Jak na věc


jestřebí u české lípy prodej

Vítejte na stránkách Jestřebí boudy !

    Turisté začali boudu pomalu opravovat a uvádět do provozu. Přejmenovali ji na Jestřebí boudu. Záhy odpadli turisté z Markoušovic a v osmdesátých letech i turisté havlovičtí. V této době byl také vyřešen problém vlastnictví boudy. Byla převedena za symbolickou částku z vlastnictví státu do vlastnictví TJ Sparta Úpice. Převod byl uskutečněn s podmínkou, že bude z Jestřebí boudy vybudována turistická základna Jestřebích hor.
    Pokud jde o konání společenských či rodinných akcí (tedy akcí, které nemají celoobecní význam), tak žádný právní předpis neomezuje nijak jejich konání a rovněž tyto akce nevyžadují ani ohlášení či povolení města konat tyto akce stejně jako dříve i po 22. hodině, avšak za podmínky, že nenarušují noční klid. V případě konání jakýchkoliv akcí i po 22. hodině je totiž nezbytné respektovat ochranu nočního klidu stanovenou zákonem o přestupcích.
    Jelikož toto téma provází řada mýtů a nejasností, připravilo Ministerstvo vnitra České republiky soubor otázek a odpovědí k problematice nočního klidu a novele zákona o přestupcích, na základě níž také došlo k přijetí Obecně závazné vyhlášky města Rájec-Jestřebí č. 1/2016. Soubor těchto otázek a odpovědí naleznete ZDE.


Jestřebí bouda slouží již léta veřejnosti zásluhou úpických turistů a jejich příznivců

    Úpičtí turisté na Jestřebí boudě odpracovali s elánem nesčetně brigádnických hodin. Stalo-li se, že došly finance, sami mezi sebou potřebnou sumu vybrali. Před několika lety si Jestřebí boudu od TJ Sparta Úpice dlouhodobě pronajali, aby zůstala zachována i pro další turistické generace. A samozřejmě také proto, aby byla i nadále dodržena základní podmínka převodu boudy z vlastnictví státu za symbolickou částku – totiž že bouda bude trvale sloužit jako turistická základna Jestřebích hor. Takto se turisté dlouhodobě zavázali k financování provozu, údržby a zvelebování Jestřebí boudy z jejího vlastního výtěžku.
    Veškeré uvedené práce byly financovány z výnosu Jestřebí boudy. Na 1. etapu rekonstrukce finančně přispělo OV ČSTV Trutnov. Na 2. etapu se podařilo sehnat finanční příspěvek od TSUT (Tělovýchovně-Sportovní Unie Trutnovska). Tyto finanční příspěvky pomohlo turistům zajistit bývalé vedení TJ Sparta Úpice a to byla také jediná aktivita majitele při rekonstrukčních pracích na Jestřebí boudě!
    Město Rájec-Jestřebí vydalo v r. 2013 publikaci VE VÍRU UDÁLOSTÍ MINULÝCH aneb RÁJEC-JESTŘEBÍ VČERA A DNES (150 Kč) a nové DVD - 40 let města (121 Kč). Zájemci mohou publikaci zakoupit na radnici nebo v informačním centru města.


NOVÝ ZÁKON O HAZARDNÍCH HRÁCH - TOMBOLA - nově zde!

    III. etapu, která stále trvá, zahájilo v roce 2000 provedení fasády pod heslem: „Do nového tisíciletí v novém kabátě !“ Při této příležitosti byla vyměněna okna v celé boudě. V roce 2004 byla provedena kompletní rekonstrukce sociálních zařízení. V roce 2005 byl zajištěn zdroj kvalitní pitné vody (hloubkový vrt). V roce 2008 došlo k rozšíření sálu pro návštěvníky a instalace krbových kamen. Cílem bylo zvýšení kapacity sálu a zvětšení komfortu pro průchozí turisty. Dále byla provedena oprava 1/3 střechy.
    Ani v případě, že pořadatelé nestihnou včas podat ohlášení konání akce, není třeba takovouto akci rušit. Je třeba mít však na paměti, že pořádání je pak plně v rukou pořadatelů a povinností pořadatele takové akce, plynoucí ze zákona o přestupcích, je nerušit noční klid po 22. hodině.
    Vážení občané, od 1. května 2016 můžete odděleně ukládat jedlé tuky a oleje do červených separačních nádob o objemu 240 l označené nápisem JEDLÉ OLEJE A TUKY, které byly umístěny na sběrná místa v Rájci na ul. Jurkova naproti ČKD TURBO TECHNICS a v Jestřebí na ul. Jiráskova. Do těchto separačních nádob se jedlé tuky a oleje vkládají pouze v pevně uzavřených nepropustných použitých PET lahvích, nebo v jiném obalovém materiálu z plastu uzávěrem vzhůru. Oleje a tuky nikdy nevylévejte přímo do nádoby!


TIPY NA SNIŽOVÁNÍ PRODUKCE ODPADŮ

    V poslední době se vyskytlo na území jižní Moravy několik osob, které vlastním jménem, či nově i pod hlavičkou obchodních společností, oslovují vlastníky pozemků pod komunikacemi a nabízejí jim jejich odkoupení. Výkupní cena bývá často mnohem nižší, než by činila cena dle znaleckého posudku.
    Vyhláška vymezuje pojem nočního klidu a dobu nočního klidu. Stanoví však také výčet výjimečných akcí celoobecního významu, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.
    V případě, že budete pořadatelem takovéto akce, ohlašujte jejich konání na Městský úřad v Rájci-Jestřebí, Odbor kultury a cestovního ruchu, Blanenská 84, Rájec-Jestřebí, 679 02. Ohlášení je nezbytné podávat s dostatečným časovým předstihem dle termínů konání zasedání Zastupitelstva Města Rájec-Jestřebí. Zastupitelstvo se v souladu s ustanovením § 92 zákona o obcích schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. V ohlášení uveďte: datum konání akce, název akce, místo konání akce a dobu trvání akce.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00