Jak na věc


kotvící trny do země

Statické a dynamické vyvažování

     Minimální kotevní hloubka ETA mm. Osová vzdálenost kotev. Hranol také můžete osadit deskou z . Například zatloukací trny jsou super do normální zeminy, ale do štěrkovitého povrchu.
    Kotevní sloupová patka U s prolisem, součástí je přivařený roxorový trn, galvanicky zinkována. Je vhodná pro kotveni různých dřevostaveb při provádění betonáže kotevního stanoviště/základu. Díky prolisu je ve spodní části trámu minimální kontakt s patkou. Prolis zabraňuje hnilobě spodní plochy dřevěného materiálu, a tím se prodlužuje jeho životnost. Trámy je možné do patek ukotvit jak vertikálním, tak i horizontálním směrem.
    Kotevní sloupová patka U s prolisem šroubovací, galvanicky zinkována. Umožňuje kotvit dřevěný hranol vertikálním i horizontálním směrem, a díky umístění prolisu na šroubovici je možné poté dorovnat mírné nerovnosti připraveného podloží.
    Kotevní sloupová patka s nastavitelným U profilem, součástí je přivařený roxorový trn, galvanicky zinkována. Je vhodná pro kotveni různých dřevostaveb při provádění betonáže kotevního stanoviště/základu.


Výrobní rozměrové a váhové možnosti

    Kotevní sloupová patka U-profil úzká, součástí je přivařený roxorový trn, galvanicky zinkována. Je vhodná pro kotvení různých dřevostaveb, patka se osazuje při provádění betonáže kotevního stanoviště/základu. Může být použita ke kotvení prvků pergol, altánů, venkovních dřevěnných podest apod.
    Kotevní sloupová patka U-profil široká, součástí je přivařený roxorový trn, galvanicky zinkována. Je vhodná pro kotvení různých dřevostaveb, patka se osazuje při provádění betonáže kotevního stanoviště/základu. Může být použita ke kotvení prvků pergol, altánů, venkovních dřevěnných podest apod.
    Patka s přivařenou maticí, galvanicky zinkována. Je vhodná pro kotvení libovolné dřevostavby na hotovou základovou desku, jednotlivé kotevní stanoviště můžou mít rozdílné výšky. Určitá výhoda pro některé zákazníky může být i to, že díky ukotvení trámu na desku kdy je spoj patka - hranol víceméně skryt, to znamená že z pohledových stran není ukotveni tak viditelné jako při ukotvení na patky s U profilem kdy je ukotvení viditelné.
    Obrábíme především výrobky deskového typu a svařence, kde splňujeme vysoké požadavky na přesnost frézovaných ploch, vysoké nároky na množství a přesnost obrábění otvorů, závitů, drážek, a podobně.


ACO EkoBord kotvící plastový trn

    Kotevní sloupová patka U-profil úzká, součástí je přivařený roxorový trn, galvanicky zinkována. Je vhodná pro kotvení různých dřevostaveb, patka se osazuje při provádění betonáže kotevního stanoviště/základu. Může být použita ke kotvení prvků pergol, altánů, venkovních dřevěnných podest apod.
    Kotevní patka s přivařenou spodní deskou a s navařeným U profilem různých rozměrů, galvanicky zinkována. Tato patka se umisťuje na již hotovou základovou desku a je tak nutné mít všechny body na kotevním stanovišti ve stejné výšce.
    Kotevní patka s přivařenou spodní deskou a s navařeným U profilem různých rozměrů, galvanicky zinkována. Tato patka se umisťuje na již hotovou základovou desku a je tak nutné mít všechny body na kotevním stanovišti ve stejné výšce.
     To betonové patky jsou ze všech kotvících prvků nejspolehlivější, ale na . S kotvící technikou od nás si můžete být jisti, že vše bude držet přesně na tom místě, kde chcete. Natloukací lehká kovová kotva pro. FN, do dutých materilálů zvolíme kotvící hmoždinky pro to určené. Skoba zatloukací mm.
    Kotvící hrot s galvanicky zinkovaného plechu slouží k uchycení konce trámu a zaražení do země bez potřeby betonování základů. Díky matici v trnu lze kombinovat s různými kombinacemi profilu U.


Statické a dynamické vyvážení na stroji CEMB

    Kotevní patka s T-profilem, součástí je přivařený roxorový trn, galvanicky zinkována. Instalace kotevní patky se provádí při betonáži kotevního stanoviště. Díky T-profilu je patka skryta uvnitř dřevěného hranolu.
    Patka bez přivařené matice, galvanicky zinkována. Je vhodná pro kotvení libovolné dřevostavby na hotovou základovou desku, jednotlivé kotevní stanoviště můžou mít rozdílné výšky. Určitá výhoda pro některé zákazníky může být i to, že díky ukotvení trámu na desku kdy je spoj patka - hranol víceméně skryt, to znamená že z pohledových stran není ukotveni tak viditelné jako při ukotvení na patky s U profilem kdy je ukotvení viditelné.
    Kotevní prvek pro upevnění libovolné dřevěné konstrukce k podloží. Díky prolisu není kotvený dřevěný prvek v přímém kontaktu s podložím, což pozitivně ovlivňuje životnost dřeva, resp. povrchové úpravy. Galvanicky zinkováno.
     Existují tři základní typy kotvicí části patky: trn pro ukotvení do betonu, deska pro. Nejlepší asi bude koupit jeden ten trn (nejlevnější je má kupodivu Horní Bach) a zkusit to. Pro použití mimo certifikované zateplovací systémy.


Naše internetové stránky se nadále  vylepšují, proto některé produkty mohou být nepřesné. Děkujeme za pochopení.

    Vyrábíme technické válce pro různé průmyslové odvětví, v široké škále provedení, materiálů, povrchů, nároků na prostředí, rychlosti otáčení, statického a dynamického vyvážení.
    Kotvící hrot s galvanicky zinkovaného plechu slouží k uchycení konce trámu a zaražení do země bez potřeby betonování základů. Díky matici v trnu lze kombinovat s různými kombinacemi profilu U.-široký s prolisem-úzký
    Naše firma disponuje jak klasickým, tak i moderním CNC strojním vybavením. Zabýváme se především soustružením hřídelí různých tvarů a velikostí, válců, přírub i speciálních věcí jako jsou excentrické hřídele, trapézové závity, kuželové hřídele, kulové čepy, tvarové příruby, … Pro dosažení maximálních přesností a kvality povrchu firma vlastní brusku BUA63s délkou 3000 mm.
     Výsledkem je špičkový systém kotvení pro zateplovací systémy. Pří montáži objímky hranaté pro svod se doporučuje nejprve. Zemní vruty, kotvící hroty určené ke kotvené trámů přímo do zeminy.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00