Jak na věc


hornická poliklinika ostrava

Nadační městečko se zábavním programem

    Stroje a zařízení pro hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí jsou jednou z hlavních součástí celé technologie podzemních prací. Jsou určeny především pro činnosti bezprostředně navazující razícím a dobývacím pracím. Jedná se o systémy pro bezpečnou manipulaci s elektrickým zařízením a to včetně přemísťování při postupujících hornických činnostech. Tato zařízení se využívají ať už zavěšené na závěsných drahách nebo umístěné na odtěžovací hřeblové dopravníky s obecným názvem „energovlaky“. Pro drcení a zároveň usměrňování těživa na kontinuálních odtěžovacích linkách vyrábíme a dodáváme drtiče různých provedení a velikostí.
    Zajímavé rady, návody, výstrahy od záchranářů, krajů, obcí i jednotlivých odborných resortů pro veřejnost, jak se chovat v případech nouze nebo jak takovýmto nouzovým situacím účinně předcházet.Přejít na web
    Do štoly je vstup zakázán: dětem do 10 let, osobám s fobií ze stísněných prostor, osobám se zdravotními (pohybovými) problémy a s problémy udržení rovnováhy, osobám podnapilým nebo pod vlivem jiných návykových látek, psům a jiným zvířatům
    Dále vyrábíme a dodáváme systémy sloužící pro renovaci a ekologickou likvidaci důlní výztuže a výstroje, které zvyšují bezpečnost a produktivitu práce.


VELKÁ TRASA PONDĚLÍ, ČTVRTEK A SOBOTA 14:30 hodin

    Na konci minulého školního roku jsme se zapojili do výtvarné soutěže pořádané MAS Hlučínsko z.s. s názvem NAMALUJ SVŮJ SVĚT. 1. 9. 2018 proběhlo na Hlučínském jezeře vyhlášení vítězů. Přestože se této soutěže zúčastnilo mnoho škol z Opavska a Hlučínska, v kategorii žáků ZŠ 2. stupně se naši žáci umístili na 1. a 2. místě. Filip Stařinský z 8.A obdržel 1. místo a Karolína Ulrychová ze 7.A získala 2. místo. Gratulujeme.
    Délka zpřístupněných chodeb je 110 m, celková délka s následnými rozrážkami a komorami je 240 m, na několika místech je k vidění ruční středověké práce, žíly s těženými materiály, ale i figuríny horníků, hornické...
    Ložisko cínových, polymetalických a magnetitových skarnů Zlatý Kopec se nachází jihovýchodně od stejnojmenné osady při hranici se Saskem, asi 5 km od Božího Daru...
    Poskytuje nevšední pohled do historie hornictví, prohlídka s poutavým výkladem vás seznámí s historií důlní činnosti na Jáchymovsku, kde se těžilo stříbro, barevné kovy, ale i uran...
    Štola Kryštof je jednou z nejstarších štol dolu Mauritius. Štola Kryštof je pro návštěvníky zpřístupněna 13 metrů vysokým kovovým schodištěm zabudovaným do jámy dolu Mauritius.
    Rovněž se zabýváme přípravou technických částí projektů pro většinu činností, které souvisí s hornickými činnostmi a činnostmi prováděnými hornickým způsobem při ražbách a dobývání nerostů.


Žáci 7. A v Klokánku v Dolním Benešově

    Přebuz, její horský duch, příroda a památky jsou místem k zamilování. Trasa vám umožní nahlédnout do tajemných zákoutí starého dolování. Cesta po ní není pohodlná, počítejte raději s mokrým, měkkým podkladem...

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00