Jak na věc


kontrolní hlášení

Příklady zápisů přijatých dokladů

    V úvodu hlášení uvedeme kromě své identifikace také datovou schránku, nemáme-li ji, tak alespoň email. Dále uvádíme svá zdanitelná plnění v ČR, tedy prodeje komukoliv a nákupy od plátců DPH. Neuvádíme nákupy od neplátců ani plnění osvobozená. Většinu plnění uvedeme kumulativně za celé zdaňovací období, některá jednotlivě s podrobnými údaji, viz níže. Většinou budeme vyplňovat jen části A4 a A5 pro uskutečněná zdanitelná plnění a B2 a B3 pro přijatá zdanitelná plnění. Podrobně viz Kontrolní hlášení - pokyny k vyplnění.
    Vyjdeme přitom ze své evidence k DPH. Kam napsat který údaj popisuje článek Jak vyplnit kontrolní hlášení, řešení různých situací viz Kontrolní hlášení - otázky a odpovědi.
    Kam a jak uvést zálohy, různá plnění na jednom dokladu, splátkové a platební kalendáře, co nepatří do kontrolního hlášení a co kam patří - podrobně viz Kontrolní hlášení - otázky a odpovědi.
    Termín je pro fyzické osoby shodný jako pro daňové přiznání k DPH, někdo má měsíční, někdo čtvrtletní. Právnické osoby mají lhůtu jednoznačně měsíční.
    Jsme-li plátce DPH, podáváme vždy do 25. dne po skončení zdaňovacího období (měsíce nebo čtvrtletí) kromě daňového přiznání také kontrolní hlášení. Nejsme-li plátce DPH nebo jsme jen identifikovaná osoba, kontrolní hlášení nepodáváme.


Online podání kontrolního hlášení

    Kontrolní hlášení podáme jedině elektronicky, na elektronickou adresu finančního úřadu. Pokud pro vyplnění používáme aplikaci EPO, hlášení odešleme v závěru procesu aplikace. Pokud nám hlášení vytvořil náš účetní software, můžeme je odeslat rovněž pomocí aplikace EPO, nebo xml dokument odešleme sami na adresu finančního úřadu s elektronickým podpisem. Pokud nemáme datovou schránku ani elektronický podpis, pošleme hlášení pomocí aplikace EPO online a doručíme na finanční úřad vytištěné potvrzení o odeslaném podání (vygeneruje taky aplikace EPO), a to do konce lhůty pro podání kontrolního hlášení. Podrobněji viz online, elektronicky.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00