Jak na věc


jak správně držet tužku

Správné držení tužky začíná v kuchyni

    Palec i ukazováček drží příliš křečovitě – velký tlak na pero, z toho důvodu se také ukazováček prohýbá.
       Pokud vidíte, že vaše dítě drží tužku či pero nesprávně, upozorněte jej na chybu a opravte ho. Dětem můžeme pro přiblížení říci, že prostředníček je postýlkou pro tužku (miminko), ukazováček polštářekem a palec peřinkou, kterou se tužka přikryje. Pokud ležíš v posteli, polštář i peřina jsou měkké, lehké a nikde nás netlačí. Když dítě stáhne prostředníček nahoru vedle ukazováčku a drží tužku nesprávně, neozve se “zase špatně“, ale třeba  "tužka zase spadla z postýlky". Pokud tlačí na ukazovák "ten polštář ale tlačí". Pro malého školáka je to zpráva, že tužka je nešikovná, polštář tlačí – ne on. A taky je to trochu legrace, takže můžeme zasáhnout i častěji, aniž má dítě pocit, že je nešika.


Jak správně držet tužku a sedět u kreslení, psaní | ms-chvojenec

       Je vhodné, aby dítě mělo na malování, kreslení a psaní svůj pracovní kout se správně vysokou židli, ne otáčecí ani pojízdnou. Při práci by mělo sedět na sedadle, nohy by měly být opřené o podlahu či podložku, ruce o pracovní desku, tělo by mělo být mírně nakloněné dopředu, nemělo by se dotýkat hrany stolu (viz správný sed).    
      Sešit natočíme zpravidla souběžně s předloktím (praváci s pravým, leváci s levým). Výjimku tvoří jedinci se zkříženou lateralitou. Dlaň levé ruky (u leváků pravé ruky) lehce přidržuje nakloněný papír nebo sešit. 
    Malování štětcem je vhodné k uvolnění ruky. Správný tlak poznáme při malbě štětcem, kdy je stopa plynulá.
    Čelní pohled nám ukazuje vhodnou vzdálenost kolen (mezi kolena vložíme dvě pěsti – viz video č. 1). Ruka, která nepíše, přidržuje sešit.


Reading the green blood pressure guidelines

    POZOR NA ÚCHOP PSACÍCH POTŘEB Drobné křeči, která způsobuje roztřesenou čáru a únavu, předejdeme správným držením psacího náčiní.Správný úchop nazýváme špetkový. Podílejí se na něm 3 prsty pravé (levé) ruky. První článek prostředníku podpírá psací náčiní zdola boční stranou svého polštářku. Palec přidržuje tužku shora. Prsty jsou mírně ohnuty, nesmí být prohnuty. Malíček a prsteníček jsou ohnuty, ne však přitisknuty k dlani. Tužku držíme lehce 2-3 cm nad hrotem, konec tužky směřuje k tělu (ramenu), ne směrem od těla. Nenutíme dítě psát dlouho bez přestávky. Před i během psaní je důležité ruku uvolnit a procvičit. Ke správnému úchopu doporučujeme používat trojhranné tužky a pastelky.
    Řešit špatné držení tužky v šesti letech bude pozdě – začněte co nejdříve. Ideální prostředí je kuchyň. A také výtvarné nabídky - vytrhávání, modelování, psaní houbičkou, vypichování tvarů, skládání tvarů z přírodnin, kreslení linií a tvarů na velkou plochu (houbička, křídy, štětec, pastely...), různé další tvoření. Žádné tlusté a těžké pastelky, ale normální pastelky s měkkou tuhou a profilem pro špetkový úchop.
    Levá ruka na horním okraji papíru psací plochy, hlava příliš nad papírem, kulatá záda (kyfotické držení)
    Palec drží, prostředníček podpírá a ukazováček je položen lehce shora (lehké položení můžeme motivovat zobáním kuřátek a ukazováčkem na pero lehce poklepeme).
    Obratná ruka a šikovné držení – věcí špetkou - to je výsledek tréninku dovedností v praktických denních aktivitách v raném období dítěte. To bude předpoklad správného držení tužky…


Ale to trénování musíme my dospělí průvodci podpořit. Co všechno můžeme připravit?

    Nemá-li dítě ruku uvolněnou, příliš tlačí na psací potřeby. Velkým tlakem se štětiny štětce ohýbají. K uvolnění ruky a získání přiměřeného tlaku je malba štětcem velmi vhodná.
    Pokud dítě u psaní nebo kreslení špatně sedí, je vhodné nenásilnou formou toto sezení opravit. Nesmíme také zapomínat, že dítě vychováváme především příkladem.
     - Palec i ukazováček drží příliš křečovitě – velký tlak na pero, z toho důvodu se také ukazováček prohýbá, pero je drženo příliš nízko – blízko hrotu.
    K nácviku je třeba dítě vědomě vést již v mateřské škole a doma (již od chvíle, kdy dítě poprvé bere psací a kreslicí potřeby do ruky a začíná tak s prvním kreslením – obvykle mezi 2. a 4. rokem).
    Správné držení tužky mohou děti trénovat od nejranějšího věku – už když se jako batolata začnou zajímat o malinké věci kolem sebe. Proč? Objevily, že mohou ukazováček a prostředníček spojit s palečkem – a vznikne dokonalý nástroj – špetka! A špetka pomáhá vzít to malinké – a to teď třeba trénovat!


Jak správně držet tužku a sedět u kreslení, psaní

         Celá paže, ale i prsty jsou uvolněné. Psací potřeba je položena na prostředníčku, přidržuje ji palec a ukazováček je volně opřený shora. K papíru směřuje šikmo, nikoli kolmo, protože leží v prohlubni mezi palcem a ukazováčkem. Prsty by měly být asi 2-3 cm od hrotu psacího náčiní. Důležité je, že jsou prsty pokrčeny, ne prohnuty. Ruka volně klouže po podložce. Ostatní svaly ruky jsou uvolněné a dovolují snadnou manipulaci s tužkou do různých směrů. Pohyb vychází z ramene. Oba lokty jsou na desce stolu.
      Správný úchop má vliv nejen na kvalitu kresby, čitelnost, rychlost a úhlednost písma, ovlivňuje významně i soustředění, uvolnění mluvidel a následně řeči (pohyb jazyka při kreslení), ale také uvolnění celého těla, zejména procesů jako např. pozornost a myšlení. 
        Pro nácvik správného držení tužky je dobré využívat trojhranný program (ergonomické pastelky, tužku, pero...). Praváci i leváci by měli držet psací náčiní stejným způsobem, odlišnost je pouze v tom, že pravák tužku táhne a levák ji před sebou lehce tlačí (nikoli tlačí na ni). Tužka by měla být dlouhá tak, aby přesahovala přes zápěstí.  
    Z bočního pohledu vidíme, že dítě sedí na celé židli – obě chodidla jsou celou plochou opřena o podlahu, paty jsou pod koleny. Důležitá je i vzdálenost hlavy od podložky a rovná záda.
    Jedním z příkladů špatného sklonu je vějířovitý sklon, který může být způsoben i opomenutím natočení sešitu.


High Blood Urging - Hypertension

    Správný sklon písma se uvádí 75°, ale možné rozmezí je 60° – 90°. Ke správnému sklonu napomáhá dítěti natočení sešitu – pravák natáčí pravý roh směrem vzhůru.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00