Jak na věc


judr.danuše večerníková, pardubice

Polská soudcovská rada zakázala symboly spojované s opozicí

    Notář dále v souvislosti s notářskou činností může poskytovat právní porady, sepisovat jiné listiny, zastupovat v jednání s osobami, se státními a jinými orgány, ve správním řízení a v nesporném řízení soudním.
    Notář vykonává činnost notáře za úplatu. Odměna notáře je stanovena vyhláškou ministerstva spravedlnosti - za úkony v notářské činnosti není možná smluvní odměna.
    Notář je fyzická osoba splňující předpoklady podle zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), kterou stát pověřil notářským úřadem.


JUDr. Danuše Koldovská: zadat poptávku

    Zdeněk Novotný: I přes propast času si vzpomínám, že civilní právo mi imponovalo svým jasným způsobem myšlení, kdy i jinak vágní pojmy dokáže racionálně uchopit a použít. Uvažte jen, jak zajímavé může být pracovat například s takovými pojmy, jako je „projev vůle“, a „projev“ a „vůle“, nebo jak košatá je třeba problematika náhrady škody. A protože moje vlastní myšlení nebylo tak křišťálově jasné, zdálo se mi tehdy, že pracovní právo by mohlo být v tomto směru to „pravé ořechové“. A tak jsem nalezl určité – a to slovo používám s výhradou – zalíbení třeba v náhradách škody, v odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Těžko bych ale chtěl v současné době někoho přesvědčovat o přednostech pracovního práva oproti jiným právním odvětvím, protože jde o otázku osobního a osobnostního zaměření.
    Zdeněk Novotný: Po složení státnic jsme měli krásnou svatbu v Chrámu Svatého Mikuláše na Malé straně, podnikli jsme svatební cestu na Karlštejn, a po opadnutí euforie spojené s těmito událostmi před námi s nadsázkou vyvstala otázka: Co teď, kde složit hlavu? A tak opravdu, když se naskytla možnost uplatnění u Okresního soudu v Ostravě a s ní i příslib v dohledné době získat byt, započali jsme své působení v tehdejším ocelovém srdci republiky.


Štrasburský soud stvrdil právo států zakázat obhajobu sebe sama

    Danuše Novotná: Cestování je obrovský koníček, nerozpakuji se říci kůň. Já jsem velký čtenář a byla jsem jím už jako malá holka. Vzpomínám si, že jsem v devíti letech přečetla „Afrika snů a skutečnosti“ od Hanzelky a Zikmunda a mé nadšení pro daleké kraje neznalo mezí. V dospívání jsem byla náruživou čtenářkou čehokoli, ale zejména životopisů významných malířů od Henriho Peruchotta, takže Paříž jsem teoreticky ovládala, stejně jako Florencii (Kámen a bolest), Řím, Londýn, jen mi bylo líto, že to nikdy neuvidím na vlastní oči. Je dobře, že jsem se v tomto ohledu hluboce mýlila, a své čtenářské touhy mohla posléze materializovat. Mohu neskromně říci, že Evropu jsme procestovali důkladně, a to také díky – už zmiňované – cyklistice. Projeli jsme na kole Burgundsko, Provence, Toskánsko, Elbu, Korsiku, Alsasko – tam zejména kouzelná vinařská městečka, ale i Vogézy, včetně nejvyššího vrcholu Monte Baloon, Dolomity…  všude bylo krásně. Za zajímavé cesty považuji naše pobyty v Jordánsku, Sýrii,
    Notářskou činnost vykonává notář nestranně. Výkonem notářství se rozumí sepisování veřejných listin o právních úkonech, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení, přijímání listin do úschovy a dále přijímání peněz a listin do úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám.Notář sepisuje též notářské zápisy, které jsou titulem pro výkon rozhodnutí a nahrazují jiný exekuční titul, zejména pravomocný rozsudek soudu.


JUDr. Danuše Koldovská: hodnocení

    Danuše Novotná: Těch rozhodnutí, jež mi utkvěla v paměti, je více. Ve věcech rozhodovaných u ostravského okresního a krajského soudu šlo zejména o pár brutálních loupeží, těžká ublížení na zdraví a pohlavní zneužívání dětí. Dodnes si v několika nejtěžších případech pamatuji čísla jednací spisů, jména obviněných, jejich obhájce a konečná rozhodnutí, ale zejména ten trvající nepříjemný pocit z utrpení obětí a tu zarážející „hravost“, s níž pachatelé své počínání popisovali. Jedna kauza za všechny: Tři mladiství pachatelé násilně vnikli do domku obývaného přestárlou paní, o níž se domnívali, že je velmi bohatá a má doma schované peníze a zlato. K tomu, aby promluvila, použili pilku na železo a rozpálenou žehličku, nakonec ji svázali do kozelce, až se pozvolna udusila. Pánové byli u hlavního líčení velmi rozladěni, když jsem četla výsledky domovní prohlídky a oni teprve tehdy zjistili, kde byla ta hlavní částka schovaná, zatímco oni si přišli jen na 1.500 Kč. Teprve tehdy uronili slzu.
    Zdeněk Novotný: Určité možnosti se zde rýsují, bylo by však předčasné být konkrétnější. Jistě bych také rád dále přednášel studentům. (pozn. JUDr. Zdeněk Novotný letos přednášel na právnických fakultách v Praze, Olomouci anebo na Justiční akademii v Kroměříži)
    Zdeněk Novotný: Já si pro změnu jenom matně pamatuji, že jedním z prvních případů, které stály na počátku mého působení, byla nějaká bytová věc. Nebylo to ani pro složitost problematiky –  asi to byla věc nepříliš komplikovaná – ale proto, že to bylo poprvé, kdy na mě dolehla odpovědnost za vlastní rozhodnutí.


Danuše a Zdeněk Novotní: Společné dvě desítky let ve službách Nejvyššího soudu

    Danuše Novotná: Bezprostředně mi nebude chybět nic, protože v současnosti si připadám velmi vytíženě, nemohu si stěžovat na nedostatek přidělovaných spisů, ani na to, že by šlo o nějaké trestní „banalitky“. Budu tedy v prvé řadě relaxovat a až se mi zasteskne, bude to stesk po bezprostředním kontaktu s konkrétními kolegy, které mám ráda a jichž si vážím. Ale nejde o nepřekonatelnou překážku, budeme se občas vídat a scházet i nadále. A bude tam jistě prostor nejen pro společenský kontakt, ale – jak to mezi soudci (i bývalými) chodí – i pro právní problémy, které se řeší stále a všude.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00