Jak na věc


kostel svatého petra a pavla brno

Organizátoři z pražské arcidiecéze hlásí 122 000 vstupů!

    „Inspirovali jsme se encyklikou papeže Františka - Laudato si. Jízdou na kole šetříme životní prostředí a zároveň si užijeme krásné okolí Hradce, uděláme něco pro své zdraví a seznámíme se spoustou zajímavých míst, lidí a myšlenek,“ říká organizátorka této akce Markéta Bělohlávková.
    Pravidelné prohlídky věže kostela sv. Martina budou opět probíhat v roce 2019. Přesný termín včas upřesníme.Skupinové prohlídky je možno předem objednat v TIC Krnov, Hlavní náměstí 25 a to osobně, telefonicky 554 614 612, 739 548 957 nebo e-mailem tic@mukrnov.cz. Vstupné je dobrovolné.
    Šalina Noci kostelů 2018 navazuje na loňskou úspěšnou premiéru. Bude jezdit centrem Brna od 17:50 do 22:30 v cca 30 min. intervalech (dle aktuální dopravní situace). Jízda je pro zájemce zdarma, zastávka s nástupem a výstupem je před kostelem sv. Tomáše (zast. MHD tramvaj 9), v šalině je připraven doprovodný program: rozhovory s hosty (viz níže) a též historické střípky a informace o programech nedalekých kostelů (viz níže). Na prostranství u zastávky bude probíhat též doprovodný program.


plán jednání veř.zastupitelstva na rok 2017

    Kostel v sobě skrývá také jedno tajemství. Když se v roce 1967 opravovala uvnitř kostela elektroinstalace, muselo se začít kopat v podlaze a jaké bylo překvapení, když se najednou v podzemí objevily dvě krypty a v nich několik rakví s pozůstatky zemřelých. Po prozkoumání se zjistilo, že zde byli pohřbeni velice vážení občané Krnova. Krypty byly po výzkumu znovu zakryty dlažbou, protože všichni, kteří tam dodnes odpočívají, si zaslouží nerušeného klidu. V zadní části kostela se také objevil vstup do záhadné podzemní chodby, která podle pověstí pokračuje pod celým městem a končí až pod troskami hradu Cvilína, kterému se dnes říká Šelenburk.
    Noc kostelů se stala v České republice již tradiční událostí, očekávanou mnoha tisíci zájemců. V letošním roce se zapojilo více než 1 500 kostelů a modliteben a podle informací bylo v celé České republice během Noci kostelů zaznamenáno na 500 000 návštěvnických vstupů.
    V pátek 25. 5. 2018 proběhl jubilejní 10. ročník Noci kostelů. V Královéhradecké diecézi své brány otevřelo přes 190 kostelů a modliteben. Na většině území přálo počasí a tak se více než 1 500 připravených programů zúčastnilo kolem 40 000 návštěvníků.
    V letech 1958 - 1966 byl kostel sv. Martina náročně opraven. V průběhu této opravy byly v r. 1966 na jižní straně objektu odkryty části ostění oken z jeho nejstaršího údobí. Kostel sv. Martina je zapsán ve státním seznamu národních kulturních památek.
    Letošní Noc kostelů v litoměřické diecézi se těšila velkému zájmu veřejnosti a provázela ji krásná atmosféra. Poslední květnový pátek své dveře otevřel rekordní počet sakrálních objektů.


návrh rozpočtového provizória na rok 2019

    Okolo kostela se nacházel hřbitov. V chrámu jsou obrazy neznámých autorů, které jsou z 18. století. U svatého Martina našel místo svého odpočinku Kryštof Bilický z Bilic, což byl zámecký lékař polského původu.
    Nový Kostel byl založen v 17. století. Svůj název obec získala v témže století díky stavbě kostela v roce 1613. Vzhledem k tomu, že tento kostel byl oproti kostelu v Křižovatce nový, dostala obec název Nový Kostel. Kostel byl postaven z popudu tehdejšího faráře v Chlumu Sv. Máří, Šebestiana Kristiána a byl spravován farou v Chlumu. Teprve na žádost statkáře Mulze von Woldau, byla v roce 1657 zřízena fara při zdejším kostele. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1714. Roku 1776 došlo ke zvětšení kostela a k farnosti přibyly další obce.
    Kostel měl původně jen jednu věž, což je stále patrné, druhá věž byla přistavěna až v 16. století i s ochozem, říkalo se jí „městská věž“, protože sloužila městskému věžnému k jeho obchůzkám.
    V pátek 25. května se koná každoročně jedinečná i mezinárodní Noc kostelů. V Hradci Králové jsme letos na oslavu jejího 10. výročí v ČR vytvořili inovaci, Noc kostelů na kole.


Přehled hrozeb pro obec Nový Kostel

    Velká pátrací soutěž pro dvojice dětí od 8 do 15 let po kostelech v centru Brna. Start u kostela sv. Tomáše na Moravském náměstí u sochy Jošta průběžně od 18:00 do 20:00. Cíl tamtéž, v 21:00 uzavření soutěže, poté vyhlášení výsledků s cenami pro úspěšné řešitele.
    V roce 2008 oslavil chrámový sbor sv. Martina 100té výročí založení. Na podzim 1908 bylo založeno Chrámové hudební sdružení, kterým tak začíná tradice pěstování duchovní hudby v Krnově. Sbor kromě účinkování při bohoslužbách, vystupoval na koncertech a to nejen v kostele, ale také v sále hotelu Tiroler.
    Aktualizováno: Již po půlnoci se podařilo spočítat, že v rámci Noci kostelů 2018 na území Arcidiecéze pražské bylo zaznamenáno 100 000 návštěvnických vstupů.
    Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant předal v pátek 5. října 2018 ceny vítězům výtvarné a fotografické soutěže, které byly vyhlášeny v litoměřické diecézi u příležitosti letošní Noci kostelů. Slavnostní setkání se uskutečnilo v trůnním sále biskupské rezidence v Litoměřicích.


schválení závěrečného účtu a přijetí opatření

    V současné době se v obci nachází základní škola s 1. - 5. ročníkem, mateřská škola, pošta a knihovna. Působí zde také sportovní oddíl TJ Jiskra, který má k dispozici hřiště s kabinami, myslivecké sdružení Kopanina a Sbor pro občanské záležitosti. Dnes má celé území 575 obyvatel žijících v 142 domech.
    Největší škody kostel utrpěl v době největšího požáru Krnova v roce 1779, kdy se zřítila jeho klenba. Jeho interiér byl citlivě opraven v pozdně barokním stylu s prvky nastupujícího klasicismu. Úpravy s dostavbami provedl krnovský stavitel Heinrich Haucke. K jeho znovu vysvěcení došlo roku 1789. Nevelké přestavby proběhly i v 19. století.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
14136
cache: 0024:00:00