Jak na věc


fraktura kotníku

Fraktura kalkaneu (Essex-Lopresti)

    Již dle mechanismu úrazu je možné předpokládat, jaká poranění bude pacient mít. Pro diagnostikování jsou nejdůležitější zobrazovací metody. Nejjednodušší a nejdostupnější je rentgen. V případě, že je nutné provést podrobnější snímek, který zobrazí i okolní struktury a orgány, volí se CT nebo magnetická rezonance.
    Může ovšem dojít k i opaku, kdy je přítomno více úlomků, které se mohou pohybovat, což způsobuje také potíže a bolesti při dýchání, zvláště pak hlubokém. Je přítomná také nestabilita hrudníku.
    Tongue Type Fracture - vertikální fraktura pod proc. lateralis tali + horizontální fraktura směrem k tuber calcanei - vede ke vzniku velkého fragmentu tvaru jazyka
    Při chirurgickém zákroku se využívá osteosyntéza v podobě dlahy, která podporuje rychlejší srůst kosti a dobře ji stabilizuje. Mohou se přidat také šrouby, které dále zvýší stabilitu.


Zlomenina hlezna/hlezenní kosti

    Zlomeniny hrudní kosti jsou komplikovány také tím, že mohou být poškozeny orgány nacházející se v hrudním koši. Právě při nárazech hrudníkem do překážky může dojít také ke kontuzi („otřesu“) srdce či vzniku hemoperikardu (krev se hromadí pod perikardem, což je vnější obal srdce, osrdečník) nebo ruptuře aorty. Tyto stavy jsou vážné a mohou skončit úmrtím pacienta. Dále pak je komplikací pneumotorax a hemotorax, kdy se do hrudní dutiny dostává vzduch nebo se plní krví, či kontuze plic.
    Joint Depression Type Fracture - vertikální fraktura pod proc. lateralis tali + koncentrické fraktury za dorzální kalkaneotalární kloubní ploškou
    Konzervativní léčba spočívá v podávání léků tlumících bolest a plicní fyzioterapii. Vždy je snaha pacienta co nejdříve vrátit do normálního života. Ke zhojení dochází obvykle do cca 10‒11 týdnů.
    Na vině bývá nejčastěji tupé poranění hrudníku, tj. tupé trauma. S ním se setkáváme např. u dopravních nehod, pádů, kdy narazíme hrudní kostí do tvrdé překážky (pády z výšky, některé sporty). Díky používání bezpečnostních pásů se sice nesnížil výskyt zlomenin, ale zlomeniny jsou méně závažné.
    Krom traumatických zlomenin mohou být také zlomeniny vznikající bez předchozího traumatu. Vidíme je např. u pacientů s těžkou kyfózou a osteoporózou, pacientů dlouhodobě užívajících kortikosteroidy atd.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKYVÍCE OD AUTORA

    ▶ MKN 10 - třetí vydání (aktualizace 2013)▶ Child-Pugh▶ BSA - povrch těla▶ Glasgow Coma Scale▶ Bristolská škála typů stolice▶ MKN 10 - druhé vydání (2009)▶ MMSE▶ Pleurální výpotek - transudát vs. exsudát▶ ASA skóre▶ APACHE II▶ NYHA▶ Sonografie břicha▶ Luxace akromioklavikárního kloubu (Tossy, Rockwood)▶ Stádia chronické renální insuficience (NKF)▶ Forrest▶ CHOPN▶ ICHDK (Fontaine)▶ EKG Holter▶ Angina pectoris (CCS)▶ Anální píštěle a abscesy (PARKS)
    Chirurgický zákrok má za cíl stabilizaci, upevnění pohybujících se fragmentů hrudní kosti, které omezují dýchání. Operace se provádí také v případě, že nedojde ke zhojení nekomplikované zlomeniny.
    Zlomeniny hrudní kosti nejsou příliš časté a mohou být spojené s dalším poškozením hrudníku jako celku. Bývají často společně se zlomeninami žeber, klíční kosti a poraněním hrudních orgánů.
    Léčebný postup je volen dle typu zlomeniny, pokud je jednoduchá bez dislokace, volíme postup konzervativní, v případě složité zlomeniny se může přistoupit k operaci.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
10796
cache: 0024:00:00