Jak na věc


kanabisové kmeny pro plicní fibrózu

Z kalifornského vězení bude velkopěstírna marihuany

    18 AKCE MEZEK Při této akce se podařilo rozkrýt organizovanou skupinu pachatelů, kteří na území Severomoravského kraje vyráběli omamnou a psychotropní látku pervitin. Tu následně distribuovali v Jihočeském kraji. V rámci realizace uvedeného případu se podařilo rozkrýt celou síť od výrobců, přes překupníky, až k samotným distributorům, kteří drogu prodávali konečným uživatelům. Při zákroku bylo zadrženo celkem šest osob, které se na této trestné činnosti podílely. Zadržení byli obviněni z trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů dle 187 trestního zákona. Při zatčení podezřelých a při následně provedených domovních prohlídkách bylo zajištěno zařízení dvou výroben zmiňované drogy, a to včetně chemických látek, které jsou k výrobě třeba. Dále bylo zajištěno více než 1 kg pervitinu, 2 kg efedrinu, tedy množství z kterého by bylo možno vyrobit přibližně 1.5 kg této drogy. U zadržených osob byly dále nalezeny téměř 4 kg sušených rostlin marihuany. Z pro
    Provozovatel těchto stránek, společnost Canna b2b, s.r.o., IČ 020 23 024, se sídlem Cafourkova 525/11, 181 00 Praha 8 - Bohnice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 214621, neodpovídá za správnost, aktuálnost ani úplnost informací na těchto stránkách uvedených. Provozovatel neodpovídá za jakoukoli újmu přímo či nepřímo vzniklou užitím takovýchto informací či jakéhokoli obsahu těchto stránek, ani za újmu vzniklou dočasným či trvalým znepřístupněním těchto stránek. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv jakýkoli obsah těchto stránek změnit či odstranit, a to i bez předchozího upozornění. Provozovatel neodpovídá za možné závazky osob, jejichž nabídky lze na těchto stránkách nalézt zejména, nikoli však výlučně, ve formě inzerce či reklamy. Provozovatel rovněž neodpovídá za obsah jakýchkoli stránek, na než vedou odkazy z těchto stránek.


Pomáhejte vytvářet největší encyklopedii konopí u nás.

    8 - 200 až 250,- Kč v pouličním množství v České republice (u cílových zákazníků) ,- Kč až 9000,- Kč za kg - cenu na asijském kontinentu v závislosti na množství nakupované drogy. Nejnižší cena je u několika desítek kg, vyšší cena je u množství, které je turista schopen propašovat na vlastním těle, obvykle do 10 kg ,- Kč až 80000,- Kč za kg - cena ve velkoobchodě marockého obchodníka na africkém kontinentu v závislosti na kvalitě a množství Nejvýznamnější změnou v roce 2003 byl úbytek arabských prodejců OPL. Příčinou jsou pravděpodobně poměrně vysoké tresty, které byly v procesech s arabskými prodejci uděleny. Dále je to také nedostatek OPL určených k prodeji, neboť Albánci a občané bývalé Jugoslávie dovezenou drogu sami distribuují a eliminují její prodej Arabům. Současně s nástupem substitučních léků se také snížilo množství narkomanů, kteří nakupují výhradně heroin. př. AKCE - CINEMA V červnu 2003 byla zadržena 5ti členná skupina osob, která nabízela k prodeji necelé 4 kg drogy haši


Mezinárodní konvence o kontrole drog a legální využití konopí a kanabinoidů v medicíně

    19 Vedoucí lékárny efedrin odebírala od dodavatelů, kdy efedrin hradila společně s dalšími dodanými přípravky a léčivy z finančních prostředků lékárny. Efedrin dále prodávala dalším zájemcům za částky, které se pohybovaly v rozmezí od 100,- Kč do 200,- Kč za jeden gram. Zisk z prodeje efedrinu využila pro svoji potřebu. Celkem touto činností získala částku přibližující se 5 milionům Kč. Veškerý efedrin odebraný z lékárny v Krásné Lípě byl určen pro další výrobu drogy metamfetamin pervitin. Proti vedoucí lékárny a odběratelům efedrinu bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin dle 187 odst. 1 odst. 2 písm a), odst. 3 písm. a) tr. zákona. MORAVSKOSLEZSKÝ REGION Expozitura Ostrava Na Severomoravské drogové scéně zůstává nejčastěji zneužívanou drogou pervitin. I nadále se nelegálně vyrábí převážně v malých domácích laboratořích a přibývá případů, kdy se vyváží i do zahraničí. V současné době se již nevyskytuje droga známá jako krajovka, kdy se jednalo o směs amfetaminu a kofeinu s přímě


Vězení Claremont Custody Center v Kalifornii je už léta prázdné. Teď se to možná změní, i když nový účel bude pro mnohé jistě překvapením. Komplex chce koupit firma Ocean Grown Extracts, která se zabývá výrobou konopných výtažků. Ve vězení chce vyrábět konopný olej a pěstovat marihuanu.

    Cílem příspěvku je podat informaci, do jaké míry poskytují současné mezinárodní konvence o kontrole drog prostor pro využití konopí a kanabinoidů v medicíně. Nejprve je analyzováno postavení kanabisu a kanabisových extraktů v rámci Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961 ve znění upraveném Protokolem z roku 1972. Je poukázáno na skutečnost, že zařazení kanabisu do seznamů I a IV této úmluvy nebrání vládám povolit jejich využití v medicíně. Kanabisové extrakty jsou zařazeny pouze do seznamu I, takže úmluva ani nepředkládá vládám k uvážení alternativu jejich zákazu, zatímco v případě kanabisu tak zařazením do seznamu IV činí. Dále je analyzován současný globální stav legáního přístupu pacientů ke kanabisovým extraktům a ke kanabisu. Jsou uvedeny faktory, které ztěžují rozhodnutí vlád povolit jejich využití v medicíně. Míra přístupu pacientů ke kanabisu v zemích, kde je jeho využití v medicíně legální, je porovnána s mírou přístupu pacientů v těchto zemích k jiným látkám pod meziná
    Městská rada obce Coalinga, kde vězení leží, s nápadem nemá problém, ba naopak ho vítá. Problémy jsou ovšem s místními obyvateli, které bude asi těžší přesvědčit. Proti je také místní šéf policie, který se obává, že by se do objektu mohli chtít dostat dealeři, kteří by pak trávu prodávali na ulici. Firma však slibuje přísná bezpečnostní opatření včetně instalování kamer. Poslední slovo však budou mít zřejmě peníze. Obec Coalinga je totiž zadlužená až po uši, podobně jako mnoho jiných měst v Kalifornii, a potřebuje peníze jako sůl. Město také trápí vysoká nezaměstnanost. V kanabisové pěstírně by mohlo najít práci až sto lidí, takže se zdá, že k prodeji bývalé věznice nakonec dojde. 


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00