Jak na věc


hodnota hladiny červených krvinek v moči

Průvodce výsledkem vašeho laboratorního testu

    Hemolytická anémie je onemocnění krve charakteristické předčasným rozpadem červených krvinek. U pacientů trpících touto chorobou dochází jednak ke zvýšené tvorbě červených krvinek, a zároveň k jejich zvýšenému odbourávání. Onemocnění může mít několik příčin, základní rozdělení je dvojí, a to na příčiny dědičné a získané, a na příčiny imunitní (poruchy autoimunity), neimunitní a smíšené. Nezávisle na příčině se však hemolytická anémie vyznačuje skupinou základních příznaků, patří mezi ně nápadná bledost a změna barvy kůže (žloutenka). Při lékařském vyšetření je pak obvyklým nálezem zvětšená slezina (protože k rozpadu červených krvinek dochází právě ve slezině). Léčba závisí na konkrétní příčině, obvyklou součástí léčby bývá aplikace kortikosteroidů. Obecně se pak anémie léčí doplňováním chybějících živin, případně léčbou choroby, která hemolytickou anémii způsobila.
    Čas vlastní analýzy v laboratoři tvoří jen menší část z doby, která musí uběhnout od ordinace laboratorního vyšetření až po okamžik, kdy ošetřující lékař dostane jeho výsledek. Laboratorní vyšetření kromě vlastní analýzy zahrnuje přípravu pacienta, odběr, event. skladování a zaslání odebraného materiálu do laboratoře – tedy období preanalytické. Konečnou podobu včetně přenosu k ordinujícímu lékaři dostává výsledek v období postanalytickém. Zdaleka nejdůležitější z hlediska možného ovlivnění výsledku je období preanalytické; velký podíl zde může mít i chování samotného pacienta – v této kapitole uvedeme některé příklady.


ZANECHAT ODPOVĚĎ Zrušit odpověď

    Urobilinogen společně se sterkobilinogenem vzniká při odbourávání bilirubinu (odpadního produktu metabolismu červeného krevního barviva vznikajícího v játrech při filtraci krve ze zaniklých červených krvinek). Normální moč obsahuje velmi malé množství urobilinogenu, zvýšené hodnoty signalizují závažné zdravotní obtíže. Signálem zdravotních problémů mohou být i nižší hladiny, než je normál, které mohou poukazovat například na obstrukční poškození jater.
    Před biochemickým vyšetřením by neměl pacient 24 hodin přijímat alkohol. V opačném případě se v krvi mění koncentrace tuků, klesá hladina glukózy, stoupá kyselina močová, do krve se uvolňují jaterní enzymy. U chronických alkoholiků známe několik laboratorních testů, které jsou typicky změněny.
    Některé testy vyžadují speciální přípravu a dietní opatření – tak např. před vyšetřením stolice na obsah krve by neměl nemocný jíst tmavé maso a potravu s obsahem krve alespoň tři dny před vyšetřením.
    Závěrem považujeme za důležité doplnit, že nižší hodnoty urobilingenu v moči jsou pak typickým nálezem po ukončení antibiotické léčby, ale také u dětských pacientů. Pokud tedy nejsou hodnoty v normálu, nemusí se vždy jednat o zdravotní problém.


Příprava na laboratorní vyšetření

    Také podávání léků může významně ovlivňovat laboratorní vyšetření; pokud nelze lék vysadit, měla by laboratoř dostat informaci o tom, jaké léky pacient užívá. Patří sem i doplňky stravy: např. velké dávky vitaminu C mohou způsobit falešně negativní nález při vyšetření glukózy a krve v moči.
    Jak bylo zmíněno v úvodu, na zdravotní obtíže mohou poukazovat nejen zvýšené hodnoty urobilinogenu v moči, ale také hodnoty snížené. Velmi nízké hodnoty mohou signalizovat obstrukční poškození jater.
    Důležité je i správné uchovávání a transport moči. V teple se v moči množí bakterie a moč se stává zásaditou. V chladu pak z moči mohou vypadávat rozpuštěné látky ve formě drtě či krystalů, což je rovněž nevhodné. Někdy se k moči přidává konzervační činidlo s cílem zabránit rozkladu některých látek či zvýšit jejich rozpustnost. Je třeba vždy zvolit vhodné činidlo (informaci i samotné činidlo dodá laboratoř), činidlo se do sběrné nádobky dává vždy napřed.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKYVÍCE OD AUTORA

    Mezi obecné příznaky nedostatečné funkce jater patří dlouhodobě zvýšená únava, chronické bolesti břicha (v oblasti pravého podžebří), ale také zvýšená teplota nebo dokonce horečka. Dále se mohou objevit kožní projevy, jako je svědění kůže, vyrážka nebo ekzém. Výjimkou nejsou ani jiné projevy alergií. Při lékařském vyšetření jsou diagnostikována zvětšená játra. Příznakům možné dysfunkce jater je důležité věnovat pozornost, neboť neřešení tohoto problému může vést ke steatóze neboli ztukovatění jater.
    Příjem tekutin se projeví u pacientů různou koncentrací moče, ale i změnou koncentrace některých látek v krvi. Pacient by sice před odběrem krve od večera neměl jíst, měl by se však ráno napít, např. slabého čaje či vody. Jestliže nepije, stoupá v krvi počet červených krvinek, hladina bílkovin i tuků, které jsou na bílkoviny vázány, může stoupnout i koncentrace močoviny v krvi.
    Psychický stres se projevuje zejména u dětí, ale také u některých dospělých. Doprovází závažnější onemocnění, lékařský zákrok nebo třeba jen odběr krve. Projevuje se vyplavením tzv. stresových hormonů a vzestupem hladiny krevního cukru.
    Při plánovaném odběru krve se dostaví pacient po patřičném lačnění a období tělesného klidu; to však nemůže být vždy dodrženo u akutních stavů. Stejně tak nelze vždy eliminovat jistý stupeň psychického stresu či u silného kuřáka vliv kouření.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
13270
cache: 0024:00:00