Jak na věc


kostní klih

M: +420 602 537 463, E: artprotect@email.cz

    vodní lázeň pak za stálého míchání zahřívejte na 60° Celsia /POZOR – roztok s klihem se nesmí přehřát!/až se klih rozpustí/doba zahřívání závisí na množství klihu. Pak odstavte z plamene, a je-li to potřeba, přeceďte jej přes tenkou bavlněnou tkaninu. V tento okamžik můžete přidat konzervační prostředek na klih, ale podle zkušeností je vždycky lepší si připravit jen takové množství vyziny, které zpracujete. Zbylý roztok klihu je možné ještě několik dní skladovat v ledničce při 5-6°Celsia – roztok pochopitelně zgelovatí, nicméně k dalšímu zpracování se zase rozpustí
    Klih z vyziny patří vůbec k nejdražším klihům, které se dají použít. Proto se používá pro skutečně speciální práce, jako je pozlacování bez podkladu z polimentu /např. při pozlacování přímo na sklo/. Samozřejmě že se používá také jako teplý klih.   Původ suroviny Vyzina se v současnosti získává z plovacích měchýřů chovných jeseterů, což vede ke skutečně prémiové kvalitě získaného klihu:


artprotect ● pro restauro ● pro arte

    Při pokojové teplotě vysoce viskózní tekutina. Při ochlazování se dále zahušťuje a dosahuje gumovité konzistence při minusových teplotách. Po zahřátí se ztekutelňuje do původní konzistence aniž by produkt ztrácel na kvalitě. Rybí klih je čistě přírodní produkt získávaný rozvařením a následným odpařením rybích odpadů.   Skládá se z rybích odpadů, které obsahují bílkoviny (kůže, kosti, chrupavky) a získává se rozkladem glutinu. Používá se jako lepidlo na papír či tkaniny, ale i jako tmelící materiál pro sklo a porcelán. Může se ředit vodou, octem nebo mlékem a je mísitelný s jinými lepidly, jako je arabská guma nebo škrob).   Fyzikální vlastnosti Barva: žlutavá až žlutavě-hnědá Obsah pevných látek: cca45% Obsah vody: cca 55% Viskozita při 24st.Celsia: 4000kps Průměrná molekulární váha: 60.000 Bod tuhnutí: 5-10 st. Celsia Podíl popela: méně než 0.1% Konzervační prostředek: metylpropylparahydroxybenzoát ph hodnota:4-6 Hustota při 20st.Celsia: 1.17g/cm3   Rybí klih se vyrábí z odpadů tresek
    1/ z hovězího kolagenu 2/ z králičího kolagenu 3/ měření podle Englera při 17,75% a 60°C. Obsah tuku: vyšší obsah tuku v klihu ho činí elastičtějším, což ale zároveň snižuje jeho lepící sílu. Králičí/zaječí klihy obsahují vždy trochu tuku, kostní a kožní klihy se dají zbavit tuku zcela Pevnost rosolu v Bloomgramech: hodnota vyjadřuje elasticitu kostky rosolu. Viskozita: udávaná v milipascalech vyjadřuje čas vytékání roztoku klihu z trychtýře


KLIHY a VYZINY a ŽELATINA a ŠKROBY

    Ačkoliv má poměrně tmavou vlastní barvu, dává se této verzi získávané z králičí kůže a dodávané v tenkých, téměř kvadratických plátech přednost, protože skutečně jen tomuto zpracování je vlastní zvlášť vysoká elasticita výsledného klihu. Jako výchozí surovina se pro tento účel používají tzv. králičí nudle, což jsou malé kusy kůže, které jsou odpadem při odstraňování plsti/srsti. Lepící síla těchto kůží je sice trochu nižší, což ale vůbec nepůsobí rušivě při použití na podklady a při zlacení. Podle typu použití se používá ve 2 – 60% roztoku, nejdříve se rozmíchává ve studené vodě a po úplném nabobtnání po 1-2 hodině ( u plátů přes noc ), se pak při zahřátí ve vodní lázni na 60ºCelsia mění okamžitě v roztok. Pro získání nepříliš koncentrovaných roztoků se může množství vody rozdělit, jedna polovina se zpracuje a druhá přidá do dalšího roztoku po bobtnání. Upozornění: Kvalita lepení klihem není závislá jen na kvalitě vlastního klihu nýbrž i na způsobu jeho přípravy a zpracovaní. Klih lepí
    Když už si to máme u Vás polepit, tak s plnou parádou. Nejdřív základní přehled s cenami, pak pár základních informací, speciality na vyžádání a část řasových klihů v kapitole Lascaux Restauro.
    tento klih pocházející z vnitřní membrány plovacích vzduchových měchýřů léta používají ruští restaurátoři jak lepící a upevňovací prostředek. Po pádu železné opony je tento klih nyní léta přístupný i pro západní restaurátory. Vyzina má vyšší přilnavost a nižší viskozitu než porovnatelné produkty jako je želatina nebo králičí klih.
    odpovídající množství suché vyziny se dá do skleněné nebo emailové nádoby a zaleje vodou, nechá se více hodin bobtnat. Přebytečná voda se odleje, masa klihu se promačká, až dosáhne jednotné konsistence. Takto získaný klih pak dejte do nádoby a zalejte ho čerstvou destilovanou vodou.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00