Jak na věc


hnutí hare krišna

Voličům představujeme a nabízíme osobnosti, které dlouhodobě hájí a prosazují veřejný zájem.

    V kanceláři Hnutí DUHA pracuje přes čtyřicet zaměstnanců a řada dobrovolníků. V různých městech máme asi deset místních poboček s desítkami spolupracovníků. Seznamte se s některými z našich lidí.
    Hnutí Brontosaurus u příležitosti začínajících prázdnin vyhlásilo výsledky výtvarné a fotografické soutěže Máme rádi přírodu. Komise vybírala z tisícovky vydařených prací v šesti věkových kategoriích od mateřských škol až po vysokoškoláky.
    Vede tým, který zajišťuje, aby se o ekologických problémech a řešeních, jež Hnutí DUHA navrhuje, dozvědělo co možná nejvíce lidí a do naší práce se zapojili.
    Prosazujeme řešení, která zajistí zdraví a kvalitu života pro každého z nás. Chceme čistý vzduch, chytré úsporné domy, jednoduchá pravidla pro samovýrobu elektřiny, potraviny bez toxických látek a lepší recyklaci odpadu namísto skládek či nových spaloven.
    Hledáme někoho, kdo se postará, aby se o Hnutí Brontosaurus mluvilo. Pojď podpořit práci našich dobrovolníků tím, že se o ní dozví co nejvíce lidí a získáme tak spoustu dalších dobrovolníků a kamarádů, kteří s námi budou pomáhat přírodě, památkám i lidem. Máme pro tebe práci v marketingu, která má vyšší smysl, než jen vydělat někomu víc peněz!


Klára Kyralováexpertka na potraviny a zemědělství

    1Prosazování veřejných zájmů, zapojování veřejnosti do rozhodování a přímá demokracie.2Navrácení obsahu politice, kultivace politiky a politiků, vyšší podíl žen v politice, zásadní změna politické kultury.3Dobře a bez průtahů fungující justice a veřejná správa.4Kvalitní a dostupná zdravotní péče, propracovaný sociální systém, dobré podmínky pro zdravý životní styl, aktivní provozování sportu, aktivní trávení volného času.5Kvalitní vzdělávací systém a vysoký podíl vysokoškoláků v populaci.6Orientace ekonomiky na high-tech obory a výrobky s vysokou přidanou hodnotou.7Osobní svoboda i svoboda podnikání jako základ ekonomické prosperity, dobré podmínky pro podnikání i přes vyšší daně.8Soustavný a efektivní boj proti korupci.9Důsledná ochrana životního prostředí, včetně globální odpovědnosti.10Dlouhodobě nízká nezaměstnanost a takové změny v organizaci společnosti, aby nikdo nebyl vyloučený.11Systematická podpora neziskovým organizacím a rozvoj občanské společnosti.
    Chceme pestrou českou krajinu s místy ponechanými svobodnému vývoji divoké přírody, aby je mohly obývat vzácná zvířata a rostliny a obdivovat všichni ohleduplní návštěvníci. Usilujeme o zdravé lesy a šetrné hospodaření v zemědělské krajině.
    S kolegy a kolegyněmi usiluje o to, aby co největší část příjmů Hnutí DUHA pocházela z toho nejprůhlednějšího a přitom nejstabilnějšího zdroje – z příspěvků české veřejnosti. Příspěvky od dárců tvoří nyní již 60 % našich příjmů.
    Vystudoval fyzickou geografii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Specializoval se na klimatologii a krajinnou ekologii. Nyní má na starost strategii a vedení programové práce a koordinuje legislativní činnost Hnutí DUHA. Má dvě dcery, takže ve volném čase se věnuje zejména rodině – ideálně, když při tom jede celá rodina na jeho oblíbený Balkán.


Vratislav Vozníkvedoucí veřejné komunikace

    V roce 2005 se stal šéfredaktorem Sedmé generace – dvouměsíčníku, který Hnutí DUHA vydává, aby vytvořilo platformu pro debatu o společenských a etických souvislostech ekologických problémů. Kromě toho přednáší o médiích na univerzitě a všude jezdí na kole.
    Vystudovaný strojař, který už přes dvacet let pracuje jako energetický expert Hnutí DUHA. Zaměřuje se na témata obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor, jaderné energetiky a snižování závislosti na uhlí. „Bydlím se ženou a dvěma dětmi na malém městě (nemáme ani 1 000 obyvatel), což mi dává jedinečný pohled na život.“
    Duhové střípky jsou environmentální soutěž, kterou pořádá Hnutí Brontosaurus nejen pro své dětské oddíl. Již 18. ročník této soutěže odstartoval 24. 9. 2018. Tento ekovýchovný program Brontosauřích dětských oddílu je otevřen všem oddílům a kroužkům. Duhové střípky se hravě a zábavně snaží přiblížit téma ochrany přírody dětem a také vedoucím. Duhové střípky svým soutěžním charakterem motivují děti k poznání i k praktickému řešení problematiky ochrany životního prostředí.


Charakteristika politického stylu hnutí Změna

    Vystudovala aplikovanou ekologii na České zemědělské univerzitě a ve svých studijních pracích se zaměřovala především na témata evoluční biologie. V Hnutí DUHA začínala jako stážistka a pomocná síla v kampani za NP Šumava, nyní vede program Krajina. Většinu volného času tráví ve stáji u koní, ráda chodí na výlety a spí pod širákem. Dokáže ale dobře relaxovat i u hraní počítačových her.
    Cílem soutěže Máme rádi přírodu je motivovat děti a mládež k návštěvě přírody a přivést je k vnímání hodnot, které příroda do našich životů přináší. Hledat a ztvárnit své okouzlení přírodou vyrazily ven stovky mladých tvůrců. Letos se konal již 24. Ročník.
    Nebojíme se nahlas ozvat a do našich kampaní zapojujeme veřejnost. Učíme také aktivní občany, jak dosahovat změn. Jedině tak můžeme zajistit dodržování občanských práv. Nejsme to jen my z Hnutí DUHA, ale i tisíce našich příznivců všech věkových skupin i profesí, možná i vy.


Jana Řídkávedoucí programu Krajina

    Marie má řadu zkušeností z působení v menších neziskových organizacích. Znát ji můžete také z občanského sdružení Barvínek, které od roku 2008 vede. V Hnutí DUHA působí od roku 2011 a má na starost především finanční řízení a strategii, získávání grantů a řádné vyúčtování projektů, zodpovídá také za provoz celé organizace a personální agendu. Přestože pracovně přesídlila do Brna, nadále žije na vesnici, kde se snaží o rozvoj komunitního života. Na koloběžce ráda objevuje zapomenuté kouty rodné Drahanské vrchoviny.
    Hnutí DUHA prosazuje zdravé prostředí pro život, pestrou přírodu a chytrou ekonomiku. Dokážeme rozhýbat politiky a úřady, jednáme s firmami a pomáháme domácnostem. Našich výsledků bychom nedosáhli bez podpory tisíců lidí, jako jste vy.
    Vystudovala sociální antropologii a environmentální studia na Masarykově univerzitě v Brně. V Hnutí DUHA pracuje od roku 2012, věnuje se tématům zemědělství, místních potravin a odpovědného spotřebitelství. Na starosti má především projekt Adresář farmářů, který mapuje drobné české zemědělce a komunitou podporovaná zemědělství, a také web Umění žít, jenž přináší tipy na odpovědný životní styl. Vede aktivity zaměřené na omezení používání jedovatých pesticidů v české krajině.


Jaromír Bláhaexpert na ochranu lesů a divoké přírody

    Jaromír je duší programu, který má v Hnutí DUHA na starost vše, co souvisí s lesy a ochranou přírody. Obvykle ho najdete v Poslanecké sněmovně u projednávání lesního zákona, při terénní pochůzce s pracovníky Národního parku Šumava nebo nad lesnickými statistikami. Má myslivecké zkoušky (ale ne pušku). V letech 1999 a 2008 obdržel od slovenské Nadácie Zelená nádej středoevropskou Cenu za lesoochranársky čin roka, v roce 2000 Haas-Lechnerovu cenu v Německu a v roce 2003 cenu Přátel přírody.  Zejména díky jeho práci obdrželo Hnutí DUHA v roce 2014 prestižní cenu za ochranu přírody Euronatur, v roce 2016 pak získal cenu Josefa Vavrouška.
    Vystudoval odpadové hospodářství na Vysokém učení technickém v Brně. Několik let pracoval v brněnské a pak olomoucké místní pobočce Hnutí DUHA. Nyní má na starost prosazování lepších recyklačních služeb pro domy a byty či legislativy podporující prevenci odpadu. Napsal několik publikací, počínaje odbornými studiemi přes manuály pro radnice až po vzdělávací brožurky pro děti. Pokud potřebujete vědět, jak funguje podpora vratných lahví ve Švédsku nebo sběr tříděného odpadu v Curychu, narazili jste na toho pravého. Velkou část svého pracovního času věnuje také spolupráci s městy a obcemi. Je členem Rady odpadového hospodářství, poradní instituce Ministerstva životního prostředí.
    Méně znečištění a udržitelné čerpání přírodních surovin. To jsou hlavní motivace, proč prosazujeme lepší prevenci a recyklaci odpadů nebo více energie z čistých domácích obnovitelných zdrojů. To všechno pomůže srazit závislost na uhelných dolech i dovozu surovin a posílit naši ekonomiku.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00