Jak na věc


hiv infekce první příznaky

Sexuální přenos HIV infekce (hlavní způsob přenosu)

    Virus HIV není odolný. Mimo organismus přežívá velmi špatně a pouze krátkodobě. Tento virus je velmi citlivý zvláště na teplo, přičemž teplotu 60 °C nepřežije. Aby virus mohl organismus infikovat, musí do něj proniknout a přijít do styku s krví vnímavého jedince.
    Existuje ale mnoho pohlavně přenosných nemocí, které riziko přenosu HIV mnohonásobně mohou zvýšit, viz dále. Tato onemocnění se přenášejí i bez výronu spermatu do úst!!!
    Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s HIV+ lektorem prostřednictvím e-shopu. Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00