Jak na věc


hejtman moravskoslezského kraje

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje

    3 ZASTUPITELSTVO Moravskoslezského KRAJE ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. bylo rozhodnuto o vytvoření vyšších územních samosprávných celků - krajů. Samosprávné celky vytvářejí vlastní orgány, jejichž prostřednictvím je výkon samosprávy uskutečňován. územní samospráva může vydávat podzákonné právní předpisy. Celkem vzniklo 14 krajů, které byly formálně ustaveny od První volby do krajských zastupitelstev se ale konaly až v listopadu Teprve ustavením krajských řídících orgánů začaly kraje skutečně fungovat. Pro potřebu srovnání s územním členěním EU bylo rozhodnuto o sloučení čtrnácti krajů do osmi regionů soudržnosti (kohezních regionů, odpovídajících úrovni NUTS II v EU). Krajská samospráva byla vytvořena, aby lépe reagovala na potřeby jednotlivých regionů České republiky. Kraje z velké části převzaly odpovědnost za svůj vlastní rozvoj a zároveň se staly jedním z hlavních aktérů regionální politiky. V tomto smyslu byla úloha krajů zakotvena v české legislativě. Kraj pečuje o všestranný


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
7480
cache: 0024:00:00