Jak na věc


kotvící trny do země

Naše internetové stránky se nadále  vylepšují, proto některé produkty mohou být nepřesné. Děkujeme za pochopení.

    Kotevní sloupová patka U-profil úzká, součástí je přivařený roxorový trn, galvanicky zinkována. Je vhodná pro kotvení různých dřevostaveb, patka se osazuje při provádění betonáže kotevního stanoviště/základu. Může být použita ke kotvení prvků pergol, altánů, venkovních dřevěnných podest apod.
    Kotevní sloupová patka s nastavitelným U profilem, součástí je přivařený roxorový trn, galvanicky zinkována. Je vhodná pro kotveni různých dřevostaveb při provádění betonáže kotevního stanoviště/základu.
    Profil TT vyrobený z plechu o síle 4mm, galvanicky zinkovaný. Je vhodný k jednoduchému ukotvení dřevěných konstrukci (sloupů, trámů) k pevnému stanovišti/základu.
    Kotevní patka s přivařenou spodní deskou a s navařeným U profilem různých rozměrů, galvanicky zinkována. Tato patka se umisťuje na již hotovou základovou desku a je tak nutné mít všechny body na kotevním stanovišti ve stejné výšce.
    Je vhodná pro uchycení a výškovou regulaci dřevěných prvků k podloží. Setavená patka pilíře se skládá ze spodní patky pilíře, pravolevé matice a horní patky pilíře. Otáčením matice se patka buď zvyšuje nebo snižuje. Galvanicky zinkováno.


ACO EkoBord kotvící plastový trn

    Naše firma disponuje jak klasickým, tak i moderním CNC strojním vybavením. Zabýváme se především soustružením hřídelí různých tvarů a velikostí, válců, přírub i speciálních věcí jako jsou excentrické hřídele, trapézové závity, kuželové hřídele, kulové čepy, tvarové příruby, … Pro dosažení maximálních přesností a kvality povrchu firma vlastní brusku BUA63s délkou 3000 mm.
    Kotevní sloupová patka U s prolisem šroubovací, galvanicky zinkována. Umožňuje kotvit dřevěný hranol vertikálním i horizontálním směrem, a díky umístění prolisu na šroubovici je možné poté dorovnat mírné nerovnosti připraveného podloží.
     Minimální kotevní hloubka ETA mm. Osová vzdálenost kotev. Hranol také můžete osadit deskou z . Například zatloukací trny jsou super do normální zeminy, ale do štěrkovitého povrchu.
    Kotevní patka s T-profilem, součástí je přivařený roxorový trn, galvanicky zinkována. Instalace kotevní patky se provádí při betonáži kotevního stanoviště. Díky T-profilu je patka skryta uvnitř dřevěného hranolu.


Statické a dynamické vyvažování

    Kotevní sloupová patka U s prolisem, součástí je přivařený roxorový trn, galvanicky zinkována. Je vhodná pro kotveni různých dřevostaveb při provádění betonáže kotevního stanoviště/základu. Díky prolisu je ve spodní části trámu minimální kontakt s patkou. Prolis zabraňuje hnilobě spodní plochy dřevěného materiálu, a tím se prodlužuje jeho životnost. Trámy je možné do patek ukotvit jak vertikálním, tak i horizontálním směrem.
    Patka s přivařenou maticí, galvanicky zinkována. Je vhodná pro kotvení libovolné dřevostavby na hotovou základovou desku, jednotlivé kotevní stanoviště můžou mít rozdílné výšky. Určitá výhoda pro některé zákazníky může být i to, že díky ukotvení trámu na desku kdy je spoj patka - hranol víceméně skryt, to znamená že z pohledových stran není ukotveni tak viditelné jako při ukotvení na patky s U profilem kdy je ukotvení viditelné.
    Kotevní sloupová patka s nastavitelným U profilem, součástí je přivařený roxorový trn, galvanicky zinkována. Je vhodná pro kotveni různých dřevostaveb při provádění betonáže kotevního stanoviště/základu.


Statické a dynamické vyvážení na stroji CEMB

    Patka bez přivařené matice, galvanicky zinkována. Je vhodná pro kotvení libovolné dřevostavby na hotovou základovou desku, jednotlivé kotevní stanoviště můžou mít rozdílné výšky. Určitá výhoda pro některé zákazníky může být i to, že díky ukotvení trámu na desku kdy je spoj patka - hranol víceméně skryt, to znamená že z pohledových stran není ukotveni tak viditelné jako při ukotvení na patky s U profilem kdy je ukotvení viditelné.
     Existují tři základní typy kotvicí části patky: trn pro ukotvení do betonu, deska pro. Nejlepší asi bude koupit jeden ten trn (nejlevnější je má kupodivu Horní Bach) a zkusit to. Pro použití mimo certifikované zateplovací systémy.
     Stejný typ hmoždinek se používá při kotvení tepelné izolace, na kterou . Bhloubka vrtání tloušťka izolace délka hmoždinky počet kusů. Materiál: nýt – hliniková slitina trn – ocelový pozinkovaný. Použití: ke kotvení hydrofólií, plechů, . Weber nově nabízí zatloukací kotvu pro zateplovací systémy, vyvinutou pomocí špičkových technologií, která ulehčuje.
    Kotvící hrot s galvanicky zinkovaného plechu slouží k uchycení konce trámu a zaražení do země bez potřeby betonování základů. Díky matici v trnu lze kombinovat s různými kombinacemi profilu U.-široký s prolisem-úzký
    - CNC mimoosové vrtání a frézování ( S80i – hnané nástroje) - statické a dynamické vyvažování hřídelí s přesností 2g - svařování a navařování - repase hřídelí a válců


Výrobní rozměrové a váhové možnosti

     Díky povrchové úpravě pozinkování jsou kotvící zemní vruty velmi odolné a. Pro měkké, ale stabilní podklady lze použít zatloukací trny , které se velmi snadno .
    Kotevní patka s L-profilem, součástí je přivařený roxorový trn, galvanicky zinkována. Vhodná pro stavbu pergol, verand a přístřešků tam kde je žádoucí , aby patka z jedné strany nebyla vidět. Díky L-profilu na patku ukotvíte i více rozměrné hranoly, které díky většímu rozměru nelze kotvit do kotevní patky U nebo kotevní patky nastavitelné s pilířem.
    Kotevní sloupová patka U-profil úzká, součástí je přivařený roxorový trn, galvanicky zinkována. Je vhodná pro kotvení různých dřevostaveb, patka se osazuje při provádění betonáže kotevního stanoviště/základu. Může být použita ke kotvení prvků pergol, altánů, venkovních dřevěnných podest apod.
    Pro naše zákazníky vyrábíme přípravky a zařízení, pro různá průmyslová odvětví. Naše firma nejen vyrábí kompletní celky dle výkresové dokumentace, ale i úzce spolupracuje s konstrukčním oddělením našich zákazníků při prvovýrobě a výrobě prototypů.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00