Jak na věc


judr alena benešová

Jakým způsobem nás můžete kontaktovat?

    Zásadně se odměna advokáta za poskytování právních služeb řídí smlouvou advokáta s klientem. Pouze pokud není odměna sjednána touto smlouvou, řídí se mimosmluvní odměnou určenou ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif) v platném znění.
    Ačkoliv to není podmínka Vaší návštěvy, je lepší se předem objednat. Nemáme konkrétní přesný denní čas, kdy jsme přítomni v kanceláři a bez objednání by se Vám mohlo stát, že se Vám nebude moci nikdo věnovat.
    Nejlépe je, když donesete všechny dokumenty, které se daného případu týkají. Po posouzení donesených dokumentů Vás případně požádáme o předložení dalších písemností.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00