Jak na věc


kašpar, melichar, baltazar obrázky

Práce v Plzni / 2575 volných míst

    myrha: byla znamením člověčenstva – znamená, že Ježíš bude trpět Potom se mudrcové vrátili do svých rodných krajin, ale vyhnuli se Jeruzalému, aby unikli hněvu strašlivého krále Héroda.
    V rámci svátku Tří králů jsme pro naše uživatele uspořádali Tříkrálové posezení. Jako již tradičně, i tento rok přišli do našeho zařízení požehnat tomuto domu Tři králové – Kašpar, Melichar a Baltazar, v podání dětí ze ZŠ Dukelská Strakonice. Tříkrálovou návštěvu zaštiťovala Oblastní Charita. Děkujeme.
    Původně chodili na tříkrálovou koledu kromě žáků i kantoři a duchovní. Ti kropili obydlí svěcenou vodou, vykuřovali kadidlem a psali na dveře už zmíněné iniciály C+M+B. Při té příležitosti rozdávali svaté obrázky.
    Svátek Tří králů se nazývá také svátkem „Zjevení Páně” a slaví se 6. ledna. Zjevení Páně, řecky Epifaneia, byl původně svátkem Kristova narození a jako takový se slaví v ortodoxní církvi dosud. V předvečer svátku se v kostelech světila nejenom křída, ale i voda, kterou si pak věřící odnášeli domů a kropívali jí nejenom své příbytky, ale i zahrady a pole.


28.08.2015 | BOOM!!! hlasuj- zvířátka

    Chasa v čele s podstarším, který nesl feruli (žezlo), vešla do světnice a zazpívala Den přeslavný jest nám přišel. Po písni popřál “podstarší” panu sládkovi a celé rodině hodně štěstí do nového roku. Poté šli hoši k paní sládkové s lopatkami a pytli. Paní položila na některou lopatu dárek například v podobě peněz. Hoch dárek ukázal chase a hodil do pytle. Pak jeden z koledující chasy napsal na dveře C+M+B, vykouřili místnost kadidlem, pokropili svěcenou vodou a rozloučili se. Všichni poté odešli do šenku, kde zakončili koledu při plném korbeli a za veselého zpěvu.
    Na první otázku nejde zodpovědět. Proč? Dej i obrázky santa clause na saních. Kolik vidíš sobů? Dva,šest,osm,pět... Takže buď všichni mají správnou odpověď, anebo nevím
     Místo výkonu práce - Myslinka Náplň práce: o výroba plastových nádrží, o formování plastových dílů pomocí ručního nářadí, o příprava a očištění forem pro další výrobu, o hrotování a úprava hotových dílů, o kontrola před zabalením a exp...
    V neděli 8. ledna 2017 Mouřenec zve na slavnost, při které do kostela přijdou mudrci z Východu - Kašpar, Melichar a Baltazar a přinesou malému Jezulátku i vám vzácné dary. "Tříkrálový Mouřenec začíná v neděli ve 14 hodin," říká za pořadatele Lukáš Milota.
    Jezte potravu s nízkým obsahem tuků, s nízkým obsahem soli, s nízkým obsahem cukru, vyhýbejte se červeným masům, chemicky zpracovaným masům. Jezte potravu s vysokým obsahem vlákniny, pijte dostatečné množství čisté vody, denně užívejte doplňkové živiny. Děláte to pro sebe...


Mouřenec zve na prohlídky, odhalí tajemství kostnice

    V minulosti jsme se mohli setkat také s tím, že tři chlapci chodili po obci s velkou hvězdou v ornátech a korunami na hlavách (jeden měl začerněnou tvář).
     Místa výkonu práce: Komenského 598, 332 03 Šťáhlavy, Chebská 79/23, 322 00 Křimice Hlavní náplň práce: • obsluha technologické linky na kompletaci katalogů • zodpovědnost za dodržení předepsaných technologických postupů a za pořádek na pracovišti • ...
    Lékař má jen jednu úlohu - léčit. A když se mu to podaří, je docela lhostejno, jakým způsobem se mu to podařilo.
     Já osobně miluji tu vánoční atmosféru!! Všude voní čokoláda a ty koledy, svíčky a všude plno cukroví!! Ale teď už se posuneme dál.... Třeba k adventnímu věnci.. V naší rodině se adventní věnec zdobí každý rok... Ale mě by zajímalo ( otázka třetí) kolik svíček obsahuje adventní věnec?


Zcela světský charakter mívala koleda sladovnické chasy v předvečer 6. ledna.

    Mudrci z Východu, kterým se zjevila na obloze velká hvězda zvěstující příchod Spasitele se vydali do Jeruzaléma a později do Betléma, kde se narodil Ježíš. Neuposlechli přitom rozkaz židovského krále Heroda, aby se vrátili do jeho paláce v Jeruzalémě a informovali ho o své cestě. Pochopili, že Herodes ve skutečnosti usiluje o Ježíšův život. V Betlémě našli opravdu Jezulátko a nabyli jistoty, že je to skutečný Spasitel a odevzdali mu tři dary:
    Do tříkrálové vody se také o tomto svátku – podobně jako na Štědrý den – slévalo olovo nebo cín a podle tvaru se určovalo, jaký osud koho čeká. Jestliže vychladlý kov připomínal nějaký nástroj (zbraň, ševcovské kopyto, pero), ukázal dívce, za koho se provdá (vojáka, ševce, úředníka).
     Místo výkonu práce: Komenského 598, 332 03 Šťáhlavy, Chebská 79/23, 322 00 Křimice Hlavní náplň práce: • obsluha technologické linky na kompletaci katalogů dle pokynů vedoucího stroje • zodpovědnost za dodržení předepsaných technologických postupů a...
    O králích (a nikoli o mudrcích) se začalo mluvit až ve 2. tisíciletí po Kristu. Jména mudrců - Caspar (Kašpar), Melichar a Baltazar vycházejí pouze z tradice a pravděpodobně jde o jména dodatečně vymyšlená. Měla zřejmě symbolizovat tři významná kulturní centra starověkého Východu:

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00