Jak na věc


jak správně držet tužku

Reading the green blood pressure guidelines

    Obratná ruka a šikovné držení – věcí špetkou - to je výsledek tréninku dovedností v praktických denních aktivitách v raném období dítěte. To bude předpoklad správného držení tužky…
    Správné držení tužky mohou děti trénovat od nejranějšího věku – už když se jako batolata začnou zajímat o malinké věci kolem sebe. Proč? Objevily, že mohou ukazováček a prostředníček spojit s palečkem – a vznikne dokonalý nástroj – špetka! A špetka pomáhá vzít to malinké – a to teď třeba trénovat!
      Sešit natočíme zpravidla souběžně s předloktím (praváci s pravým, leváci s levým). Výjimku tvoří jedinci se zkříženou lateralitou. Dlaň levé ruky (u leváků pravé ruky) lehce přidržuje nakloněný papír nebo sešit. 
        Pro nácvik správného držení tužky je dobré využívat trojhranný program (ergonomické pastelky, tužku, pero...). Praváci i leváci by měli držet psací náčiní stejným způsobem, odlišnost je pouze v tom, že pravák tužku táhne a levák ji před sebou lehce tlačí (nikoli tlačí na ni). Tužka by měla být dlouhá tak, aby přesahovala přes zápěstí.  


Správné držení tužky začíná v kuchyni

      Správný úchop má vliv nejen na kvalitu kresby, čitelnost, rychlost a úhlednost písma, ovlivňuje významně i soustředění, uvolnění mluvidel a následně řeči (pohyb jazyka při kreslení), ale také uvolnění celého těla, zejména procesů jako např. pozornost a myšlení. 
    Palec i ukazováček drží příliš křečovitě – velký tlak na pero, z toho důvodu se také ukazováček prohýbá.
    POZOR NA ÚCHOP PSACÍCH POTŘEB Drobné křeči, která způsobuje roztřesenou čáru a únavu, předejdeme správným držením psacího náčiní.Správný úchop nazýváme špetkový. Podílejí se na něm 3 prsty pravé (levé) ruky. První článek prostředníku podpírá psací náčiní zdola boční stranou svého polštářku. Palec přidržuje tužku shora. Prsty jsou mírně ohnuty, nesmí být prohnuty. Malíček a prsteníček jsou ohnuty, ne však přitisknuty k dlani. Tužku držíme lehce 2-3 cm nad hrotem, konec tužky směřuje k tělu (ramenu), ne směrem od těla. Nenutíme dítě psát dlouho bez přestávky. Před i během psaní je důležité ruku uvolnit a procvičit. Ke správnému úchopu doporučujeme používat trojhranné tužky a pastelky.
    Palec drží, prostředníček podpírá a ukazováček je položen lehce shora (lehké položení můžeme motivovat zobáním kuřátek a ukazováčkem na pero lehce poklepeme).


Jak správně držet tužku a sedět u kreslení, psaní

    Levá ruka na horním okraji papíru psací plochy, hlava příliš nad papírem, kulatá záda (kyfotické držení)
    Správný sklon písma se uvádí 75°, ale možné rozmezí je 60° – 90°. Ke správnému sklonu napomáhá dítěti natočení sešitu – pravák natáčí pravý roh směrem vzhůru.
    Malování štětcem je vhodné k uvolnění ruky. Správný tlak poznáme při malbě štětcem, kdy je stopa plynulá.
    Pokud dítě u psaní nebo kreslení špatně sedí, je vhodné nenásilnou formou toto sezení opravit. Nesmíme také zapomínat, že dítě vychováváme především příkladem.
         Celá paže, ale i prsty jsou uvolněné. Psací potřeba je položena na prostředníčku, přidržuje ji palec a ukazováček je volně opřený shora. K papíru směřuje šikmo, nikoli kolmo, protože leží v prohlubni mezi palcem a ukazováčkem. Prsty by měly být asi 2-3 cm od hrotu psacího náčiní. Důležité je, že jsou prsty pokrčeny, ne prohnuty. Ruka volně klouže po podložce. Ostatní svaly ruky jsou uvolněné a dovolují snadnou manipulaci s tužkou do různých směrů. Pohyb vychází z ramene. Oba lokty jsou na desce stolu.


Ale to trénování musíme my dospělí průvodci podpořit. Co všechno můžeme připravit?

    Jedním z příkladů špatného sklonu je vějířovitý sklon, který může být způsoben i opomenutím natočení sešitu.
    Čelní pohled nám ukazuje vhodnou vzdálenost kolen (mezi kolena vložíme dvě pěsti – viz video č. 1). Ruka, která nepíše, přidržuje sešit.
    Nemá-li dítě ruku uvolněnou, příliš tlačí na psací potřeby. Velkým tlakem se štětiny štětce ohýbají. K uvolnění ruky a získání přiměřeného tlaku je malba štětcem velmi vhodná.
     - Palec i ukazováček drží příliš křečovitě – velký tlak na pero, z toho důvodu se také ukazováček prohýbá, pero je drženo příliš nízko – blízko hrotu.
       Je vhodné, aby dítě mělo na malování, kreslení a psaní svůj pracovní kout se správně vysokou židli, ne otáčecí ani pojízdnou. Při práci by mělo sedět na sedadle, nohy by měly být opřené o podlahu či podložku, ruce o pracovní desku, tělo by mělo být mírně nakloněné dopředu, nemělo by se dotýkat hrany stolu (viz správný sed).    


High Blood Urging - Hypertension

    Řešit špatné držení tužky v šesti letech bude pozdě – začněte co nejdříve. Ideální prostředí je kuchyň. A také výtvarné nabídky - vytrhávání, modelování, psaní houbičkou, vypichování tvarů, skládání tvarů z přírodnin, kreslení linií a tvarů na velkou plochu (houbička, křídy, štětec, pastely...), různé další tvoření. Žádné tlusté a těžké pastelky, ale normální pastelky s měkkou tuhou a profilem pro špetkový úchop.
    Z bočního pohledu vidíme, že dítě sedí na celé židli – obě chodidla jsou celou plochou opřena o podlahu, paty jsou pod koleny. Důležitá je i vzdálenost hlavy od podložky a rovná záda.
    K nácviku je třeba dítě vědomě vést již v mateřské škole a doma (již od chvíle, kdy dítě poprvé bere psací a kreslicí potřeby do ruky a začíná tak s prvním kreslením – obvykle mezi 2. a 4. rokem).


Jak správně držet tužku a sedět u kreslení, psaní | ms-chvojenec

       Pokud vidíte, že vaše dítě drží tužku či pero nesprávně, upozorněte jej na chybu a opravte ho. Dětem můžeme pro přiblížení říci, že prostředníček je postýlkou pro tužku (miminko), ukazováček polštářekem a palec peřinkou, kterou se tužka přikryje. Pokud ležíš v posteli, polštář i peřina jsou měkké, lehké a nikde nás netlačí. Když dítě stáhne prostředníček nahoru vedle ukazováčku a drží tužku nesprávně, neozve se “zase špatně“, ale třeba  "tužka zase spadla z postýlky". Pokud tlačí na ukazovák "ten polštář ale tlačí". Pro malého školáka je to zpráva, že tužka je nešikovná, polštář tlačí – ne on. A taky je to trochu legrace, takže můžeme zasáhnout i častěji, aniž má dítě pocit, že je nešika.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
14610
cache: 0024:00:00