Jak na věc


judr. oldřich navrátil kyjov

Poskytování bezplatné stravy dětem

    V roce 2018 absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a je zapsána v seznamu advokátních koncipientů u České advokátní komory. Pro naši advokátní kancelář pracuje od roku 2018.
    Nejvyšší správní soud rozhoduje ve věcech kasačních stížností a ve věcech volebních zpravidla bez jednání. Ve věcech kárné odpovědnosti soudců, státních zástupců a exekutorů, politických stran a politických hnutí ústní jednání probíhá. Přehled všech nařízených jednání je zveřejněn výše na webových stránkách soudu.Jednání u Nejvyššího správního soudu probíhají v jednacích síních č. 141 a č. 149, které se nacházejí v přízemí budovy. V síni č. 141 zasedá tříčlenný senát, v síni č. 149 zvláštní senáty. Informace o nařízeném jednání se zobrazují na monitoru u vstupu do jednací síně. Jednání u Nejvyššího správního soudu probíhají dle Jednacího řádu Nejvyššího správního soudu, přístupný zde. Veřejnost je povinna podrobit se kontrole v souladu se směrnicí č. 7/2006, k zabezpečení činnosti justiční stráže u Nejvyššího správního soudu, za účelem ochrany účastníků jednání a zaměstnanců soudu.


ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ Znojmo - škola pro podporu a rozvoj talentů

     V roce 1983 ukončila studium na Právnické fakultě Jana Evangelisty Purkyně v Brně. V letech 1983 až 1996 sbírala zkušenosti jako podnikový právník. Od roku 1997 vykonává advokacii.
    Jsme všestranná advokátní kancelář, která svým klientům nabízí komplexní právní služby a poradenství ve všech stěžejních oborech práva. Při vymáhání pohledávek trvale spolupracujeme s místním exekutorským úřadem, využíváme placené přístupy do katastru nemovitostí a insolvenční program speciálně vyvinutý pro insolvenční správce. Ke každému klientovi přistupujeme s ohledem na jeho individuální potřeby s maximálním úsilím dosáhnout jeho plné spokojenosti s poskytnutou právní službou. Samozřejmostí je diskrétnost a ochrana získaných informací.
    V současnosti je JUDr. Vlasta Němcová též registrovaným insolvenčním správcem. Specializuje se na občanské, rodinné, obchodní, komunální a insolvenční právo.
    Složila rigorózní zkoušku a obhájila rigorózní práci na téma „Ochrana svědka v trestním řízení z pohledu obhajoby“ na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.


Rozhodnutí o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

    Našim klientům poskytujeme profesionální právní služby efektivně a velmi pečlivě. Velký důraz klademe na podrobný rozbor daného případu a navržení nejvhodnějšího řešení pro klienta, případně navrhneme vícero způsobů řešení daného problému. Neomezujeme se tedy striktně na řešení jednotlivého dílčího problému. V tom spočívá také individuální přístup ke každému klientovi, kdy ctíme prioritu ochrany jeho zájmů, dodržujeme povinnost mlčenlivosti a činíme veškeré právní kroky pro maximální spokojenost každého našeho klienta, a to při vynaložení přiměřených výdajů.
    Soustřeďuje se na zpracování dílčích úkonů v oddlužení a konkurzních řízení, dále zajišťuje účetní a ekonomickou agendu advokátní a insolvenční kanceláře.
    V roce 2017 absolvovala Vysoké učení technické v Brně a ve stejném roce začala působit v Advokátní kanceláři JUDr. Vlasty Němcové na pozici asistentka.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00