Jak na věc


hájovna klokočka

Obsah. Slovo pro... ZPRAVODAJ Klub chovatelů německého krátkosrstého. Adresář výboru klubu:

    5 35. ročník Memoriálu Richarda Knolla - výsledková tabulka V ý s l e d k o v á l i s t i n a v ý s l e d k y PRÁCE V LESE VE VOD PRÁCE V POLI P INÁŠENÍ VYHODNOCENÍ P E S V DCE ís. losu: pohlaví: plemeno: p inášení lišky p es p ekážku šoula ka s odložením práce na pobarv. stop - vodi - oznam. - hlasi p inášení vle eného zajíce v lese p inášení vle ené lišky v lese vyhledávání zv e v houštinách slíd ní dohledávka pohozené lišky chování na stanovišti. vod ní na emeni LES - BOD ochota k práci v hluboké vod p inášení kachny z hluboké vody nahán ní a dohl. kachny v rákosí dohledávka kachny v rákosí VODA - BOD spole ný hon hledání - systém - rychlost - vytrvalost vystavování postupování nos klid p ed zv í pernatou klid p ed zv í srstnatou chování po výst elu dohledávka. st. a pohoz. zv e p inášení vle ené pernaté zv e POSLUŠNOST POLE - BOD pernaté zv e srstnaté zv e lišky P INÁŠENÍ - BOD CELKEM BOD ZA AZENÍ DO CENY PO ADÍ POZNÁMKA I D E N T I F I K A C E 20 Barbar z Mešinské hájovny P KO Pos


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00