Jak na věc


je na jižní polokouli vidět polárka

Antonín Rükl: Minimum o hvězdách

    Obr.19 – Fotografie hvězdné oblohy nad severním obzorem – hvězdy při svém pohybu po obloze opisují kruhové oblouky. Malý jasný oblouček téměř ve středu snímku vytvořila Polárka.
    Všudypřítomná mezihvězdná hmota, prach plyn mají základní význam pro zrod a vývoj hvězd. Na mnoha místech jsou zářením blízkých hvězd oblaka mezihvězdné hmoty zviditelněna a na jejich pozadí se naopak rýsují nesvítící mračna. Tak vznikají fantastické tvary zářících a temných mlhovin, které patří k tomu nejkrásnějšímu, co můžeme obdivovat v obrazové galerii vesmíru.


Póly světové sféry (pozice na obloze)

    Podle připojené mapky (obr.23) se můžeme seznámit se jmény nejnápadnějších moří. Většinu jich zavedl autor jedné z prvních map Měsíce, Ital G.B.Riccioli, v polovině 17. století. Tehdy se věřilo, že Měsíc ovlivňuje počasí na Zemi podle jednoduchých pravidel: když dorůstá, je hezky, když ubívá, je zataženo, deštivo, bouřlivo a vůbec špatně. Podle toho Riccioli pojmenoval moře, viditelná na přibývajícím srpku Měsíce až do první čtvrti názvy souvisejícími: Moře klidu (mezinárodní latinský název je Mare Tranquillitatis), Moře jasu (Mare Serenitatis). Názvy tmavých ploch, viditelných na ubývajícím Měsíci po poslední čtvrti, byly spojené se špatným počasím: Moře dešťů (Mare Imbrium), Moře oblaků (Mare Nubium), Oceán bouří (Oceanus Procellarum).
    V případě Alkora s Mizarem je těžké rozhodnout, zda je to fyzická nebo optická dvojhvězda, protože hvězdy jsou od sebe velmi daleko a případné obíhání složek kolem sebe se neprojevuje. Obě hvězdy se však společně pohybují prostorem a to svědčí o jejich příbuzenském vztahu. Typická fyzická dvojhvězda je Kuma v hlavě Draka. Obě složky mají velikost asi 6 mag, jsou od sebe vzdálené pouhých 19 úhlových vteřin, takže k jejich rozlišení již potřebujete dalekohled.
    Hvězdy bývaly a dodnes nepříliš šťastně bývají označovány jako „stálice”. Ve vesmíru však nic není stálé ve smyslu nehybné.Také všechny hvězdy letí, řítí se prostorem různými směry a rychlostmi. Proto se rovněž mění obrazce souhvězdí, i když velmi pomalu z hlediska lidskéhoživota, nebo psané historie.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00