Jak na věc


kostní klih

artprotect ● pro restauro ● pro arte

    Ačkoliv má poměrně tmavou vlastní barvu, dává se této verzi získávané z králičí kůže a dodávané v tenkých, téměř kvadratických plátech přednost, protože skutečně jen tomuto zpracování je vlastní zvlášť vysoká elasticita výsledného klihu. Jako výchozí surovina se pro tento účel používají tzv. králičí nudle, což jsou malé kusy kůže, které jsou odpadem při odstraňování plsti/srsti. Lepící síla těchto kůží je sice trochu nižší, což ale vůbec nepůsobí rušivě při použití na podklady a při zlacení. Podle typu použití se používá ve 2 – 60% roztoku, nejdříve se rozmíchává ve studené vodě a po úplném nabobtnání po 1-2 hodině ( u plátů přes noc ), se pak při zahřátí ve vodní lázni na 60ºCelsia mění okamžitě v roztok. Pro získání nepříliš koncentrovaných roztoků se může množství vody rozdělit, jedna polovina se zpracuje a druhá přidá do dalšího roztoku po bobtnání. Upozornění: Kvalita lepení klihem není závislá jen na kvalitě vlastního klihu nýbrž i na způsobu jeho přípravy a zpracovaní. Klih lepí
      V Rusku se však používají i další receptury, které mají svůj důvod v tom, že pro ně je vyzina k dispozici ve velkém množství a to je nenutí k úspornosti a mají leccos společného s výrobou starých náplastí v západoevropských lékárnách. 100g vyziny se přes noc změkčí ve studené vodě, přebytečná voda se vyleje, přidá se 100g včelího vosku a směs se rozpouští při nízké teplotě za stálého míchání. Tato směs vydrží nepoměrně déle.


M: +420 602 537 463, E: artprotect@email.cz

    Vzhled: světle žlutohnědé kroupy se slabým typickým zápachem Chemické složení: Částečně hydrolyzovaný kolagen z kostí /kožní vazivo Třída nebezpečnosti: kostní klih není nebezpečným produktem Reakce: V případě kostního klihu se jedná o vysoce molekulární bílkoviny, které nesou mnoho reaktivních skupin kyselého a zásaditého charakteru, které podmiňují jeho amorfní charakter. Kostní klih reaguje slabě kysele až neutrálně a má vysoký účinek jako ochranný koloid. Nedráždí ani kůži ani sliznici. Skladování: Při skladování v suchu má téměř neomezenou trvanlivost, po delším skladování ale začíná, jako organické makromolekuly charakteristicky přijímat zápach – je třeba na to myslet. Jako kolagen tvrdne působením tříslovin (např. působením formaldehydu), což působí na jeho schopnost bobtání a rozpouštění. Z tohoto důvodu je nutné se vyvarovat skladování v přítomnosti těchto látek, především pak skladování v přítomnosti aldehydů. Hořlavost: suchý kostní klih je těžko hořlavý, při zahřátí zuhelna


KLIHY a VYZINY a ŽELATINA a ŠKROBY

    Při pokojové teplotě vysoce viskózní tekutina. Při ochlazování se dále zahušťuje a dosahuje gumovité konzistence při minusových teplotách. Po zahřátí se ztekutelňuje do původní konzistence aniž by produkt ztrácel na kvalitě. Rybí klih je čistě přírodní produkt získávaný rozvařením a následným odpařením rybích odpadů.   Skládá se z rybích odpadů, které obsahují bílkoviny (kůže, kosti, chrupavky) a získává se rozkladem glutinu. Používá se jako lepidlo na papír či tkaniny, ale i jako tmelící materiál pro sklo a porcelán. Může se ředit vodou, octem nebo mlékem a je mísitelný s jinými lepidly, jako je arabská guma nebo škrob).   Fyzikální vlastnosti Barva: žlutavá až žlutavě-hnědá Obsah pevných látek: cca45% Obsah vody: cca 55% Viskozita při 24st.Celsia: 4000kps Průměrná molekulární váha: 60.000 Bod tuhnutí: 5-10 st. Celsia Podíl popela: méně než 0.1% Konzervační prostředek: metylpropylparahydroxybenzoát ph hodnota:4-6 Hustota při 20st.Celsia: 1.17g/cm3   Rybí klih se vyrábí z odpadů tresek
    odpovídající množství suché vyziny se dá do skleněné nebo emailové nádoby a zaleje vodou, nechá se více hodin bobtnat. Přebytečná voda se odleje, masa klihu se promačká, až dosáhne jednotné konsistence. Takto získaný klih pak dejte do nádoby a zalejte ho čerstvou destilovanou vodou.
    tento klih pocházející z vnitřní membrány plovacích vzduchových měchýřů léta používají ruští restaurátoři jak lepící a upevňovací prostředek. Po pádu železné opony je tento klih nyní léta přístupný i pro západní restaurátory. Vyzina má vyšší přilnavost a nižší viskozitu než porovnatelné produkty jako je želatina nebo králičí klih.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
11736
cache: 0024:00:00