Jak na věc


jagellonci na českém trůnu

Doplnkové informace o referáte:

    18 Otázka za 150 bodů Jak se jmenovala první manželka Karla IV., se kterou se seznámil ve Francii. a) Eliška Přemyslovna b) Anna Falcká c) Anna Svídnická e) Alžběta Pomořanská f) Markéta Lucemburská g) Anna Přemyslovna d) Blanka z Valois 18
    40 Otázka za 200 bodů Kdo se ujal vlády v Čechách po porážce českého stavovského povstání na Bílé hoře? a) Fridrich Falcký b) Rudolf II. c) Matyáš Habsburský d) Ferdinand I. e) Ferdinand II. f) Albrecht z Valdštejna 40
    8 Otázka za 300 bodů Který český kníže získal v roce 1212 dědičný královský titul? a) Přemysl Otakar I. b) Přemysl Otakar II. c) Václav I. d) Václav II. e) Václav III. f) Jan. g) Karel IV. h) Boleslav II. 50% 8
    33 Otázka za 100 bodů Kterým panovníkem získalihabsburkové český a uherský trůn? a) Ludvík Jagellonský b) Rudolf II. c) Matyáš Habsburský 50% d) Ferdinand I. e) Ferdinand II. 33
    13 Otázka za? bodů Který z uvedených panovníků padl v bitvě na Moravském poli? a) Václav I. b) Přemysl Otakar I. c) Václav II. d) Přemysl Otakar II. e) Václav III. f) Rudolf I. Habsburský g) Fridrich II. h) Vladislav II. 13


Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové

    17 Otázka za 300 bodů Jak se jmenovala první manželka Karla IV., se kterou se seznámil ve Francii. a) Eliška Přemyslovna b) Anna Falcká c) Anna Svídnická e) Alžběta Pomořanská f) Markéta Lucemburská g) Anna Přemyslovna d) Blanka z Valois 50% 17
    6 Otázka za 200 bodů Kdo byl prvním českým králem z rodu Přemyslovců? a) Bořivoj I. b) Břetoslav II. c) Vratislav II. d) Vladislav II. e) Boleslav II. f) Mojmír II. g) Karel IV. h) Boleslav I. 50 % 6
    5 Otázka za 50 bodů Kdo byl první historicky doložený Přemyslovec? a) Rastislav b) Bořivoj I. c) Svatopluk d) svatý Václav e) Mojmír I. f) Mojmír II. g) Karel IV. h) Boleslav I. 5
    4 Otázka za 100 bodů Kdo byl první historicky doložený Přemyslovec? a) Rastislav b) Bořivoj I. c) Svatopluk d) svatý Václav e) Mojmír I. f) Mojmír II. g) Karel IV. h) Boleslav I. 50 % 4
    16 Otázka za 100 bodů Jak zemřel Jan Lucemburský? a) v bitvě u Domažlic b) v bitvě u Kresčaku c) byl zavražděn v Olomouci d) v bitvě u Lipan e) byl zavražděn ve Staré Boleslavi f) neví se jak zemřel g) zemřel ve spánku 16
    10 Otázka za 400 bodů Jak se jmenoval poslední mužský potomek z rodu Přemyslovců? a) Přemysl Otakar I. b) Přemysl Otakar II. c) Václav I. d) Václav II. e) Václav III. f) Jan. g) Karel IV. h) Boleslav II. 50% 10


NAJVÄČŠIA DATABÁZAŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

    39 Otázka za 400 bodů Kdo se ujal vlády v Čechách po porážce českého stavovského povstání na Bílé hoře? a) Fridrich Falcký b) Rudolf II. c) Matyáš Habsburský 50% d) Ferdinand I. e) Ferdinand II. f) Albrecht z Valdštejna 39
    37 Otázka za 300 bodů Na konci vlády, kterého panovníka proběhla třetí pražská defenestrace? a) Fridrich Falcký b) Rudolf II. c) Matyáš Habsburský 50% d) Ferdinand I. e) Ferdinand II. f) Albrecht z Valdštejna 37
    7 Otázka za 100 bodů Kdo byl prvním českým králem z rodu Přemyslovců? a) Bořivoj I. b) Břetoslav II. c) Vratislav II. d) Vladislav II. e) Boleslav II. f) Mojmír II. g) Karel IV. h) Boleslav I. 7
    15 Otázka za 200 bodů Jak zemřel Jan Lucemburský? a) v bitvě u Domažlic b) v bitvě u Kresčaku c) byl zavražděn v Olomouci d) v bitvě u Lipan e) byl zavražděn ve Staré Boleslavi f) neví se jak zemřel g) zemřel ve spánku 50% 15
    35 Otázka za 200 bodů Během vlády, kterého panovníka pobývali na královském dvoře astronomové Tycho de Brahe a Johannes Kepler? a) Ludvík Jagellonský b) Rudolf II. c) Matyáš Habsburský 50% d) Ferdinand I. e) Ferdinand II. 35


Ťaháky, štátnicovéotázky, maturita (1017)

    34 Otázka za 50 bodů Kterým panovníkem získalihabsburkové český a uherský trůn? a) Ludvík Jagellonský b) Rudolf II. c) Matyáš Habsburský d) Ferdinand I. e) Ferdinand II. 34
    29 Otázka za 400 bodů V době vlády Jagellonců vzniklo mnoho památek. V jakém slohu? a) Renesančním b) Románském c) Gotickém d) Barokním 50% e) Empírovém 29
    28 Otázka za 150 bodů Jaký zákon zajišťoval rovnoprávnost katolíků a kališníků. a) Jihlavská kompaktáta b) Kutnohorská kompaktáta c) Rudolfův majestát d) Čtyři pražské artikuly e) Vladislavova kompaktáta 28
    38 Otázka za 150 bodů Na konci vlády, kterého panovníka proběhla třetí pražská defenestrace? a) Fridrich Falcký b) Rudolf II. c) Matyáš Habsburský d) Ferdinand I. e) Ferdinand II. f) Albrecht z Valdštejna 38


Niečo zlepšiť? Sme zvedaví na Váš názor!

    1 VY_32_INOVACE_DUM.D.20 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: listopad 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Třída: Obrázky: Anotace: Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové od 7. ročníku Vlastní, není li uvedeno jinak. Materiál slouží k opakování a procvičování učiva o vládnoucích rodech v českých zemích formou hry s otázkami. Materiál lze využít na interaktivní tabuli. 1
    9 Otázka za 150 bodů Který český kníže získal v roce 1212 dědičný královský titul? a) Přemysl Otakar I. b) Přemysl Otakar II. c) Václav I. d) Václav II. e) Václav III. f) Jan. g) Karel IV. h) Boleslav II. 9
    Hospodaření ve vlastní režii – v regionu zruší vesnice, které málo platí nájmy a udělají místo nich pole, rybníky,… a draze prodávají plodiny (obilí, ryby,…)
    30 Otázka za 200 bodů V době vlády Jagellonců vzniklo mnoho památek. V jakém slohu? a) Renesančním b) Románském c) Gotickém d) Barokním e) Empírovém 30
    42 Otázka za? bodů Čím Ferdinand II. zavedl v roce 1627 nové státní zřízení, tzv. absolutistickou monarchii? a) vydal Obnovené zřízení zemské b) vydal dohodu nazvanou Rudolfův majestát c) vydal tzv. jihlavskou kompaktátu d) vydal Kutnohorský dekret e) vydal Zlatou bulu sicilskou f) vydal Vita Caroli 42
    20 Otázka za 200 bodů Za vlády, kterého panovníka postihla země Koruny české morová epidemie. a) Jan Lucemburský b) Karel IV. c) Václav III. d) Václav IV. e) Zikmund 20


Vladislav II. Jagelonský (1471-1516)

    3 Panovnické rody Přemyslovci Lucemburkové Jagellonci Habsburkové 100 Kdo byl první historicky doložený Přemyslovec? 200 Kdo byl prvním českým králem z rodu Přemyslovců? 300 Který český kníže získal v roce 1212 dědičný královský titul? 400 Jak se jmenoval poslední mužský potomek z rodu Přemyslovců? 100 Jan Lucemburský vládl ve 14. století? Ano Ne Jak zemřel 200 Jan Lucemburský? Jak se jmenovala první manželka Karla IV., se 300 kterou se seznámil ve Francii. 400 Za vlády, kterého panovníka postihla země Koruny české morová epidemie. Po smrti, kterého panovníka 100 nastoupil Jagellonský rod na český trůn? 200 Mezi, které dva panovníky se dělila vláda v roce 1471 v zemích Koruny české. 300 Jaký zákon zajišťoval rovnoprávnost katolíků a kališníků. 400 V době vlády Jagellonců vzniklo mnoho památek. V jakém slohu? 100 Kterým panovníkem získali Habsburkové český a uherský trůn? 200 Během vlády, kterého panovníka pobývali na královském dvoře astronomové Tycho de Brahe a Johannes Kepler? 300 Na
    26 Otázka za 100 bodů Mezi, které dva panovníky se dělila vláda v roce 1471 v zemích Koruny české. a) Jiří z Poděbrad a Jan Lucemburský b) Jiří z poděbrad a Ludvík Jagellnský c) Ludvík Jagellonský a Matyáš Korvín d) Vladislav Jagellonský a Matyáš Korvín e) Vladislav Jagellonský a Václav III. 26
    36 Otázka za 100 bodů Během vlády, kterého panovníka pobývali na královském dvoře astronomové Tycho de Brahe a Johannes Kepler? a) Ludvík Jagellonský b) Rudolf II. c) Matyáš Habsburský d) Ferdinand I. e) Ferdinand II. 36


Diplomové, bakalárskepráce a iné (1585)

    43 Seznam použité literatury ČECHURA,J., DUDÁK, V., RYANTOVÁ, M., NEŠKUDLA, B., Dějepis pro 7.r. ZŠ středověk a raný novověk Praha: SPN, 2001, 136 s. ISBN VYKOUPIL,L., ANTONÍN, R., FEJFUŠOVÁ, M., Dějepis pro 7.r. Středověk, Počátky novověku Brno: Nová škola, 2010, 136 s. ISBN VÁLKOVÁ, V., Dějepis 7 pro ZŠ středověk a raný novověk Praha: SPN, 2007, 152 s. ISBN SCHULZ, J., Dějepis 7, Olomouc: Prodos, 1998, 111 s. ISBN HROCH, M., JANOVSKÝ, J., MANDELOVÁ, H., VASILJEVOVÁ, Z., Dějepis středověk Praha: Práce, 1991, 85 s. ISBN
    23 Otázka za 100 bodů Po smrti, kterého panovníka nastoupil Jagellonský rod na český trůn? a) Václav III. b) Karel IV. c) Václav IV. 50% d) Jiří z Poděbrad e) Zikmund 23
    19 Otázka za 400 bodů Za vlády, kterého panovníka postihla země Koruny české morová epidemie. a) Jan Lucemburský b) Karel IV. c) Václav III. 50% d) Václav IV. e) Zikmund 19
    32 Otázka za? bodů Kde by jste hledali bojiště, na kterém probéhala bitva u Moháče v roce 1526? a) v ústeckém kraji b) v Německu c) na východním Slovensku d) v Maďarsku e) v Polsku 32
    11 Otázka za 200 bodů Jak se jmenoval poslední mužský potomek z rodu Přemyslovců? a) Přemysl Otakar I. b) Přemysl Otakar II. c) Václav I. d) Václav II. e) Václav III. f) Jan. g) Karel IV. h) Boleslav II. 11
    24 Otázka za 50 bodů Po smrti, kterého panovníka nastoupil Jagellonský rod na český trůn? a) Václav III. b) Karel IV. c) Václav IV. d) Jiří z Poděbrad e) Zikmund 24


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00