Jak na věc


historie etiky

1955-1956: Osmý Stanley Cup pro Montreal

    Celá historie Egypta je rozdělena na devět částí, kterým říkáme období. Za první období považujeme sjednocení Egypta a za poslední dobytí Egypta Araby. V každém období vládly dynastické rody faraonů a v každé dynastii jednotliví králové.
    Nil je nejdelší řeka na světě, která pramení ve Východoafrické vysočině a bez jediného přítoku se na severu Afriky vlévá do Středozemního moře, kde tvoří deltu. V oblasti nilské delty vznikal Dolní Egypt a jižněji v nilském údolí pak Horní Egypt.
    Staří Egypťané neznali kalendář, jaký máme my dnes a neměli žádný výchozí bod, jakýsi rok 0, od kterého by události datovali. V dnešní době za rok 0 považujeme narození Krista, ve starém Egyptě byl za rok 0 vždy považován nástup nového faraona na královský trůn.


1962-1963: Loučení Jacka Adamse

    Historie Egypta je ale velmi dlouhá a sahá daleko do minulosti, takže všechny záznamy o spoluvládách se bohužel nedochovaly a proto vzniká rozpor s datováním událostí, kdy se názory historiků značně liší. O rané historii egyptské civilizace vznikají různé teorie, kdy se egyptologové neshodují na konkrétních vládnoucích faraonech a dynastiích. Jistý obrázek z této doby však máme.
    Z mnoha alternativ jsme pro vás vytipovali nejvhodnějšího poskytovatele pro vytvoření nové webové prezentace. U Webnode si můžete jednoduše bez programování založit vlastní stránky a vybrat si z mnoha moderních šablon. Stránky Webnode zde. Video návod na založení webové prezentace zde.
    Dobrým příkladem může být bitva u Kadeše, kdy Chetité válčili s Egypťany o území, o které měli oba národy zájem. Bitva ve skutečnosti nedopadla ani prohrou ani výhrou některé ze stran, ale prakticky nerozhodně uzavřením mírové smlouvy. Faraon Ramesse II. však o této bitvě píše jako o velkém vítězství nad Chetity a dochovaly se památky, které jej znázorňují jako vítěze.


1981-1982: Pohárový hattrick Islanders

    Je nutné poznamenat, že Egyptská společnost byla vysoce rozvinutá již daleko v pravěku. Během pleistocénu se domorodé kočovné kmeny sběračů a lovců postupně usazují podél životodárné řeky Nil, která je pro obyvatele Egypta nepostradatelnou dokonce i dnes.
    Další pastí pro badatele jsou písemné a jiné památky z různých období. Skutečnost se může lišit od písemností a často tomu tak opravdu bývá. Králové měli ve zvyku realitu vždy trochu přizpůsobovat obrazu svému, takže o prohrané bitvě psali jako o vítězné a podobně apod.
    Toto dělení dějin staří Egypťané samozřejmě neznali, to zavedli historici až v 19. století, zatímco přiřazování králů do dynastií známe už od historika a kněze Manehto, který žil v Egyptě za vlády Ptolemaiovců.


4. září 1987: SSSR - USA, Kanada - Švédsko, ČSSR - Finsko

    Situaci se stanovením letopočtů nám ztěžují období tzv. spoluvlád, kdy se krátce překrývá vláda dvou panovníků. Nejčastějším důvodem, kdy faraon stanovil spoluvládce, bylo zajištění hladkého předání trůnu z otce na syna nebo následníka trůnu. Budoucí faraon se mohl učit řídit stát po boku zkušeného krále a po nástupu na trůn byl již plně připraven.
    Nejen spoluvlády, ale také samotné pořadí panovníků, jejich přesný počet či sled není přesně znám. V rekonstrukci dějin Egypta hrají významnou roli tzv. královské seznamy.
    po mnoha letech provozu služby Můj web Vám musíme s lítostí oznámit, že jsme se rozhodli provoz Můj web ukončit a to k 30.9.2018 (o této skutečnosti jsme Vás již několik měsíců na webových stránkách informovali). Od 1.10.2018 již nebudou Vaše webové prezentace dostupné.
    Určení letopočtů nám ztežuje několik faktorů, jako jsou spoluvlády faraonů a hlavně také skutečnost, že přesně neznáme všechny krále, kteří v Egyptě skutečně panovali a přesně ani nevíme, v jakém pořadí vládli.


1998-1999: The Great One se loučí

    Egypt je stát s nejdelší souvislou historií sjednoceného státu na světě. Byl sjednocen v roce asi 3000 př. n. l., ale základy pro budoucí zemi faraonů byly položeny již dříve. Máme důkazy o osídlení již z doby 10000 let př. n. l. Archeologické nálezy z této doby ukazují artefakty a skalní malby. Zde začíná proslulá vláda panovníků, velkých egyptských faraonů.
    Mezi nejvýznamnější seznamy panovníků patří Karnacký královský seznam, Palermská deska, Sakkárský královský seznam a Turínský královský papyrus.
    Historie obecně by vždy měla být pojednávána chronologicky, den za dnem, rok za rokem, období za obdobím. Mluvíme-li ale o dějinách Egypta, dostáváme se na tenký led. Není jednoduché datovat egyptské dějiny bez větších či menších odchylek.
    Například Palermská deska, na které je uveden seznam králů, je uvádí jednoho faraona za druhým bez jakéhokoliv rozdělování či přiřazování.


1960-1961: Novinka ohnutá přes dveře

    Na některých královských seznamech, ale některá jména chybí nebo naopak nalézáme neznámá jména, o kterých nejsou nikde jinde zmínky. Také pořadí jednotlivých faraonů bývá dokumentováno různé. Často se dostáváme do situace, kdy několik jmen pravděpodobně označuje jednu osobu. Typickým příkladem může být legendární sjednotitel Egypta Narmer a první doložený faraon Meni, kdy se velmi pravděpodobně jedná o jednu osobu, kterou označují dvě jména.
    Je tedy potřeba počítat s odchylkami v datování egyptské historie, v raném období až 150 let. První datum, kdy se egyptologové a historici shodují, je až rok 689 př. n. l., kdy byl Egypt dobyt Peršany.
    V písemných památkách se tedy setkáváme s označením událostí přibližně takto: „Ve 2. roce vlády krále Džosera, v 1. měsíci období Peret“. Chronologie egyptské historie byla tedy založena na pořadí panovníků a délce jejich panování.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00