Jak na věc


horalko ostrava heřmanice parcelní

Slatina nad Úpou Boušín Farní kostel Navštívení Panny Marie

    10 Boušínská studánka, k níž se pojí pověst o zázračném uzdravení hluchoněmé dcery turyňského pána Jana Litobořského z Chlumu, nad ní stála původně dřevěná kaplička postavená roku 1779, roku 1924 nově vyzděna. Na kapličce je deska s vytesaným příběhem: Tam, kde je dnešní fara, stával před časy dvorec turyňského pána. Často sem dojížděl s malou dcerkou. Nebe ji dalo krásu, ale nemoc vzala ubohé se sluchem i řeč. Ovečky však ji rozuměly a ovčákův pes četl jí s očí. Jednou, když ji zlákalo jaro, vydala se k ovečkám sama. Cesty ji vedly, ale také svedly a zavedly v prales nad divou řekou. Temných hlubin se bála, ale studánka ve stráni ji zvábila, pramen osvěžil, a když v pláči sepjala ruce k prosebnému Zdrávas, aby ji svatá Paní z lesů vyvedla, stal se div: hluchá slyší, jak němé dosud rty šeptají živá slova. Za štěkotem psů z lesa ven zahlédne dvorec, slyší zvonky oveček a radostně na žasnoucího pastuchu volá: Bárto, Bárto! Na poděkování zázračného uzdravení daroval pán turínský dvorec s
    Monitorujeme nevyžádané hovory z call center a pomáháme ostatním zjistit kdo volal, využijte náš obsáhlý telefonní seznam a nebo přispějte k jeho rozvoji přidáním vlastních hodnocení.


(+420 775 60 57 75, +420 775605775)

    1 Zemědělská obec Slatina nad úpou má jméno od slatin a močálů, které bývaly v okolí. První písemná připomínka pochází z roku Nachází se tu 42 památkových chalup lidové architektury, dále roubená zvonice z 18. století s jedním zvonem, která stojí ještě na gotických základech, a také morový sloup Neposkvrněného početí Panny Marie z roku 1829 se sochami svatých Václava a Jana Nepomuckého. Nejstarší osadou obce je Boušín - dříve zvaný Bohušín. Leží nad řekou úpou, na jejím pravém břehu. Založen ve 2. polovině 12. století kladským kastelánem Bohušem Bradatým při osídlování povodí úpy starobylým rodem erbu zlatého třmene (Ratibor založil Ratibořice, Lutobor Litoboř a Heřman Heřmanice). Krásné vyprávění o Boušíně nalezneme v Babičce Boženy Němcové a v prvním díle kroniky U nás od Aloise Jiráska. Farní kostel Navštívení Panny Marie byl původně dřevěný z doby gotické. Písemně je doloženo, že k roku 1350 byly na Boušíně, ve Rtyni a v úpici plebánie, to znamená, že v těchto místech působil vlast
    8 V lodi jsou vymalovány výjevy ze života Panny Marie - na stěně zasnoubení Panny Marie s Josefem: Naproti je obětování malého Ježíše v jeruzalémském chrámě - stařec Simeon drží dítě na svých loktech, vlevo prorokyně Anna:
    12 Kníže Lorenzo Piccolomini 2. července 1694 jel na Boušín na poutní slavnost v kočáře se šesti koňmi. Most přes úpu se pod nimi prolomil a kníže s kočárem i koňmi propadl se mezi trámy. V mostnici uvázl a teprve lidé, kteří se sem seběhli, všem pomohli. Nikomu se však nic nestalo. Na památku této události u mostu postavena kaplička s vylíčením této příhody. V roce 2003 kaplička u mostu opravena, obraz do ní namaloval Stanislav Kulda z Náchoda:


Telefonní číslo: +420 775 605 775

    2 Petrovi nebo Tassovi se připisuje založení bílého hradu Vízmburk nad Havlovicemi. Tass z Vízmburku byl předním hodnostářem království za vlády Václava II. Po něm až do husitských válek drželi hrad evropské úrovně páni z Dubé. Roku 1424 za husitských válek Boušín vypálen a kostel pobořen. Hrad Vízmburk roku 1447 vypálen a pobořen Slezany. Vízmburkské zboží přechází k náchodskému panství do majetku Špetly z Janovic. Nový dřevěný kostel na Boušíně v roce 1464 postavil Jan Litobořský z Chlumu sedící na Turyni. K tomuto založení se váže pověst o uzdravení hluchoněmé dcerky turyňského pána. Tím zde vznikla mariánská tradice a poutní místo. V průběhu třicetileté války byl kostel zase zničen. Posledním českým majitelem náchodského panství byl Adam Erdman Trčka z Lípy. Ten byl roku 1634 zavražděn se svým švagrem Albrechtem z Valdštejna v Chebu, načež Náchod dostává od císaře mladý italský šlechtic Octavio Piccolomini de Aragona a jeho rod je na Náchodě po 250 let. Jeho prasynovec Lorenzo Picc
    4 Z konce 17. století pochází cínová křtitelnice, ostatní zařízení je z poloviny a konce 19. století. Hlavní oltář s obrazem Navštívení Panny Marie je pseudoslohový z 19. století. Na něm je obraz Navštívení Panny Marie z roku 1856 od
    9 V lodi na stropě vpředu je nalezení dvanáctiletého Ježíše v chrámě při pouti v Jeruzalémě: Na stropě vzadu nad varhanami, které jsou na kůru, je zvěstování Panně Marii archandělem Gabrielem, který drží lilii, znak čistoty, holubička je Duch svatý:
    3 Ze 2. poloviny 17. století se dochovala kazatelna se soškami svatých evangelistů: Matouše s andílkem jako atributem, Marka s atributem lva, Lukáše se znakem býka, a Jana s orlem, ale nejsou zde rozmístěny v pořadí spisů Nového Zákona. Na stříšce kazatelny je soška Dobrého Pastýře:
    6 Vedlejší oltáře svaté Anny a svatého Václava jsou také pseudoslohové z 19. století. Nástropní a nástěnné malby ze 30. let 20. století: V presbytáři na klenbě jsou svatí čeští patronové svatý Prokop, opat, s čertem na řetěze:


Youtube filmy zdarma celé bez registrace

    5 akademického malíře Gustava Vacka, rodáka z Červeného Kostelce. Ten ve své době byl významným malířem: portrétoval i císařskou rodinu Františka Josefa. Studoval na malířské akademii v Praze u Tkadlíka.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00