zástavního práva. Toto potvrzení se podá s návrhem na výmaz zástavního práva katastru nemovitostí a zbytek kupní ceny ve výši 1.748.763 Kč obdrží prodávající.
    V případě, že nebudete moci včas splácet své dluhy (platit jednotlivé splátky hypotéky), je věřitel (v případě hypotéky nejčastěji banka) díky zástavnímu právu pojištěn. Poté v rámci exekučního řízení zástavu prodá a z částky pokryje váš dluh. Základní princip hypoték je velmi jednoduchý: Neplatíte, o nemovitost přijdete.


Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů…

    Je pravidlem, že kupní cena nemovitosti je zpravidla vyšší než nesplacená výše dluhu prodávajícího. Po úhradě hypotéky bance tedy část peněz zbude i pro prodávajícího. Pro maximální ochranu kupujícího ve smlouvách sjednáváme, že prodávající dostane zbývající část peněz od kupujícího až v době, kdy je jisté, že se banka svého zástavního práva vzdala a souhlasí s jeho výmazem z katastru nemovitostí.
    Součástí standardní smlouvy o poskytnutí úvěru, kterou podepisujete s bankou nebo jiným nebankovním věřitelem, je právě zástavní smlouva. Na katastr nemovitostí tedy podejte žádost o tzv. vklad společně s ověřenou zástavní smlouvou. Vzor najdete zde. Až na základě připsání do katastru nemovitostí budete moci čerpat hypotéku.
    A mě zajímají vaše zkušenosti a názory. Bojíte se koupě bytu se zástavním právem? Máte k tomuto tématu nějaké dotazy či nejasnosti? Budu ráda, pokud se o ně se mnou podělíte.


Daň z nabytí nemovitých věcí při koupi nemovitosti

    Prodej nemovitosti se zástavním právem tedy klade o něco vyšší nároky na realitní kancelář a na právní ošetření případu. Při dodržení výše popsaných podmínek však nemusí být a ani není překážkou hladkého prodeje ani strašákem pro kupujícího. Jen je třeba situaci náležitě smluvně ošetřit. Alternativou k výše uvedenému postupu je ještě převzetí dluhu prodávajícího kupujícím, k čemuž je potřeba souhlas banky. Tento postup je však v praxi méně častý.
    JUDr. Ilona Černochová, LL.M., advokátka, sídlo Břežánecká 832/1, Praha 5, PSČ 158 00, IČO 71346066. Zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. advokáta 13064. Subjektem příslušným pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a klientem – spotřebitelem je Česká advokátní komora, internetová adresa www.cak.cz.
    Prodeje nemovitostí se zástavním právem jsou na realitním trhu zcela běžné a nemusí být překážkou ani hrozbou pro kupujícího.


DOSTÁVEJTE NOVÉ ČLÁNKY PŘÍMO DO EMAILU!

    Je možné zástavní právo na někoho převést? Zástavní právo je pevně spjato s konkrétní věcí a nelze ji od věci oddělit jinak, než zrušením, u hypotéky tedy splacením půjčené částky. Pokud zvažujete koupi nemovitosti, vždy si ověřte v katastru nemovitostí její aktuální status, protože pak automaticky přechází na vás jakožto nového majitele. Nový občanský zákoník (NOZ) dokonce ustanovuje, že pokud jsou dostupné veřejné seznamy, z nichž se nový či potenciální vlastník mohl o zástavním právu uvaleným na věc dozvědět, nelze z něj toto právo sejmout (a dluh musí splatit). Před koupí bytu (nebo sjednáním hypotéky) proto nahlédněte rozhodně do katastru nemovitostí.
    Zástavní právo se zřizuje zástavní smlouvou. V ní si strany ujednají, co je zástavou a pro jaký dluh se zástavní právo zřizuje. Banky si zajišťují zástavním právem splacení jistiny (tj. půjčené částky jako takové) a souvisejících plateb (úroků, úroků z prodlení, smluvních pokut).
    NOZ definuje i tzv. uvolněnou zástavu v případě evidence ve veřejných seznamech. Nově je totiž možné po zrušení jednoho zástavního práva (splacení dluhu) zapsat ihned nové, tedy druhé zástavní právo (pouze do výše toho prvního) bez předchozího výmazu z rejstříku. Jedná se o praktickou věc a skutečný užitek se nejlépe demonstruje na příkladu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00