Jak na věc


kochleární implantáty u dětí

Předoperační logopedická příprava

    Rehabilitace po implantaci začíná tím, že se dítě postupně učí poznávat přítomnost či nepřítomnost zvuků v okolí, učí se na tyto zvuky reagovat a určovat odkud přichází. Postupně dítě učíme rozlišovat zvuky: krátké, dlouhé, vysoké, hluboké, tiché, hlasité. Cílem logopedické terapie je naučit dítě využívat kochleární implantát v maximální možné míře tak, aby se dítě naučilo komunikovat mluveným jazykem. Velmi důležitá je spolupráce klinického logopeda s rodinou. Logopedická rehabilitace by měla probíhat formou hry, dítě by mělo být za každý mluvený projev odměňováno, stále by mělo mít velkou motivaci k využívání svého hlasu a sluchu při procesu mluvení.
    Kromě kochleárního implantačního systému jsou v nabídce firmy MED-EL i kombinovaný (hybridní) systém elektricko-akustické stimulace SYNCHRONY EAS, středoušní implantační systém VIBRANT SoundBridge a kostní implantát BoneBridge (viz jednotlivé sekce v MENU).
    Pacient (v případě dítěte), rodina musí být podrobně informováni o možnostech, omezeních a rizicích kochleární implantace a mají realistické očekávání. Dospělý pacient musí být sám dostatečně motivován k implantaci. Rodina dítěte musí být připravena k dlouhodobé spolupráci se všemi výše uvedenými odborníky a musí chtít své dítě vychovávat orální metodou.
    Rehabilitační péče by měla být dobře zajištěná předem již před implantací. Po operaci bývá dítě v péči logopeda v centru kochleárních implantací a zároveň je vedeno v péči klinického logopeda v místě bydliště. Tato spolupráce by měla začít již v době přípravy implantace.


Kochleární implantační systém SYNCHRONY

    Kochleární implantace se provádí ve všech věkových kategoriích, a to i u pacientů vyššího věku, pokud byla splněna kritéria pro implantaci.
    MED-EL má ve své aktuální nabídce 2 kochleární implantační systémy - MAESTRO a SYNCHRONY, které zahrnují jak vnitřní implantované části, tak vnější řečové procesory, včetně příslušenství.
    Sestava implantátu CONCERTO se single-Unit procesorem RONDO a závěsným dvoubateriovým pouzdrem OPUS 2 XS. V pozadí dálkové ovládání FineTuner.
    Občas se vyskytne informace, že kochleární implantát není vhodný pro starší lidi či důchodce. Tato informace však není přesná.
    Ještě, než dojde k implantaci, je nutné, aby pacient prošel celou řadou vyšetření. V první řadě musí být pacient podrobně vyšetřen na foniatrii a ORL. Další vyšetření provádí klinický psycholog, klinický logoped, neurolog, oftalmolog.


Kochleární implantační systém MAESTRO

    Kochleární implantát je elektronické zařízení sloužící ke stimulaci sluchového nervu. Lidé, kteří jsou těžce sluchově postižení, tak můžou s kochleárním implantátem slyšet. Implantát obchází poškozené části ucha a přímo stimuluje sluchový nerv, na rozdíl od sluchadla, které zesiluje jen vnější zvuky a potřebuje mít „průchozí“ celou sluchovou dráhu ucha.
    Logopedie, kterou jsem vystudovala na Univerzitě Palackého v Olomouci, mě už pěkných pár let doprovází životem. Od roku 2013 jsem pracovala jako logoped na intenzivních logopedických pobytech pro děti s narušeným vývojem řeči a koktavostí a následně jako logoped v olomoucké mateřské škole. Maličko odlišný pohled na logopedii jsem si směla vyzkoušet na stáži v USA a inspiruje mě dodnes, upřednostňuji přátelský přístup a terapii hrou nad „drilem. Nejšťastnější jsem, když se můžu s klienty radovat z pokroků, které jim naše společná práce přinese.


Kritéria výběru kandidátů kochleární implantace

    Ještě, než dojde k implantaci, musí být dítě schopné určovat některé hlasité zvuky. Tento proces se nazývá detekce zvuků. Pokud je u dítěte prováděna vhodná rehabilitace, pak je dítě schopno detekovat hlasité zvuky, odezírat a podat za pomoci odezírání několik známých předmětů (hraček – autíčko, míč, panenku, kostku apod.) Kromě toho musí se musí před implantací nacvičit tzv. Podmíněná reakce na zvukový podnět. To znamená, že v případě, že dítě zaznamená zvuk podá vám kostku, nebo vloží kostku do krabičky a podobně. Zkrátka zareaguje smluveným signálem na zvuk. Dále se dítě musí umět naučit reagovat na přerušování řady zvuků (například ťukáme na bubínek, jakmile přestaneme, dítě vhodí kostku do krabičky). Velmi důležité je seznámit dítě s pojmy: nic, málo, víc, dobře, moc, stejné, jiné. Tyto pojmy jsou velmi důležité po operaci při nastavování kochleárního implantátu.
    V případě, že není možné využít ke korekci poruchy sluchu sluchadla, je možné voperovat (ať už dítěti nebo dospělému) kochleární implantát. Tento implantát je hlavní rehabilitační pomůcka pro jedince s těžkou percepční sluchovou vadou (porucha vnitřního ucha - hlemýždě). Příčina poruchy, kterou napravujeme implantací, je tedy v hlemýždi. Základním předpokladem implantace je funkční sluchový nerv, průchodný hlemýžď pro vsunutí drátku s elektrodami a funkční musí být i celá sluchová dráha s mozkovými centry pro zpracování informace. Kochleární implantát totiž funguje tak, že elektrickými impulsy dráždí sluchový nerv. V případě, že sluchový nerv není funkční, není možné kochleární implantát k rehabilitaci využít.
    Nabídka audio procesorů u systému SYNCHRONY zahrnuje SONNET, RONDO a RONDO 2 (single-unit procesory). Všechny audio procesory se ovládají bezdrátově stejným dálkovým ovladačem.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00