Jak na věc


jednota bratrská

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

            Jednota českých právníků od r. 1992 uděluje každoročně Randovu medaili, pravidelně vydává Zpravodaj Jednoty českých právníků, pořádá semináře, konference a společenské akce. V r. 2000 vydala Lexikon českých právníků 2000.
              Po rozdělení Karlo-Ferdinandovy univerzity na českou a německou část bylo dalším cílem českých právníků založení druhé české univerzity, včetně právnické fakulty. I na Moravě „ku pěstování vědy právnické a k utužení kolegiálních styků mezi právníky českými na Moravě“ byla na ustavující valné hromadě konané 28. prosince 1888 založena Právnická jednota moravská. O její vznik se zasloužili František Zapletal z Luběnova, Jan Sovadina, František Šrom, Josef Kwiech, Štěpán Múčka a Jaroslav Lisec. Předtím dne 22. října 1888 byly „sdělány stanovy dle vzoru stanov Právnické jednoty Pražské“, které vzalo c. k. místodržitelství na vědomí 21. listopadu 1888. Starosty byli do r. 1918 postupně František Zapletal v letech 1888-1898, Václav Prošek v letech 1898-1913 a následně Josef Podbrdský.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00