Jak na věc


hospic na svatém kopečku u olomouce

Prohlédněte si nový film o našem Mobilním hospici

    Každý z nás se může ocitnout ve vážné životní situaci. Najednou se můžeme dozvědět, že nemoc, kterou trpíme, je velice vážná, časem se bude pravděpodobně zhoršovat a lékaři nám nebudou schopni pomoci ani s pomocí nejmodernější medicíny.
    "...spěchejme milovat lidi, protože rychle odcházejí! ...až budeme na konci, nebudeme trpět tím, co jsme špatného udělali, pokud jsme toho litovali, ale tím, že jsme mohli milovat, ale nemilovali jsme, že jsme mohli pomoci, ale nepomohli, že jsme mohli zavolat, ale nezavolali, že jsme se mohli usmát, ale neusmáli, že jsme mohli podržet ruku, ale nepodrželi..."
    Hledáte přátelské místo pro neformální setkávání rodičů a také prarodičů s malými dětmi? Nabízíme vám pravidelný dopolední program v herně pro maminky s dětmi od kojeneckého do předškolního věku, široké spektrum aktivit, činností a vzdělávacích programů. Pořádáme jednorázové akce, výtvarné kroužky a víkendové pobyty. Těšíme se na Vás!


Doprodej výrobků z výstavy Šikovné ruce pro Hospic

    Jsme jediným lůžkovým zařízením v ČR pro nemocné roztroušenou sklerózou. Náš Domov nabízí tři typy pobytu. Pozorný personál naplňuje všechny potřeby klientů pro jejich plnohodnotný život. Nabízíme také zapůjčení pomůcek. Najdete nás v Žirči. Děkujeme všem dárcům, kteří podporují náš Domov! Bez jejich pomoci bychom tu nebyli. Pomozte i Vy!
    První hospic v ČR jsme vybudovali u nás v Červeném Kostelci! Náš svědomitý personál pomáhá nejen těžce nemocným, ale také jejich příbuzným i široké veřejnosti. Naše půjčovna pomůcek pomáhá těžce nemocným v jejich domácím prostředí. Neobešli bychom se také bez obětavých dobrovolníků, sponzorů a dárců. Všem děkujeme! Podpořte nás i Vy!
    Jsme lidé s určitým zdravotním hendikepem, přesto jsme užiteční! Každý z nás dělá, co umí. Vyrábíme dárkové předměty, vaříme nejen pro obyvatele Domova sv. Josefa, provozujeme prodejnu potravin, řešíme některé úlohy v oblasti IT, pěstujeme a prodáváme květiny, sadbu a zeleninu. Rádi Vás přivítáme v Žirči u Dvora Králové nad Labem!
    Pomáháme v našem regionu těžce nemocným pacientům v preterminálním a terminálním stádiu zůstat ve svém domácím prostředí. Poskytneme vašim blízkým odbornou lékařskou péči u nás v ambulanci nebo v domácím prostředí. Pomůžeme jim zvládat bolest i další obtíže jejich nemoci. Naučíme Vás, jak o své nemocné pečovat. Kontaktujte nás!


Podpořte prosím Hospic dárcovskou DMS

        Náhle si klademe množství otázek, na něž se nám dostává jen velice málo odpovědí. Ošetřující personál, byť by se snažil sebevíc, nám nemůže pomoci s řešením naší situace. Poskytuje nám kvalitní léčbu a péči, kterou se snaží zhoubnou nemoc přemoci. Nezbývá mu však čas a mnohokrát ani schopnosti k řešení našich psychických, sociálních a jiných problémů. Nedokáže nám odpovědět, ba ani společně s námi hledat odpověď na závažné otázky naší existence a jejího smyslu.
        Společnost Hospic v Mostě, o.p.s. byla založena proto, aby všem, kteří se ocitnou ve velice vážné životní situaci způsobené závažným onemocněním s neblahou prognózou, poskytovala kvalitní služby, oporu a pomoc.
    Pro nemocného, který ví, že má velice vážnou a progredující nemoc, nejčastěji se jedná o onkologická onemocnění. Pro příbuzné a známé takového nemocného Pro nemocné, kteří mají obavu, že jejich nemoc je vážnější, než jim zatím bylo sděleno.
    Ve spolupráci s ambulancí léčby bolesti poskytujeme v okolí Červeného Kostelce hospicovou péči v domácím prostředí. Zapůjčíme Vám pomůcky usnadňující péči o nemocného ve Vašem domově a budeme Vám k dispozici, kdykoliv nás budete potřebovat! Zajistíme Vám zdravotní, sociální, psychologickou i spirituální pomoc, pokud si to budete přát.


Vernisáž výstavy Šikovné ruce pro hospic 2018

    Poskytujeme ošetřovatelskou péči potřebným v jejich domácím prostředí na základě doporučení obvodního lékaře. Naše péče je bezplatná! Víte-li o někom v Červeném Kostelci a jeho okolí, kdo potřebuje naši péči, neváhejte nás kontaktovat! Nabízíme také zapůjčení zdravotních pomůcek.
    Zřízení lůžkového hospice představuje velké investiční náklady. Průměrně veliký hospic v ČR představuje kapacitu cca 25 lůžek. Investice do vybudování hospice s takovouto kapacitou se v závislosti na tom, zda se jedná o rekonstrukci stávajícího objektu nebo výstavbu zcela novou, pohybují cca mezi 80 až 120 mil. Kč.
    Pomáháme našim seniorům a zdravotně postiženým v Červeném Kostelci a okolí s nejrůznějšími činnostmi. Pomáháme jim doma i v domech s pečovatelskou službou. Společně s Městskou policií zabezpečujeme provoz tísňové péče. Víte o někom, kdo by ve vašem okolí potřeboval naši pomoc? Napište nám!
    Hledáte způsob, jak smysluplně strávit volný čas? Naše mateřské centrum je Vám a Vašim dětem otevřené! Přijďte do našich jazykových kroužků! Hledáte ubytování pro sebe nebo své blízké v malebném Podkrkonoší nebo v létě na pobřeží Jaderského moře? Přihlašte se do našich vzdělávacích kurzů a seminářů!


Oblastní charitaČervený Kostelec

    Jsme nestátní neziskovou organizací. Pomáháme zvláště nemocným, ale také dětem, dospělým i seniorům. Provozujeme nejstarší hospic v ČR, dále jediné lůžkové zařízení pro nemocné roztroušenou sklerózou a mnoho dalších aktivit. Pomáhá nám řada sponzorů a dárců. Děkujeme! Podpořte nás i Vy!
        Hospic je zdravotnické zařízení ošetřovatelského typu, kde se v maximální míře využívá poznatků paliativní medicíny. Je to systém služeb, který podporuje kvalitu života nevyléčitelně nemocných. Praktikuje holistický (celostní) přístup k nemocnému, při kterém zajišťuje kompletní ošetřovatelský, psychologický, sociální a duchovní komfort. Nabízí podpůrný systém, umožňující žít plně až do konce.
    Nelze říci, že by v hospici panovala trudná atmosféra. Naopak zde probíhá čilý společenský život. Konají se zde besedy, přednášky, koncerty, divadelní představení,…, atd. Ti, kteří v hospicích tzv. „doprovázeli“ své blízké, vypovídají o tom, že čas prožitý v hospici byl pro pacienta jedním z nejšťastnějších!
    Lůžková hospicová péče je jednou ze základních forem hospicové péče a uplatňuje se tam, kde možnosti kurativní (neboli vítězné) medicíny jsou již vyčerpány a současně si již nedokáže s progredací nemoci poradit ani domácí hospicová péče.


Oblastní charita Červený Kostelec

        Stejnou měrou se zajímá o rodinu a příbuzné nemocného, kteří také mohou využívat všech služeb poskytovaných vysoce kvalifikovanými odborníky, pracujícími v hospici.
    Lůžkový hospic je místem, kde pacienti prožívají svojí poslední etapu života s cílem dosažení co největší jeho kvality. O pacienta se stará interdisciplinární tým složený nejenom ze zdravotnického personálu (lékařů, sester a ošetřovatelek), ale i sociolog, psycholog, případně i duchovní. Je obvyklé, že je s pacientem v hospici trvale přítomen někdo z jeho nejbližších. Pacient je v každém případě středobodem veškerého dění v hospici a je mu splněno prakticky každé jeho přání.
    Pracovníci hospice respektují při péči (polohování, podávání léků, podávání jídla a pití) pokud možno vždy přání pacienta, pokud ho přímo neohrožuje. Tzn., že pokud pacient odmítá striktně pohyb, jídlo, pití, léky, řídíme se do velké míry jeho přáním.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00