Jak na věc


jeronýmova liberec

Čl. 2. Činnost Jeronýmovy jednoty

    Žádosti sborů projedná seniorátní představenstvo JJ a připraví návrh rozdělení darů, který předloží k rozhodnutí seniorátnímu shromáždění JJ. To je tvořeno volenými zástupci sborů seniorátu, rozhoduje hlavně o naléhavosti předložených stavebních projektů a rozděluje jednu třetinu sbírky darů v seniorátu na pomoc sborům. Současně rozhoduje, které žádosti sborů budou předloženy ústřednímu shromáždění JJ, jež rozhoduje o rozdělení dvou třetin sbírky darů a o přidělení Hlavního daru lásky/ sbírka na Hod Boží velikonoční/.
    Posláním Jeronýmovy jednoty je finančně podporovat obnovu a výstavbu církevních budov. Činnost Jeronýmovy jednoty se řídí Statutem Jeronýmovy jednoty. Práci Jeronýmovy jednoty na úrovni farních sborů zajišťuje staršovstvo sboru. V rámci seniorátu působí tříčlenné představenstvo, které organizuje sbírku darů, svolává seniorátní shromáždění JJ a vyjadřuje se ke stavebním záměrům farních sborů.
     V životě mohou nastat situace, které si nedokážeme představit ani v těch nejdivočejších snech. Situace, které nás mohou dohnat k činům, které jsme nepředvídali. Situace, díky kterým se budeme muset vzdát svého majetku, abychom ulehčili sobě nebo blízkému....
    Do konce ledna se mohou měnit podmínky a způsob školní přijímací zkoušky (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Sledujte webové stránky škol.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00