Jak na věc


kostel svatého michaela archanděla borohrádek

návrh rozpočtového provizoria na rok 2018

    Pravidelné prohlídky věže kostela sv. Martina budou opět probíhat v roce 2019. Přesný termín včas upřesníme.Skupinové prohlídky je možno předem objednat v TIC Krnov, Hlavní náměstí 25 a to osobně, telefonicky 554 614 612, 739 548 957 nebo e-mailem tic@mukrnov.cz. Vstupné je dobrovolné.
    V letech 1958 - 1966 byl kostel sv. Martina náročně opraven. V průběhu této opravy byly v r. 1966 na jižní straně objektu odkryty části ostění oken z jeho nejstaršího údobí. Kostel sv. Martina je zapsán ve státním seznamu národních kulturních památek.
    Nejstarší dochovaná stavební památka města s unikátní celohrázděnou konstrukcí, jež si zachovala původní vzhled. Stavba započala v roce 1516. Dodnes se v kostele nachází vzácný originální oltář z dílny Lucase Cranacha z roku 1520, vzácné náhrobní desky, sousoší Kalvárie drážďanského sochaře Christopha Waltera z roku 1544. V půdních prostorách se dochoval originální celodřevěný krov a zvon z dílny jáchymovského zvonaře Hanse Wildta z roku 1520 (dnes nejstarší movitá památka města).


Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2017

    Nový Kostel byl založen v 17. století. Svůj název obec získala v témže století díky stavbě kostela v roce 1613. Vzhledem k tomu, že tento kostel byl oproti kostelu v Křižovatce nový, dostala obec název Nový Kostel. Kostel byl postaven z popudu tehdejšího faráře v Chlumu Sv. Máří, Šebestiana Kristiána a byl spravován farou v Chlumu. Teprve na žádost statkáře Mulze von Woldau, byla v roce 1657 zřízena fara při zdejším kostele. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1714. Roku 1776 došlo ke zvětšení kostela a k farnosti přibyly další obce.
    V současné době se v obci nachází základní škola s 1. - 5. ročníkem, mateřská škola, pošta a knihovna. Působí zde také sportovní oddíl TJ Jiskra, který má k dispozici hřiště s kabinami, myslivecké sdružení Kopanina a Sbor pro občanské záležitosti. Dnes má celé území 575 obyvatel žijících v 142 domech.
    Okolo kostela se nacházel hřbitov. V chrámu jsou obrazy neznámých autorů, které jsou z 18. století. U svatého Martina našel místo svého odpočinku Kryštof Bilický z Bilic, což byl zámecký lékař polského původu.


závěrečný účet za rok 2017+zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

    Kostel v sobě skrývá také jedno tajemství. Když se v roce 1967 opravovala uvnitř kostela elektroinstalace, muselo se začít kopat v podlaze a jaké bylo překvapení, když se najednou v podzemí objevily dvě krypty a v nich několik rakví s pozůstatky zemřelých. Po prozkoumání se zjistilo, že zde byli pohřbeni velice vážení občané Krnova. Krypty byly po výzkumu znovu zakryty dlažbou, protože všichni, kteří tam dodnes odpočívají, si zaslouží nerušeného klidu. V zadní části kostela se také objevil vstup do záhadné podzemní chodby, která podle pověstí pokračuje pod celým městem a končí až pod troskami hradu Cvilína, kterému se dnes říká Šelenburk.
    Největší škody kostel utrpěl v době největšího požáru Krnova v roce 1779, kdy se zřítila jeho klenba. Jeho interiér byl citlivě opraven v pozdně barokním stylu s prvky nastupujícího klasicismu. Úpravy s dostavbami provedl krnovský stavitel Heinrich Haucke. K jeho znovu vysvěcení došlo roku 1789. Nevelké přestavby proběhly i v 19. století.
    V roce 2008 oslavil chrámový sbor sv. Martina 100té výročí založení. Na podzim 1908 bylo založeno Chrámové hudební sdružení, kterým tak začíná tradice pěstování duchovní hudby v Krnově. Sbor kromě účinkování při bohoslužbách, vystupoval na koncertech a to nejen v kostele, ale také v sále hotelu Tiroler.
    Kostel měl původně jen jednu věž, což je stále patrné, druhá věž byla přistavěna až v 16. století i s ochozem, říkalo se jí „městská věž“, protože sloužila městskému věžnému k jeho obchůzkám.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00