Jak na věc


hormony

Seznam některých frekvenčních informací hormonů v ampulích:

    Estrogeny jsou skupinou ženských steroidních hormonů o 18 uhlících (nejvýznamnější jsou estriol a estradiol). Estrogeny jsou u žen tvořeny v ovariu granulózními buňkami. Mají zejména vliv na vývoj a růst ženských pohlavních orgánů. V pubertě podporují růst jak dělohy, pochvy a vaječníků, tak i vývoj zevních pohlavních orgánů. Ovlivňují distribuci podkožního tuku (růst prsů, širší boky u žen...). Estrogeny ovlivňují proliferační fázi menstruačního cyklu (růst děložní sliznice). Estrogeny také ovlivňují růst kostní tkáně (děvčata začínají růst dříve než chlapci, ale také dříve růst přestávají a jejich celkový vzrůst je nižší než u chlapců).
    ... Oblíbené léky, jako například Prozac, Paxil, Zoloft a mírná sedativa, mohou pouze zmírnit symptomy, ale neodstraní příčinu. Také mají závažné vedlejší účinky, jako je náladovost, deprese, úzkost, nespavost, hypertenze, přibývání na váze, sebevražedné chování a sexuální dysfunkce.
    LH - luteinizační hormon je rovněž glykoproteinový hormon, produkovaný adenohypofýzou. U žen napomáhá finálnímu vývoji folikulu a podmiňuje ovulaci. Ovlivňuje rovněž produkci ovariálních hormonů (zejména progesteronu).


Výukové materiály ke kapitole Přírodní látky

    Emoční horská dráha, která doprovází premenstruační syndrom, perimenopauzu a menopauzu, je zásadně propojena s hladinou  dvou důležitých hormonů - estrogenu a progesteronu. ... Jestliže se tato křehká rovnováha vychýlí jedním či druhým směrem, následuje celá řada zdravotních problémů.  Při nerovnováze estrogenu a progesteronu dochází ke stavu zvanému "estrogenová dominance" či "převaha estrogenu". Způsobuje depresi, náladovost, úzkost, podrážděnost, zlost, nespavost, únavu, tloustnutí, zadržování tekutin, zamlžené myšlení, snížené libido a přecitlivělost prsů. 
    Přebytek estrogenu hraje významnou roli při vzniku symptomů PMS.  Ve dvou týdnech po ovulaci je dominantním hormonem progesteron. V této době se tvoří v dvousetnásobně vyšším množství než estrogen. Avšak v důsledku mnoha stresů, nutričních deficitů a nesprávného stravování může být hladina estrogenu mnohem vyšší než hladina progesteronu. Důsledkem této neuspořádané tvorby hormonů jsou premenstruační potíže (včetně bouřlivých výkyvů emocí).
    K dnešnímu prvnímu článku tématicky zařazujeme i krátký výtah z velmi praktické knihy "Doba jedová 4 - Hormony" od Sherill Sellman. Informace jsou jasné, logické a pochopitelné i pro laiky. Zda si knihu koupíte, přečtete další informace či zda si jen uděláte vlastní názor na dané téma, nechám na vás. 


3. Jaká je chemická struktura hormonů?

    Hypotalamo - hypofyzární systém je nejdůležitější součástí neuroendokrinního systému (systému, který spojuje nervové signály s endokrinními signály). Hypotalamus je součástí mozku, která je zodpovědná za velké množství vegetativních projevů organismu (řízení tělesné teploty, příjmu a výdeje tekutin a potravy, sexuální funkce). Hypofýza (podvěsek mozkový) se skládá ze dvou částí: přední - adenohypofýzy, ve které se hormony přímo tvoří (pod kontrolou hypotalamických hormonů - statinů a liberinů) a zadní - neurohypofýzy, do které se hormony dostávají z hypotalamu (kde se tvoří). Přesný výčet hormonů a regulací hypotalamo - hypofyzárního systému je nad rámec této kapitoly; dále se zaměříme jen na hormony, které ovlivňují sexuální chování a pohlavní soustavu.
    ... Dlouhá pracovní doba, nedostatek spánku, každodenní stres, nepravidelné stravování a příliš vysoká konzumace cukru, kofeinu, rafinovaných karbohydrátů, alkoholu a hydrogenovaných tuků - to vše vede k převaze estrogenu a k dominovému efektu na celý endokrinní systém.
    Ženy v menopauze zdaleka nestrádají nedostatkem estrogenu. Mnohem pravděpodobnější je, že mají vysokou hladinu estrogenu a nízkou hladinu progesteronu. ... Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že obézní žena po přechodu á vyšší hladinu estrogenu v organismu než štíhlá žena před menopauzou. ... Většina žen ve skutečnosti trpí nedostatkem progesteronu, nikoli estrogenu. ...


FSH a LH - hormony adenohypofýzy

    Jak jistě nyní chápete, není užívání hormonů ve většině případů ideální cestou. Moje doporučení ohledně hormonů je ale jasné - pokud z vážných důvodů nemusíte sáhnout v jakémkoli věku k užívání chemicky připravených hormonů, tak to nedělejte.  Aktivně vyhledávejte informace na toto téma a dělejte si vlastní závěry, co je konkrétně pro vás ideální cesta. Nenechávejte se zastrašovat svými gynekology, že bez užívání léků jste ztracené. Ne, nejste, máte možnost volby a dobrý lékař by vám měl pomoci při každém vašem rozhodnutí.  Za sebe mohu slíbit další příspěvky na dané téma s tím, že již budou obsahovat šetrnější možnosti řešení :-)
    Při užívání steroidních hormonů, ať už v podobě perorální antikoncepce nebo hormonální substituční léčby (HRT) při PMS,  perimenopauze nebo menopauze, se hladina estrogenu může až stokrát zvýšit oproti přirozené tvorbě. Mnoha ženám tato léčba způsobuje a zhoršuje depresi, vyvolává záchvaty zlosti, úzkost, záchvaty paniky, nespavost, letargii a nepředídatelné zvraty nálad. Antikoncepce a HRT také připravují tělo o důležité živiny, jako je komplex vitamínů B, vitamín E a C, kyselina listová a zinek, čímž se dále zhoršuje tělesné a emoční zdraví.
    Hormony jsou vysoce účinné chemické látky, které působí jako chemické signály (nosiče informací). Hormony zajišťují vzájemnou komunikaci mezi buňkami a tkáněmi v mnohobuněčném organismu. Jsou významné svojí regulující (řídící) funkcí. (citace Dundr, Klímová)


5. Které endokrinní žlázy hormony vylučují?

    Správná činnost hormonů je v našem těle nepostradatelná pro činnost jednotlivých orgánů jako: štítná žláza, nadledvinky, hypotalamus, slinivka břišní, ženské a mužské genitálie atd.. Hormony vytvářejí endokrinní žlázy a jejich disfunkce vede až k poruchám nervového centra.
    FSH - folikuly stimulující hormon je glykoproteinový hormon, produkovaný adenohypofýzou. U žen stimuluje vývoj folikulu a jeho růst (příprava na ovulaci). Zároveň podporuje produkci estrogenů (viz níže) v ovariu.
    Kladu důraz na psychosomatické vazby jakékoliv nemoci – obzvláště chronické. Věřím, že vyrovnaná psychika je poloviční výhra k uzdravení. Pomocí biorezonanční terapie pomáhám lidem zjišťovat a následně rešit příčiny nikoliv pouze příznaky jejich nemocí.
    Vystudovala jsem holistické/celostní poradenství na Northern Illinois University v USA. Během studia jsem tam pracovala několik let jako terapeut/poradce v několika rehabilitačních ústavech, v ústavu pro Alzheimerovu a Parkinsonovu chorobu a na pracovním úřadě pro tělesně postižené.
    Hormony regulují růst, rozmnožování, celkový metabolismus, hospodaření s vodou a jednotlivými ionty. Hormony dále udržují stálost vnitřního prostředí (homeostázu). (citace Hyne)


2. Čím je uskutečňováno látkové (hormonální) řízení?

    Zdroj: Sherill Sellman: Doba jedová 4 - Hormony (Triton, 2014), můžete v elektronické podobě (EPUB pro iPhone/iPad, MOBI pro Kindle i PDF pro PC, Mac) zakoupit níže
    Progesteron je rovněž steroidní hormon (o 21 uhlících). U ženy je nezbytný pro přípravu a udržení těhotenství. Během sekreční fáze menstruačního cyklu (která odpovídá luteální fázi ovariálního cyklu) je progesteron tvořen buňkami žlutého tělíska (corpus luteum). Pokud dojde k oplodnění, přebírá časem produkci progesteronu vyvinuvší se placenta. Během těhotenství například podporují rozvoj mléčné žlázy. Určité množství hormonů produkuje také placenta v průběhu těhotenství.
    Celostní medicína mnou praktikovaná je medicínou nového tisíciletí, je neinvazivní a bezbolestá. Umožňuje komplexní diagnostiku lidského těla a mysli s možností preventivního vyšetření odhalující skrytá rizika člověka a s řešením pro odstranění těchto rizik.


5. Dílčí výukové materiály k tématu Bílkoviny (flashové animace ve formátu swf):

    Pohlavní hormony jsou steroidní povahy. Jejich receptory na cílových buňkách jsou především v cytoplazmě (steroidy volně difundují skrze cytoplazmatickou membránu) a po navázání hormonu se mohou vázat na jadernou DNA a ovlivňovat tak transkripci příslušných genů (vlastní mechanismus účinku). Lidské pohlavní hormony jsou zodpovědné za správný vývoj a funkci pohlavních orgánů, vývoj specifických sekundárních pohlavních znaků a sexuální chování a cítění.
    Je důležité srovnat si hladinu hormonů, popřípadě resetovat či pozastavit jejich tvorbu nejen pro dobrou funkci Vašich orgánů ale i pro dobré fungování Vaší mysli/psychiky.
    Navíc estrogen blokuje uvolňování hormonů štítné žlázy a přispívá k hypotyreóze, onemocnění způsobenému nízkou aktivitou štítné žlázy. Mezi symptomy patří deprese, náladovost, letargie, zamlžené myšlení, tloustnutí a nepravidelná menstruace. Estrogen takéí může aktivovat nadledviny, aby produkovaly stresový hormon kortizol, což má škodlivé účinky, jako je napříkad řídnutí kostí a stárnutí mozku. Přílišné zatěžování nadledvin vede k jejich vyčerpání, které způsobuje úzkost, panické záchvaty, depresi nebo prudké zvraty nálad, duševní zpomalenost, pocit přílišné duševní a tělesné zátěže, záchvaty pláče, nespavost, noční pocení a všeobecnou únavu. 


Seznam frekvenčních informací orgánů souvisejících s hormony v ampulích:

    Hormony dělíme podle jejich chemické struktury na peptidy a proteiny (např. insulin, glukagon, oxytocin), deriváty aminokyselin (např. adrenalin, thyroxin), hormony steroidní povahy (např. testosteron, estrogen) a oxidy (NO a CO).
    Testosteron je nejvýznamnějším pohlavním hormonem muže. Jde o steroidní hormon (prekurzorem steroidních hormonů je cholesterol) o 19 uhlících (patří mezi skupinu androgenů). Testosteron je důležitý již v prenatálním období, kdy se díky němu začnou vyvíjet mužské zevní pohlavní orgány (bez přítomnosti testosteronu se automaticky začnou vyvíjet pohlavní orgány ženské). Později - v pubertě pak testosteron opět působí na pohlavní orgány a aktivuje jejich finální růst a vývoj. Mimo to způsobuje růst vousů a typicky mužského ochlupení, "zhrubnutí" hlasu, vyšší vzrůst a nárůst svalové hmoty (zneužívání při dopingu) a nakonec také ovlivňuje tvorbu erytrocytů (muži mají více červených krvinek než ženy).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0050:22:28