Jak na věc


green card lottery

Kdy a jak se zaregistrovat do Green Card lottery?

    Celou svou historii jsou USA považovány za americkou krajinu založenou přistahovalcemi. Její počet obyvatel však roste ve značné míře i díky přistěhovalcům. I proto se politika vlády začala zaměřovat na podporu této problematiky. V  roce 1990 byl vyhlášen Kongresem USA Diversity Visa Program, který je ve světě známý jako „Loterie o Zelenou kartu„, nebo „Green Card Lottery“. Vznikl zejména v rámci reformě imigračních pravidel. Z různorodých důvodů je počet imigrantů z různých částí světa nerovnoměrný, i proto je jedna z úloh Diversity Visa Programu zvýšit různorodost populace USA. Očekává se tím příliv nových nápadů, myšlenek, zvyků a obyvatelstva. Loterie však i umožňuje rozložit spektrum zájemců o Zelenou kartu při radikálně snížených nárocích na administrativu. Náhodné losování Loterie vybere každoročně 50 000 lidí z jedné ze šesti zeměpisných oblastí, který získají Green Card. Zkratka víz je DV (Diversity Visa) za nimiž je finanční rok přidělování víza. Aktuá
    Hlasování 245-139 bylo testem GOP plánu ohledně řešení imigrační otázky, nicméně lze očekávat, že republikánská strategie se ze strany Demokratů setká se silným odporem. Hlavním cílem vyhlášky bylo zvýšit počet víz vydávaných žadatelům z oblasti věd, technologií, inženýrství a studentům věd, větší problémy nastaly s plánem ohledně zrušení vízové loterie, což Republikáni hájí tvrzením, že je plná korupce a podvodů.


Loterie o Zelenou kartu (Green Card Lottery)

    Přistěhovalecká víza do USA  jsou nazývány Zelená karta (Green Card). Jejich majitel má právo trvalého pobytu v USA. S tímto právem mu náleží všechna ostatní práva jako obyvatelům USA kromě práva volit a být volen. Prakticky má možnost v USA žít, pracovat, studovat, vzdělávat se tak jako všichni občané USA. Může vycestovat a znovu přicestovat bez potřeby dalších víz. Samozřejmostí je i bezvízový vstup do zemí, s kterým má USA uzavřenou odpovídající smlouvu (je to přes 100krajín). Co se týče sociální ochrany a zdravotnických služeb, i tyto držiteli zelenej karty náleží jako řadovým občanům USA. Zelená karta je vždy vydána na dobu bez omezení, avšak aby nepropadla musí držitel zdržovat v USA omezenou dobu. Po pěti letech od udělení Green Card je možné požádat o řádně občanství USA.
    V případě vyhlášky z tohoto týdne dochází k eliminaci vízové loterie, což je již dlouhodobým cílem některých Republikánů, kteří tvrdí že tento systém je zkorumpovaný a představuje národní bezpečnostní risk. Loterie generuje imigrační víza založena na náhodě, s cílem „obdařit“ jimi imigranty z méně reprezentovaných zemí a tím vytvořit širší možnosti. Každoročně se o 55 000 tímto způsobem dostupných víz přihlásí miliony potencionálních imigrantů.
    You may use these HTML tags and attributes: <a href= title=> <abbr title=> <acronym title=> <b> <blockquote cite=> <cite> <code> <del datetime=> <em> <i> <q cite=> <s> <strike> <strong>


Vyhrej Green Card do USA! Diversity Visa Lottery Program se chýlí ke konci!

    Demokraté tvrdí, že chtějí prosadit rozsáhlý zákon, který legalizuje většinu momentálně ilegálních imigrantů a přepíše právní imigrační systém, Mluvčí Bílého Domu John A. Boehner řekl, že jeho komora se bude problémem zabývat detailně krok za krokem. Jak republikáni, tak demokraté souhlasí, že je nutné se zabývat i potenciálními imigranty, jako např. majitele uznávaných diplomů, nicméně se neshodují, jestli zákon tímto se zabývající by měl být vydán jako samostatná vyhláška, nebo zda jej uvést jako součást širšího zákona.
    You may use these HTML tags and attributes: <a href= title=> <abbr title=> <acronym title=> <b> <blockquote cite=> <cite> <code> <del datetime=> <em> <i> <q cite=> <s> <strike> <strong>
    On-line registrace pro „DV 2015 Program“ začne úterkem, 01.10.2013 o 12:00 hodin, východního letního času (EDT) (GMT-4), a končí v sobotu, 02.11.2013 o 12:00 hodin, východního letního času (EDT) (GMT-4).
    „Rádi bychom preferovali ty žadatele, kteří budou vytvářet pracovní pozice“, řekl Darrell Issa, kalifornský republikán, který pomohl prosadit vyhlášku. Demokraté nicméně poukazují na to, že veškerá nová víza by byla vytvářena nad existující hranici imigračních limitů.


Ukončení loterie pro Zelené karty – Green Card Lottery

    V roce 1990 bylo přijato Kongresem USA první rozhodnutí o pořádání Loterie. Bylo téměř pravidlem, až na Loterii DV-2003, že počet zájemců enormně stoupal. V Loterie DV-2006 a DV-2012 zájem o účast v Evropě narostl, i když v České republice se objevil pokles. Tý který mají skutečný a vážný zájem o získání Zelené karty však stále mají šanci ji získat. Úměrně s počtem zájemců samozřejmě stoupal i počet odmítnutých žádostí, které nesplňovaly požadavky na zařazení do Loterie. I přesto, že v DV-2005 přišli změny v procedurách příjmu a zpracování přihlášek, stále je vidět, že stovky zájemců, který si podávají žádost samostatně nezvládají její bezchybné vyplnění. Nedokázali splnit všechny podmínky digitálního zpracování a zajistit si tak své zařazení do Loterie. Avšak všechny účastníci, který se spolehli na naši pomoc a služby dodali přihlášky, které byly zařazeny do Loterie. Mluvčí státního departementu USA se rozhodl statistiku diskvalifikovaných přihlášek nezveřejňovat. Byli byste překvapen
    You may use these HTML tags and attributes: <a href= title=> <abbr title=> <acronym title=> <b> <blockquote cite=> <cite> <code> <del datetime=> <em> <i> <q cite=> <s> <strike> <strong>
    „Nemohu podpořit vyhlášku, která proti sobě poštvává jednotlivé imigrační komunity,“ řekla zastupitelka Zoe Lofgren, Demokratka z imigrační subkomise v parlamentu. Také řekla, že se nejedná o výměnu 1 ku 1, ale že by v rámci GOP vyhlášky imigrace ve skutečnosti byla snížena na úkor jiných imigračních skupin.


Loterie DV-2013 a její výsledky

    I loterie má svá pravidla. K zařazení se připouštějí jen žadatelé ze zemí, které mají nízkou úroveň přistěhovalectví. Pokud se z některé země za posledních pět let přistěhovalo do USA více než 50 000 lidí, je z Loterie vyloučena. Žadatelé z Brazílie, Kanady, Číny (kromě Tchaj-wanu a Hong-Kongu), Kolumbie, Dominikánské republiky, Ekuádoru, Salvadoru, Guatemaly, Haiti, Indie, Pákistánu, Jamajky, Mexika, Peru, Filipín, Jižní Koreje, Vietnamu, Velké Británie a od ní závislých území (kromě Severního Irska) se v poslední loterii nemohli zúčastnit. Naopak zájemci z Polska se po delší přestávce opět objevili na zlosovacej listině. Pravidlem je také, že od Loterie DV-2000 je 5 000 z 55 000 víz přidělovaných v rámci programu NCAR pro obyvatele Latinské Ameriky.
    Podvodné webové stránky se někdy představují jako oficiální vládní americké stránky. Některé společnosti vystupující jako vláda USA se snaží získat peníze na vyplnění DV přihlášky. Nicméně neexistuje žádný poplatek za stažení a vyplnění elektronické formuláře „Electronic Diversity Visa Entry Form“. Pokud se chcete dozvědět více, podívejte se na stránky Department of State Warning a Federal Trade Commission Warning.
    V pátek bylo rozhodnuto, že loterie generující víza bude pozastavena a dále budou zbylá víza vydávána pouze vysoce kvalifikovaným zahraničním pracovníkům držícím titul z amerických univerzit. Je to zatím první republikánská vyhláška týkající se imigrace od voleb.
    Za účelem zatraktivnění vyhlášky i pro demokraty, se zajistil o obsažení provize, která umožní legálním imigrantům resp. jejich příbuzným, setrvat ve Spojených státech, než jim bude vystaveno vízum, namísto nuceného opuštění země, které bylo dříve praktikováno.


Zelená karta – jak ji získat?

    Každým rokem je vydáno 55 000 víz na základě loterie a studie Národní Vědecké Nadace ukazují, že by každoročně o vízum požádalo pouhých 30 000 studentů. Poté, co si Hispánská menšina vydobyla u prezidenta Obamy aktivní angažmá ohledně zlepšení imigračního procesu, obě strany jsou ochotné najít nové způsoby řešení imigrace.
    Naším hlavním posláním je dodat Vám dostatek informací o Zelené kartě. A samozřejmě i poskytnout poznatky o službách v České republice, které Vám pomohou a zajistí úspěšné zařazení do Loterie o Zelenou kartu. Na druhé straně dodáváme i zkušenosti v oblasti, jak získat Zelenou kartu bez účasti v loterii. Pravidelným sledováním oficiálních informací Vlády USA a státních institucí USA Vám přinášíme aktuální údaje z této problematiky. Využíváme i zkušenosti výherců Loterie o Zelenou kartu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00