Jak na věc


hornická poliklinika ostrava

ZÁKLADNÍ PROHLÍDKOVÁ TRASA v 09:30, 12:00 a (s výjimkou pondělí, čtvrtka a soboty) 14:30 hodin

    Zajímavé rady, návody, výstrahy od záchranářů, krajů, obcí i jednotlivých odborných resortů pro veřejnost, jak se chovat v případech nouze nebo jak takovýmto nouzovým situacím účinně předcházet.Přejít na web
    Rovněž se zabýváme přípravou technických částí projektů pro většinu činností, které souvisí s hornickými činnostmi a činnostmi prováděnými hornickým způsobem při ražbách a dobývání nerostů.
    Ložisko cínových, polymetalických a magnetitových skarnů Zlatý Kopec se nachází jihovýchodně od stejnojmenné osady při hranici se Saskem, asi 5 km od Božího Daru...


VELKÁ TRASA PONDĚLÍ, ČTVRTEK A SOBOTA 14:30 hodin

    Stroje a zařízení pro hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí jsou jednou z hlavních součástí celé technologie podzemních prací. Jsou určeny především pro činnosti bezprostředně navazující razícím a dobývacím pracím. Jedná se o systémy pro bezpečnou manipulaci s elektrickým zařízením a to včetně přemísťování při postupujících hornických činnostech. Tato zařízení se využívají ať už zavěšené na závěsných drahách nebo umístěné na odtěžovací hřeblové dopravníky s obecným názvem „energovlaky“. Pro drcení a zároveň usměrňování těživa na kontinuálních odtěžovacích linkách vyrábíme a dodáváme drtiče různých provedení a velikostí.
    Na konci minulého školního roku jsme se zapojili do výtvarné soutěže pořádané MAS Hlučínsko z.s. s názvem NAMALUJ SVŮJ SVĚT. 1. 9. 2018 proběhlo na Hlučínském jezeře vyhlášení vítězů. Přestože se této soutěže zúčastnilo mnoho škol z Opavska a Hlučínska, v kategorii žáků ZŠ 2. stupně se naši žáci umístili na 1. a 2. místě. Filip Stařinský z 8.A obdržel 1. místo a Karolína Ulrychová ze 7.A získala 2. místo. Gratulujeme.
    Přebuz, její horský duch, příroda a památky jsou místem k zamilování. Trasa vám umožní nahlédnout do tajemných zákoutí starého dolování. Cesta po ní není pohodlná, počítejte raději s mokrým, měkkým podkladem...
    Dále vyrábíme a dodáváme systémy sloužící pro renovaci a ekologickou likvidaci důlní výztuže a výstroje, které zvyšují bezpečnost a produktivitu práce.
    Poskytuje nevšední pohled do historie hornictví, prohlídka s poutavým výkladem vás seznámí s historií důlní činnosti na Jáchymovsku, kde se těžilo stříbro, barevné kovy, ale i uran...


Nadační městečko se zábavním programem

    Do štoly je vstup zakázán: dětem do 10 let, osobám s fobií ze stísněných prostor, osobám se zdravotními (pohybovými) problémy a s problémy udržení rovnováhy, osobám podnapilým nebo pod vlivem jiných návykových látek, psům a jiným zvířatům
    Štola Kryštof je jednou z nejstarších štol dolu Mauritius. Štola Kryštof je pro návštěvníky zpřístupněna 13 metrů vysokým kovovým schodištěm zabudovaným do jámy dolu Mauritius.
    Délka zpřístupněných chodeb je 110 m, celková délka s následnými rozrážkami a komorami je 240 m, na několika místech je k vidění ruční středověké práce, žíly s těženými materiály, ale i figuríny horníků, hornické...

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00