Jak na věc


jaroměřice u jevíčka

43. ročník dálkového pochodu JARNÍ PŘÍRODOU

    Vzácný barokní celek poutního areálu na vrcholu Kalvárie vybudovaný v letech 1712-1714 majitelem jaroměřického panství a nejvyšším zemským sudím F. Šubířem z Chobyně podle návrhu známého stavitele Santiniho. Objekt je věrnou kopií jeruzalémské stavby.
    Tzv. Dolní kostel zasvěcený Všem svatým byl postaven zřejmě již ve 12. stol. V letech 1609-11 zbarokizován. Několikrát vyhořel. V interiéru mj. náhrobek rytíře Jana z Linhartic z r. 1562. V období světových válek byly roztaveny kostelní zvony pro válečné účely.
    Fara byla postavena mimo poutní areál v půdorysu tvaru ondřejského kříže. Základní kámen byl položen v roce 1730. Třetí rameno fary vystavěné v roce 1742 skrývá loretánskou kapli Panny Marie ustavičné pomoci. Pod kaplí je hrobka, kam byli ukládáni duchovní a případně další obyvatelé fary.


Jaroměřice nad RokytnouOficiální webový portál města

    Vážení občané zpřístupnili jsme pro vás novou mapovou aplikaci, pomocí níž lze prohlížet mapu obce, nahlížet do systému katastru nemovitostí pouhým kliknutím na parcelu v mapě. V záložce vrstvy (první záložka nahoře uprostřed) můžete nalézt letecké snímky, historické mapy, čísla popisná a informace například o inženýrských sítích, územním plánu, pasportech atd. V aplikaci lze jednoduše měřit vzdálenosti a tisknout. Pro bližší informace klikněte na ikonu napovědy O aplikaci, kde můžete shlédnout videonávody.
    Obec Jaroměřice v roce 2017 získala z Fondu soudržnosti - Operačního programu Životní prostředí dvě dotace. První je v rámci předcházení vzniku odpadů určena na nákup štěpkovače, kompostérů pro občany a kontejneru na textil, který jsme umístili do Nového Dvora. Druhá dotace je určena na rozšíření sběrného dvora v Jaroměřicích - stavební část na úpravu zpevněných ploch a vybudování přístřešku pro skladování tříděných komodit a technologická část na dovybavení sběrného dvora o lis na tříděný odpad, třídící linku a kontejner na suť.
    V letošním školním roce se zapojila naše základní škola do projektu IKAP (Implementace krajského akčního plánu), který byl vyhlášen Pardubickým krajem. Cílem projektu je podpora polytechnického vzdělávání, zaměřená na fyziku, biologii, chemii a informatiku. V rámci projektu uskuteční ZŠ Jaroměřice ve spolupráci s Gymnáziem v Moravské Třebové čtyři projektové dny pro vybranou skupinu žáků v časovém rozhraní jednoho roku.


Masáže s masérkou Kamilou Zapletalovou Dis.

    V průběhu měsíce března bude ČEZ distribuce provádět plánovanou údržbu vedení a trafostanic. Postupně budou odstaveny jednotlivé části obce. Přesný rozpis včetně plánků naleznete v sekci články - Přerušení dodávky elektřiny.
    Zorientovat se v záplavě předpisů a nařízení, se kterými se setkáváme nejen při plnění pracovních povinností, ale i v běžném životě, je docela náročné. Ovšem nerespektováním základních pravidel často způsobujeme nepříjemnosti sobě nebo druhým a mnohdy nás to stojí i nějaké peníze. A to je i případ nedodržování zásad, které se týkají vypouštění odpadních vod do kanalizace. Většina z vás vypouští do kanalizace pouze splaškové vody, tzn. vody použité v domácnosti, tudíž k prohřeškům vůči těmto zásadám běžně nedochází, příp. jen výjimečně.
    V září 2018 se ZŠ Jaroměřice zapojila do projektu Síťování základních škol v oblasti čtenářské gramotnosti. Hlavní aktivitou projektu je pravidelné setkávání pedagogů z okolních základních škol a vzájemné sdílení zkušeností na téma rozvoj čtenářské gramotnosti. Setkání probíhají v neformální atmosféře a jsou realizovaná formou vzájemné diskuse, sdílení námětů do výuky apod. Každý účastník na setkání aktivně vystupuje, přichází s otázkami a podněty.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00