Jak na věc


insolvence končí co dál

Projednání úpadku a rozhodnutí o něm (§ 97 - § 164)

    Pokud si vyberete nás, Oblíbené reality, budeme rádi. Jsme zde pro vás a jsme připraveni splnit váš sen o šťastném bydlení a finanční stabilitě. Volejte zdarma 800 737 313.
    V roce 2008 vstoupil v platnost Insolvenční zákon a došlo ke změně metodiky. Do konkurzů již nejsou zahrnovány insolvenční návrhy, které jsou rovnou zamítnuté pro nedostatek majetku.
    Dle statistik společností, zabývajících se zadlužováním, má více než třetina našich spoluobčanů závazky, nebo-li dluhy, vůči jiným subjektům. Zástavy, exekuce, insolvence jsou slova, která media denně skloňují. Každý o nich někdy slyšel, ovšem pokud se to týká jeho samotného, většinou se chová jako pštros – strčí hlavu do písku a čeká, že to přejde samo.
    V absolutních číslech bylo nejvíce insolvenčních návrhů podáno v oboru stavebnictví a velkoobchodu. Dalším oborem, kde se firmám v roce 2015 příliš nedařilo, byla oblast služeb v oblasti nemovitostí a poradenství.


úpadek finančních institucí (§ 367 - § 388 )

    Praha, leden 2016 – Roční počty insolvenčních návrhů mají svá maxima konečně za sebou. Od vzniku Insolvenčního zákona v roce 2008 do roku 2013 můžeme pozorovat jejich každoroční strmý růst. Historicky nejvyšší hodnota ročního počtu insolvenčních návrhů byla zaznamenána v roce 2013, kdy se celkový počet insolvenčních návrhů zastavil na hodnotě 36.909. V dalších letech již zaznamenáváme poklesy. V roce 2014 se počet insolvenčních návrhů snížil proti roku 2013 o 4,8%. V roce 2015 dochází k dalšímu poklesu, který proti roku 2014 činí již 7,9%.
    Nejrizikovějším oborem z hlediska náchylnosti k insolvenci byl v roce 2015 papírenský průmysl a sběr a likvidace odpadů. V počtu insolvenčních návrhů se dostaly dokonce před tradičně nejrizikovější obory, kterými jsou těžba, chemický průmysl a výroba z plastů. Dále se mezi vysoce rizikové obory v roce 2015 zařadily telekomunikace, výzkum a vývoj a stejně jako v roce 2014 dopravní a přepravní služby a potravinářství. Nejméně insolvencí bylo stejně jako v roce 2014 ve veřejné správě, v odvětví čištění odpadních vod a ve zdravotnictví.
    Většina insolvenčních návrhů u právnických osob končí prohlášením úpadku, případně je insolvenční návrh zamítnut z nedostatku majetku firmy nebo odmítnut z formálních důvodů.
    Z celkového počtu firem v konkurzu byl počet živnostníků v konkurzu v roce 2015 1 158, tj. 52,9%. Podíl živnostníků v konkurzu v roce 2015 vzrostl, v roce 2014 činil 46% z celkového počtu firem v konkurzu.


Získejte oblíbenou konzultaci zdarma!

    V roce 2015 zaznamenáváme pokles podaných insolvenčních návrhů nejen u firem, ale poprvé i u spotřebitelů. Pokles insolvenčních návrhů u firem činil ve srovnání let 2015/2014 15,7% a proti minulému období není již tak radikální. V letech 2014/2013 to bylo dokonce 40,8%. Pozitivní vývoj směrem dolů proběhl u spotřebitelů. V roce 2015 klesl počet insolvenčních návrhů proti roku 2014 o 7%, kdežto v letech 2014/2013 se ještě jednalo o mírný růst (2,2%).
    Většina lidí si ani nedovede představit tu potupu, že půjde za svými rodiči, sourozenci či příbuznými se slovy – neplatím a mám exekuci. Představa, jak klesneme v očích blízkých je pro nás nepředstavitelná. V praxi se často bohužel i ukazuje, že spoléhat se na pomoc nejbližšího většinou moc nepomůže. Sliby – jasně, půjčíme ti, dům zachráníme – se většinou těsně před dražbou změní v otřepané – dcera potřebuje peníze na auto; měl jsem nečekaný větší výdaj a teď opravdu nemám….


Počkat, že vše nakonec dobře dopadne.

    Prohlášením konkursu přechází na správce právo nakládat s podstatou (§246). Pouze správce může vymáhat nároky úpadce. Nesplatné pohledávky se stávají splatnými prohlášením konkursu (§250). Tyto pohledávky je možné uplatnit přihláškou pohledávky ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o úpadku. Prohlášením konkursu nekončí provoz úpadcova podniku (§261). Prohlášením konkursu se přerušují soudní, správní a jiná řízení týkající se majetkové podstaty, jejímž účastníkem je dlužník (§263 - výjimky §266). Výkon rozhodnutí (exekuci) lze nařídit, ale ne provést (§267). Po prohlášení konkursu zjišťuje správce majetek, vytváří seznam přihlášených pohledávek věřitelů. Tyto jsou přezkoumány na přezkumném jednání. Popřené pohledávky mohou věřitelé žalovat v rámci incidenčních sporů proti správci. Na první věřitelské schůzi může být i odvolán správce. Po přezkumu probíhají incidenční spory a správce zpeněžuje majetkovou podstatu. Přitom může uspokojovat pohledávky za podstatou a
    Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny.
    Asi jen naivní člověk si myslí, že takovéto firmy jsou založeny za účelem pomoci bližnímu svému. Pouze vysoký a rychlý zisk je hnacím motorem těchto společností. Nabídky na pomoc s oddlužením většinou končí vybráním zálohy od nešťastníka, vyplněním standardního formuláře návrhu na oddlužení a jeho podáním na soud. Nikoho už dál nezajímá, jak to s dlužníkem dopadne. A většinou to neskončí dobře, pokud nemá další peníze na zaplacení „přátelské pomoci“ oddlužovací firmy.


Společnosti nabízející oddlužení či konsolidaci půjček?

    V dnešní uspěchané době není nic snadnějšího než si vytvořit splatný závazek. Hypotéka na bydlení, půjčka na automobil či vybavení domácnosti, dovolená na splátky, nezaplacená pokuta v autobuse či pojistka. To vše může člověka, který náhle ztratí obvyklý příjem přivést do velkých nesnází. Co v takovém případě dělat, když exekutor klepe na dveře a začíná skloňovat pojem dražba nemovitosti?
    Dluhy může mít během chvilky každý z nás, není třeba se za ně stydět. Důležité však je aktivně vyhledat řešení a nenechat situaci dojít až tam, kde jsou lidé vystěhováni exekutory na ulici.


Obrázky Insolvence jsou za vrcholem, potvrzuje zpráva Creditreform

    Nejvyšší počet insolvenčních návrhů byl podán v roce 2015 stejně jako v loňském roce v hlavním městě Praze. Následuje Jihomoravský kraj, který si v roce 2015 pohoršil a posunul se ze čtvrté pozice v roce 2014 na druhé místo. Dále následuje Moravskoslezský kraj, kde je počet insolvenčních návrhů tradičně vysoký. Naopak snížení počtu insolvencí zaznamenáváme v Jihočeském kraji. V roce 2014 zde byl počet insolvencí třetí nejvyšší, v roce 2015 se situace v regionu zlepšila a Jihočeský kraj se odsunul až na sedmou pozici. Překonal tak dokonce i Středočesky kraj, který dlouhodobě patřil mezi nejstabilnější regiony. Zvýšení počtu insolvencí v roce 2015 posunulo Středočeský kraj na šestou pozici v žebříčku všech čtrnácti krajů. Kraje s nejnižším počtem podaných insolvencí v roce 2015 tak zůstávají stejně jako v roce 2014 kraj Vysočina a Plzeňský kraj a přidává se Královehradecký kraj.
    Zákon řeší úpadek, hrozící úpadek dlužníka a oddlužení dlužníka, způsoby jeho řešení, postavení věřitelů a dalších subjektů a jejich uspokojení.
    Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že zjištěné pohledávky věřitelů jsou poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty, s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají, pokud zákon nestanoví jinak.
    Naším cílem je pomoci vám ušetřit čas a peníze. Jsme odborný tým akreditovaných realitních makléřů a certifikovaných hypotečních specialistů. Poskytujeme vám zdarma články, rady a konzultace. Od roku 2004 jsme pomohli více jak 50.000 lidem. Vždy budeme usilovat o vaší spokojenost. Jsme zde pro vás. Splníme váš sen o šťastném bydlení a finanční stabilitě. Kdykoliv nás kontaktujte na 800 737 313.


Jak prodat zadluženou nemovitost

    Po posouzení základních a nejbližších potřeb klienta, provádí specializované profesionální oddělení Oblíbené reality s.r.o. analýzu klienta s výčtem veškerých současných a i budoucích závazků a navrhne nejoptimálnější řešení situace. Tím může být např. přeúvěrování dluhů prostřednictvím Oblíbené hypotéky některé z největších tuzemských hypotéčních bank vyplacení exekuce anebo krátkodobé financování dluhů tak, aby byla nemovitost způsobilá k dalšímu prodeji, a zároveň společnost pro klienta vyhledává nové bydlení, kde může znovu začít budovat šťastnou domácnost.
    Vždyť pohádky taky mají šťastný konec, stačí se dobře chovat ke druhým, ne? Od první návštěvy exekutora do opuštění Vašeho domova s kufříkem nejnutnějších věcí zpravidla neuplyne déle než půl roku. Novela Exekučního řádu, platná od ledna 2013 výrazně zrychlila průběh exekuce a hlavně dala exekutorům do rukou mnohem silnější nástroje, než měli dříve. Naopak, dlužníkům ubrala i jejich minimální šance, jaké dříve měli. Například nově se již dlužník nemůže odvolat proti pověření exekutora k provedení exekuce. Dlužník je bezmocný proti uplatnění smluvních pokut v rámci exekučního řízení. Nešťastník musí opustit nemovitost do patnácti dnů od pravomocného usnesení o příklepu v rámci dražby, jinak ho exekutor bez milosti vystěhuje na dlažbu. A podobných strastí je v zákoně pro dlužníka nepočítaně.


Stydíte se za exekuce, insolvence, zástavy? Chyba!

    Není radno spoléhat se na náhodu. Svěřit se skutečným odborníkům se širokým právním, obchodním i ekonomickým záběrem. Na trhu působí několik skutečně seriózních realitních společností, které dlouhodobě budují své dobré jméno a v rámci své činnost pomáhají lidem s problémy začít nový šťastnější život. Profesionální makléři společnosti Oblíbené reality s.r.o. zanalyzují situaci člověka. Ne z pohledu toho, jak na situaci co nejvíce vydělat, ale tak, aby byl klient na konci obchodního vztahu spokojený a šířil dobré jméno společnosti dál. Na tom je postavena dlouhodobá strategie společnosti, jejíž jádro tvoří odborníci s více než desetiletou praxí.
    Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.
    Pro celkový počet prohlášených konkurzů byl zlomový rok 2014. Každoroční pravidelný růst počtu konkurzů dosáhl v roce 2014 svého maxima a v roce 2015 poprvé od roku 2008 klesl. Pokles prohlášených konkurzů dosahuje proti roku 2014 8,82%. Hlavní podíl na snížení počtu konkurzů v roce 2015 mají firmy. U právnických osob došlo meziročně k poklesu o 21,11%, naopak u živnostníků zaznamenáváme mírný nárůst proti roku 2014, a to o 4,32%.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00