Jak na věc


hormony

3. Dílčí výukový materiál - Enzymy, vitaminy a hormony (flashová animace):

    Hormony jsou vysoce účinné chemické látky, které působí jako chemické signály (nosiče informací). Hormony zajišťují vzájemnou komunikaci mezi buňkami a tkáněmi v mnohobuněčném organismu. Jsou významné svojí regulující (řídící) funkcí. (citace Dundr, Klímová)
    Pohlavní hormony jsou steroidní povahy. Jejich receptory na cílových buňkách jsou především v cytoplazmě (steroidy volně difundují skrze cytoplazmatickou membránu) a po navázání hormonu se mohou vázat na jadernou DNA a ovlivňovat tak transkripci příslušných genů (vlastní mechanismus účinku). Lidské pohlavní hormony jsou zodpovědné za správný vývoj a funkci pohlavních orgánů, vývoj specifických sekundárních pohlavních znaků a sexuální chování a cítění.


2. Dílčí výukový materiál - Sacharidy (flashová animace):

    Emoční horská dráha, která doprovází premenstruační syndrom, perimenopauzu a menopauzu, je zásadně propojena s hladinou  dvou důležitých hormonů - estrogenu a progesteronu. ... Jestliže se tato křehká rovnováha vychýlí jedním či druhým směrem, následuje celá řada zdravotních problémů.  Při nerovnováze estrogenu a progesteronu dochází ke stavu zvanému "estrogenová dominance" či "převaha estrogenu". Způsobuje depresi, náladovost, úzkost, podrážděnost, zlost, nespavost, únavu, tloustnutí, zadržování tekutin, zamlžené myšlení, snížené libido a přecitlivělost prsů. 
    FSH - folikuly stimulující hormon je glykoproteinový hormon, produkovaný adenohypofýzou. U žen stimuluje vývoj folikulu a jeho růst (příprava na ovulaci). Zároveň podporuje produkci estrogenů (viz níže) v ovariu.
    Je důležité srovnat si hladinu hormonů, popřípadě resetovat či pozastavit jejich tvorbu nejen pro dobrou funkci Vašich orgánů ale i pro dobré fungování Vaší mysli/psychiky.
    Vystudovala jsem holistické/celostní poradenství na Northern Illinois University v USA. Během studia jsem tam pracovala několik let jako terapeut/poradce v několika rehabilitačních ústavech, v ústavu pro Alzheimerovu a Parkinsonovu chorobu a na pracovním úřadě pro tělesně postižené.
    Zdroj: Sherill Sellman: Doba jedová 4 - Hormony (Triton, 2014), můžete v elektronické podobě (EPUB pro iPhone/iPad, MOBI pro Kindle i PDF pro PC, Mac) zakoupit níže


4. Dílčí výukové materiály k tématu Lipidy (flashové animace ve formátu swf):

    Estrogeny jsou skupinou ženských steroidních hormonů o 18 uhlících (nejvýznamnější jsou estriol a estradiol). Estrogeny jsou u žen tvořeny v ovariu granulózními buňkami. Mají zejména vliv na vývoj a růst ženských pohlavních orgánů. V pubertě podporují růst jak dělohy, pochvy a vaječníků, tak i vývoj zevních pohlavních orgánů. Ovlivňují distribuci podkožního tuku (růst prsů, širší boky u žen...). Estrogeny ovlivňují proliferační fázi menstruačního cyklu (růst děložní sliznice). Estrogeny také ovlivňují růst kostní tkáně (děvčata začínají růst dříve než chlapci, ale také dříve růst přestávají a jejich celkový vzrůst je nižší než u chlapců).
    Celostní medicína mnou praktikovaná je medicínou nového tisíciletí, je neinvazivní a bezbolestá. Umožňuje komplexní diagnostiku lidského těla a mysli s možností preventivního vyšetření odhalující skrytá rizika člověka a s řešením pro odstranění těchto rizik.
    LH - luteinizační hormon je rovněž glykoproteinový hormon, produkovaný adenohypofýzou. U žen napomáhá finálnímu vývoji folikulu a podmiňuje ovulaci. Ovlivňuje rovněž produkci ovariálních hormonů (zejména progesteronu).
    Progesteron je rovněž steroidní hormon (o 21 uhlících). U ženy je nezbytný pro přípravu a udržení těhotenství. Během sekreční fáze menstruačního cyklu (která odpovídá luteální fázi ovariálního cyklu) je progesteron tvořen buňkami žlutého tělíska (corpus luteum). Pokud dojde k oplodnění, přebírá časem produkci progesteronu vyvinuvší se placenta. Během těhotenství například podporují rozvoj mléčné žlázy. Určité množství hormonů produkuje také placenta v průběhu těhotenství.


5. Dílčí výukové materiály k tématu Bílkoviny (flashové animace ve formátu swf):

    Hormony regulují růst, rozmnožování, celkový metabolismus, hospodaření s vodou a jednotlivými ionty. Hormony dále udržují stálost vnitřního prostředí (homeostázu). (citace Hyne)
    Hormony dělíme podle jejich chemické struktury na peptidy a proteiny (např. insulin, glukagon, oxytocin), deriváty aminokyselin (např. adrenalin, thyroxin), hormony steroidní povahy (např. testosteron, estrogen) a oxidy (NO a CO).
    Jak jistě nyní chápete, není užívání hormonů ve většině případů ideální cestou. Moje doporučení ohledně hormonů je ale jasné - pokud z vážných důvodů nemusíte sáhnout v jakémkoli věku k užívání chemicky připravených hormonů, tak to nedělejte.  Aktivně vyhledávejte informace na toto téma a dělejte si vlastní závěry, co je konkrétně pro vás ideální cesta. Nenechávejte se zastrašovat svými gynekology, že bez užívání léků jste ztracené. Ne, nejste, máte možnost volby a dobrý lékař by vám měl pomoci při každém vašem rozhodnutí.  Za sebe mohu slíbit další příspěvky na dané téma s tím, že již budou obsahovat šetrnější možnosti řešení :-)


2. Čím je uskutečňováno látkové (hormonální) řízení?

    K dnešnímu prvnímu článku tématicky zařazujeme i krátký výtah z velmi praktické knihy "Doba jedová 4 - Hormony" od Sherill Sellman. Informace jsou jasné, logické a pochopitelné i pro laiky. Zda si knihu koupíte, přečtete další informace či zda si jen uděláte vlastní názor na dané téma, nechám na vás. 
    Přebytek estrogenu hraje významnou roli při vzniku symptomů PMS.  Ve dvou týdnech po ovulaci je dominantním hormonem progesteron. V této době se tvoří v dvousetnásobně vyšším množství než estrogen. Avšak v důsledku mnoha stresů, nutričních deficitů a nesprávného stravování může být hladina estrogenu mnohem vyšší než hladina progesteronu. Důsledkem této neuspořádané tvorby hormonů jsou premenstruační potíže (včetně bouřlivých výkyvů emocí).
    ... Dlouhá pracovní doba, nedostatek spánku, každodenní stres, nepravidelné stravování a příliš vysoká konzumace cukru, kofeinu, rafinovaných karbohydrátů, alkoholu a hydrogenovaných tuků - to vše vede k převaze estrogenu a k dominovému efektu na celý endokrinní systém.
    Kladu důraz na psychosomatické vazby jakékoliv nemoci – obzvláště chronické. Věřím, že vyrovnaná psychika je poloviční výhra k uzdravení. Pomocí biorezonanční terapie pomáhám lidem zjišťovat a následně rešit příčiny nikoliv pouze příznaky jejich nemocí.


Specialista na fyzikální medicínu

    Navíc estrogen blokuje uvolňování hormonů štítné žlázy a přispívá k hypotyreóze, onemocnění způsobenému nízkou aktivitou štítné žlázy. Mezi symptomy patří deprese, náladovost, letargie, zamlžené myšlení, tloustnutí a nepravidelná menstruace. Estrogen takéí může aktivovat nadledviny, aby produkovaly stresový hormon kortizol, což má škodlivé účinky, jako je napříkad řídnutí kostí a stárnutí mozku. Přílišné zatěžování nadledvin vede k jejich vyčerpání, které způsobuje úzkost, panické záchvaty, depresi nebo prudké zvraty nálad, duševní zpomalenost, pocit přílišné duševní a tělesné zátěže, záchvaty pláče, nespavost, noční pocení a všeobecnou únavu. 
    Ženy v menopauze zdaleka nestrádají nedostatkem estrogenu. Mnohem pravděpodobnější je, že mají vysokou hladinu estrogenu a nízkou hladinu progesteronu. ... Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že obézní žena po přechodu á vyšší hladinu estrogenu v organismu než štíhlá žena před menopauzou. ... Většina žen ve skutečnosti trpí nedostatkem progesteronu, nikoli estrogenu. ...


7. Dílčí výukové materiály k tématu Vitaminy (flashové animace ve formátu swf):

    Testosteron je nejvýznamnějším pohlavním hormonem muže. Jde o steroidní hormon (prekurzorem steroidních hormonů je cholesterol) o 19 uhlících (patří mezi skupinu androgenů). Testosteron je důležitý již v prenatálním období, kdy se díky němu začnou vyvíjet mužské zevní pohlavní orgány (bez přítomnosti testosteronu se automaticky začnou vyvíjet pohlavní orgány ženské). Později - v pubertě pak testosteron opět působí na pohlavní orgány a aktivuje jejich finální růst a vývoj. Mimo to způsobuje růst vousů a typicky mužského ochlupení, "zhrubnutí" hlasu, vyšší vzrůst a nárůst svalové hmoty (zneužívání při dopingu) a nakonec také ovlivňuje tvorbu erytrocytů (muži mají více červených krvinek než ženy).
    ... Oblíbené léky, jako například Prozac, Paxil, Zoloft a mírná sedativa, mohou pouze zmírnit symptomy, ale neodstraní příčinu. Také mají závažné vedlejší účinky, jako je náladovost, deprese, úzkost, nespavost, hypertenze, přibývání na váze, sebevražedné chování a sexuální dysfunkce.
    Správná činnost hormonů je v našem těle nepostradatelná pro činnost jednotlivých orgánů jako: štítná žláza, nadledvinky, hypotalamus, slinivka břišní, ženské a mužské genitálie atd.. Hormony vytvářejí endokrinní žlázy a jejich disfunkce vede až k poruchám nervového centra.


Harmonizace hormonů pomocí biorezonance

    Hypotalamo - hypofyzární systém je nejdůležitější součástí neuroendokrinního systému (systému, který spojuje nervové signály s endokrinními signály). Hypotalamus je součástí mozku, která je zodpovědná za velké množství vegetativních projevů organismu (řízení tělesné teploty, příjmu a výdeje tekutin a potravy, sexuální funkce). Hypofýza (podvěsek mozkový) se skládá ze dvou částí: přední - adenohypofýzy, ve které se hormony přímo tvoří (pod kontrolou hypotalamických hormonů - statinů a liberinů) a zadní - neurohypofýzy, do které se hormony dostávají z hypotalamu (kde se tvoří). Přesný výčet hormonů a regulací hypotalamo - hypofyzárního systému je nad rámec této kapitoly; dále se zaměříme jen na hormony, které ovlivňují sexuální chování a pohlavní soustavu.
    Při užívání steroidních hormonů, ať už v podobě perorální antikoncepce nebo hormonální substituční léčby (HRT) při PMS,  perimenopauze nebo menopauze, se hladina estrogenu může až stokrát zvýšit oproti přirozené tvorbě. Mnoha ženám tato léčba způsobuje a zhoršuje depresi, vyvolává záchvaty zlosti, úzkost, záchvaty paniky, nespavost, letargii a nepředídatelné zvraty nálad. Antikoncepce a HRT také připravují tělo o důležité živiny, jako je komplex vitamínů B, vitamín E a C, kyselina listová a zinek, čímž se dále zhoršuje tělesné a emoční zdraví.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0017:12:04