Jak na věc


hrad radyně u plzně

iTRAS - Váš spolehlivý průvodce na cestách

    Hrad Trosky byl založen v pozdním středověku (přibližně mezi roky 1380 až 1390) Čeňkem z Vartemberka z rodu Markvarticů, jedním z předních šlechticů té doby. Zajímavé je, že díky své jedinečné poloze v čedičových hradbách nebyl hrad nikdy vojensky dobyt, a to ani roku 1424, kdy ho krátce obléhal Jan Žižka. Někdy kolem roku 1437 se hradu lstí zmocnila loupeživá cháska pod vedením rytíře Šofa a jeho druha Švejkara. Ti se na hradě s posádkou asi 200 mužů ubránili i zemskému vojsku a terorizovali odsud okolí až do r. 1444, kdy se donuceni okolnostmi museli hradu vzdát. Viz podrobná historie hradu.
    Zřícenina gotického hradu Trosky u Troskovic se stala symbolem chráněné krajinné oblasti Český ráj. Dvě výrazné hradní věže (vyšší Panna, nižší Baba) jsou svým vklíněním do sopečných vrcholů zcela unikátní, podobné hrady se nacházejí nejblíže až ve Francii. K hradu se váže mnoho pověstí; jsou i domněnky, že pod hradem existuje dosud neprobádané podzemí. Národní kulturní památka.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00