Jak na věc


integrovaná politika kvality

BEKO DIS 26020, 45 cm - BEKO,...

    ELECTROLUX ESL4570RA -Tato myčka nádobí vám nabízí volnost v používání jakéhokoliv náčiní – je flexibilní a přizpůsobí se jakékoliv běžné každodenní náplni.
    ELECTROLUX ESL4555LA - Pohodlná funkce řízení času vám umožňuje zkrátit délku programu o polovinu, aby vaše nádobí bylo připravené, kdykoliv jej budete potřebovat. Ideální, když přijdou hosté.


BEKO DIS 28020, 45 cm - BEKO,...

    Integrovaná ochrana rostlin (IOR) je systém hospodaření, který upřednostňuje přirozenější alternativy ochrany rostlin a zároveň snižuje závislost na pesticidech. Jde o jakýsi přechod mezi konvenčním a ekologickým systémem hospodaření. Podobně jako u systému Integrované produkce (IP) je jádrem celého systému efektivní ochrana před chorobami, škůdci a plevely, jež zajišťuje stabilní výnos a kvalitní produkci zemědělských produktů, při čemž je kladen důraz na snížení rizik dopadu vlivu pesticidů na lidské zdraví a životní prostředí. Důležitým bodem je kvalifikované používání pesticidů v případě, že nelze regulovat populace škodlivých organizmů (ŠO) na odpovídající úrovni jiným způsobem. Uživatelé by měli používat takové pesticidy, které vykazují vysokou specifitu k danému škodlivému organizmu a mají co nejmenší vedlejší účinky na lidské zdraví, necílové organizmy a životní prostředí.
    ELECTROLUX ESL4575RO - Tato myčka nádobí vám nabízí volnost v používání jakéhokoliv náčiní – je flexibilní a přizpůsobí se jakékoliv běžné každodenní náplni.
    ELECTROLUX ESL4655RA - Bez ohledu na to, co do myčky nádobí vložíte – od největších, nejšpinavějších hrnců a pánví až po nejkřehčí sklo: myčka RealLife® vždy zazáří vynikajícími výsledky.
    V souladu s požadavkem směrnice byl v roce 2012 v gesci Ministerstva zemědělství (MZe) zpracován Národní akční plán k zajištění udržitelného používání pesticidů (NAP), jehož úkolem je:
    ELECTROLUX ESL4655RO - Bez ohledu na to, co do myčky nádobí vložíte – od největších, nejšpinavějších hrnců a pánví až po nejkřehčí sklo: myčka RealLife® vždy zazáří vynikajícími výsledky.
    ELECTROLUX ESL4555LO - Pohodlná funkce řízení času vám umožňuje zkrátit délku programu o polovinu, aby vaše nádobí bylo připravené, kdykoliv jej budete potřebovat. Ideální, když přijdou hosté.


ROK 2020 BUDE ROKEM OSLAV ROSTLIN

    Tato myčka je vhodná především pro vestavbu. Vzhled Vaší kuchyně nebudou rušit žádné ovládací prvky na krytu přístroje, jsou umístěny na externím panelu. ...

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00