Jak na věc


komunikace v psychologii

Zvyšte produktivitu obchodu i u Vás

    Nový systém umožňuje, jak plošné nahrávání objednávek termínů zákazníky (zvukový záznam hovoru) – i nejasně vyslovený požadavek je možné dohledat v budoucnosti, tak i monitoring vytíženosti linky hovory. Vstup do databáze záznamů ho...
    Servery pro sjednocenou komunikaci a spolupráci navržené pro optimalizaci činnosti Vaší organizace, široká řada koncových zařízení nabízejících vysoký užitek i komfort a aplikace pro zvýšení produktivity uživatelů pobočkové telefonní ústředny, statistické vyhodnocování telefonního provozu,...
    Reagujte na hovory odkudkoliv z Vašeho pracoviště.  Integrujte mobilní a chytré telefony s komunikační sítí Vašeho pracoviště. Přijímejte volání na vnitřní linku do Vaší kanceláře na mobilních telefonech. Využijte hlasové schránky a nahrajte vzkazy pro volající. Poskytněte Vašim zákazníkům lepší servis a zvyšte jejich spokojenost.
    Nasazení VoIP technologie ve městě Bystřice nad Pernštejnem. S cílem optimalizovat využívání telekomunikačních služeb a technologií navrhla společnost STAND CZ, která je největším dodavatelem telekomunikačních systémů Panasonic v ČR, kom...


Teorie komunikace podle Virginie Satirové

    Nasazení VoIP technologie ve společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Sjednocená komunikace efektivně propojuje všechny rozptýlené lokality. Volání zdarma, snadné přepojování hovorů a dosažitelnost pracovníků napříč všemi pracoviš...
    Nasazení software PC Phone a automatické směrování příchozích hovorů ve společnosti I.T.S. Spedition. „U naší firmy je na prvním místě zákazník. Samozřejmě jsme tedy ocenili všechny funkce ústředny, které nám umožňují lépe a&n...
    Nasazení softwaru ANTS CTI a modulu DISA pro maximální zefektivnění práce operátorky v Pizzeria Ristorante La Patas. Pro realizaci projektu bylo nutné vyvinout aplikaci, která synchronizuje data předávaná z telefonní ústředny (přes ...
    [Případová studie] „Nejvíce nám pomáhá těsné propojení ústředny s naším informačním systémem. Díky tomu máme úplný přehled o tom, kdo volal i kdo právě volá. V databázi pacientů tak rovnou vidíme, kdy nám pacient volal, kdy jsme mu naopa...


Praktické IP terminály s kamerou

    Využijte IP protokol a přeneste do Vaší organizace přesvědčivé výhody, např. zvýšení efektivity práce uživatelů a snížení nákladů na komunikaci. Propojte více pracovišť Vaší společnosti pod jednu nadřazenou jednotku. Mějte k dispozici záložní server, který v případě poruchy hlavní jednotky převezme její funkci. Připojte nový systém k existujícím pobočkovým ústřednám a modernizujte Vaše firemní komunikace bez nutnosti výměny všech pobočkových ústředen.
    Absolutní redukce nákladů na vzájemnou komunikaci v ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37. Systém VoIP, navzdory vyšší počáteční investici, klientovi přináší především vysoké měsíční úspory, dále zvýšení uživatelského komfortu prostřednictvím konc...
    Zvládněte více, cestujte méně a buďte při tom, ať už jste kdekoliv. Konferenční řešení mohou zefektivnit práci ve firmě i mimo ni. Díky plynulé komunikaci snižují cestovní náklady a zrychlují rozhodování.
    Poskytuje komplexní řešení pro Vaši podnikovou Komunikaci & Dokumenty. Řešení integrovaná se software vyvíjeným dceřinou společností ANTS s detailní znalostí českého trhu a potřeb zákazníků. Řešení pro rozvoj Vaší organizace.
    Se servisní smlouvou Garant budete využívat služeb na nadstandardní úrovni. Garantovaná rychlost servisního zásahu, dálkový dohled, okamžitá výměna vadných dílů v záruce za nové, prémiové softwarové funkce a pozáruční zapůjčení náhradních dílů po čas opravy za nové.


Příklady knižních definic komunikace

    IP platforma Panasonic a komunikační sotware ANTS zajišťují propojení 10 vzdálených lokalit pivovarů do jednotného komunikačního celku. Řešení nabízí volání mezi lokalitami zdarma, nahrávání hovorů, provoz kontaktního centra, budování CRM dat...
    Upgrade nevyhovující telefonní ústředny na IP komunikační systém, zajišťující efektivní propojení vzdálených pracovišť a využití sítě bezdrátových telefonů. „Náš areál je poměrně rozsáhlý a mnoho pracovníků nemá služební mobilní te...
    Městská policie Brno na novém komunikačním řešení oceňuje především integraci vzdálených služeben do jednoho celku, snadné předávání hovorů mezi služebnami i strážníky, vnitřní volání zdarma, zvýšený komfort občanů při komunikaci s ...
    Instalace digitální telefonní ústředny Panasonic v Chrudimské nemocnici. Řešení, které na jedné straně nabídlo zajímavé úspory na poplatcích při restrukturalizaci připojení a na druhé straně byla nabídka doplněna o možnost pron...
    Nasazení VoIP technologie ve městě Ivančice. Lokality byly propojeny pomocí 8 VoIP kanálů s využitím optického datového spoje, využívaného dosud pouze pro datovou komunikaci. Toto propojení umožňuje kromě již zmíněného směrování vnějších hovo...


Metropolitní datová síť pro město Luhačovice

    STAND řešení městu Luhačovice přineslo vybudování efektivního komunikačního systému, vnitřní volání zdarma, distribuci internetu na příspěvkové organizace zdarma, internetovou a hlasovou konektivitu pro mnoho lokalit z jediné přípojky, propoj...
    Kombinace IP telefonní ústředny, hlasové pošty, CTI softwaru a GSM bran ve společnosti Smero. V rámci celého systému byla efektivně použita moderní kombinace IP telefonní ústředny, hlasové pošty, CTI softwaru a GSM bran, řešení přin...
    Podpořte významný prvek vašeho úspěšného podniku a vyřizujte telefonní hovory klientů efektivně a zdvořile. Mějte okamžitý přehled o důležitých statistikách Vašeho call centra, motivujte operátory a zlepšete zákaznické služby.
    Podstatou naší filosofie je poskytování služeb na takové úrovni, abychom Vám maximálně ulehčili záležitosti s technikou související a Vy jste se tak mohli plně soustředit na svoji vlastní činnost.
    Případová studie nasazení STAND komunikačního řešení pro efektivní činnost aktivního telemarketingového call centra v Praze. Představení call centra Naším klientem je aktivní telemarketingové call centrum, které buduje a spravuje klientské da...


Kontaktní centrum pro Pivovary Lobkowicz Group

    Jak efektivně přijímat a vyřizovat podněty od klientů či občanů, které do Vaší organizace přicházejí? STAND řešení kontaktního centra dokáže pokrýt celé portfolio pro přijímání požadavků, díky integraci softwarových a hardwarových složek. Sdružuje...
    Nasazení sjednoceného komunikačního systému Panasonic a informační databáze Fusio v realitní společnosti. Spolehlivé zaznamenání obchodního případu: Všechny hovory od zákazníků reagujících na zveřejněný inzerát jsou nyní přijímány centrá...
    Nasazení technologie VoIP ve společnosti Qisda. Díky vzájemnému propojení ústředen v jednotlivých závodech technologií VoIP jsou ústředny spojeny do celku, využívajícího společný číslovací plán. Pracovníci na jednotlivých závodech si tak mezi...
    Podpořte váš obchod a získejte náskok před konkurencí. Spolupracujte, vytvářejte virtuální týmy a sdílejte efektivně zdroje. Obsluhujte telefonní hovory ke spokojenosti vašich klientů. Přepojujte hovory od zákazníků na správná místa a zajistěte jejich řádné zodpovězení a zpracování. Slučte vaši firemní agendu do jednotného prostředí. Zjednodušte a zefektivněte firemní komunikaci, zvyšte celkovou produktivitu a poskytujte lepší služby zákazníkům.


Komplexní platforma pro malé kanceláře

    Nasazení technologie VoIP ve společnosti PharmSys. Po půl roce provozu nového sytému provedl management společnosti PharmSys průběžné vyhodnocení investice s tím, že nasazení řešení využívajícího VoIP technologii bylo shledáno jako úspěš...
    Zlepšete komunikaci se zákazníky, mějte nástroj pro zpětné přehrávání hovorů (v cizím jazyce nebo pro zaznamenání informací, které v telefonátu zazněly: e-mail, adresa,…). Zlepšete vnitrofiremní komunikaci a předávání informací o klientech, optimalizujte obchodní proces.
    Více informací o komunikačních systémech a typové řešení pro konkrétní oblast či obor Vaší činnosti naleznete na specializovaném webu o telefonních ústřednách.
    [Případová studie] Moderní telefonní systém poskytl lázním zdokonalené komunikační možnosti, funkce call centra a kontaktního centra, IP technologii i zachování potřebných analogových poboček. Pokročilou komunikaci s klienty zabezpe...

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00