Jak na věc


johnson controls žatec

Nabídka pronájmu kanceláří a technického zázemí v průmyslové zóně Triangle

    Ve svém regionu je firma dlouholetým a spolehlivým dodavatelem transportbetonu. Stěžejní činnosti firmy je stavební výroba dílců pro pozemní a inženýrské stavby, dále provádění staveb, zejména montáží prefabrikovaných konstrukcí pro občanskou, průmyslovou a zemědělskou výstavbu .
    PREFA ŽATEC s.r.o. zavedla a používá systém jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2000. Kontrola kvality je prováděna v rámci platných norem, dozorována Technickým a zkušebním ústavem Praha (pobočka Teplice) a její dokladování dle zákona 22/97 Sb. a NV 163/2002 je v ceně dodávky. Kupující bude po plném zaplacení kupní ceny na vyžádání předložen protokol o zkoušce betonových směsí prováděných v četnosti dle ČSN EN 206. Laboratorní zkoušky nad rámec normy je nutné objednat individuelně. Na vyžádání je možné provést kontrolní zkoušku ze vzorků odebíraných na konkrétní stavbě.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00