Jak na věc


kontrolní hlášení

Kontrolní hlášení vyplníme online

    Kontrolní hlášení podáme jedině elektronicky, na elektronickou adresu finančního úřadu. Pokud pro vyplnění používáme aplikaci EPO, hlášení odešleme v závěru procesu aplikace. Pokud nám hlášení vytvořil náš účetní software, můžeme je odeslat rovněž pomocí aplikace EPO, nebo xml dokument odešleme sami na adresu finančního úřadu s elektronickým podpisem. Pokud nemáme datovou schránku ani elektronický podpis, pošleme hlášení pomocí aplikace EPO online a doručíme na finanční úřad vytištěné potvrzení o odeslaném podání (vygeneruje taky aplikace EPO), a to do konce lhůty pro podání kontrolního hlášení. Podrobněji viz online, elektronicky.
    Kam a jak uvést zálohy, různá plnění na jednom dokladu, splátkové a platební kalendáře, co nepatří do kontrolního hlášení a co kam patří - podrobně viz Kontrolní hlášení - otázky a odpovědi.
    Jsme-li plátce DPH, podáváme vždy do 25. dne po skončení zdaňovacího období (měsíce nebo čtvrtletí) kromě daňového přiznání také kontrolní hlášení. Nejsme-li plátce DPH nebo jsme jen identifikovaná osoba, kontrolní hlášení nepodáváme.
    Vyjdeme přitom ze své evidence k DPH. Kam napsat který údaj popisuje článek Jak vyplnit kontrolní hlášení, řešení různých situací viz Kontrolní hlášení - otázky a odpovědi.


Struktura datového CSV souboru pro import dat

    V úvodu hlášení uvedeme kromě své identifikace také datovou schránku, nemáme-li ji, tak alespoň email. Dále uvádíme svá zdanitelná plnění v ČR, tedy prodeje komukoliv a nákupy od plátců DPH. Neuvádíme nákupy od neplátců ani plnění osvobozená. Většinu plnění uvedeme kumulativně za celé zdaňovací období, některá jednotlivě s podrobnými údaji, viz níže. Většinou budeme vyplňovat jen části A4 a A5 pro uskutečněná zdanitelná plnění a B2 a B3 pro přijatá zdanitelná plnění. Podrobně viz Kontrolní hlášení - pokyny k vyplnění.
    Termín je pro fyzické osoby shodný jako pro daňové přiznání k DPH, někdo má měsíční, někdo čtvrtletní. Právnické osoby mají lhůtu jednoznačně měsíční.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00